Object structure

Title:

Poza nachylenie tekstowe, w stronę doświadczenia przedtekstowego. Wskazówki terapeutyczne

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2018)

Creator:

Godlewski, Grzegorz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

anthropology of experience ; cultural phenomenology ; counter-science ; textual bias

References:

1. P. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, przeł. J. Niżnik, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983. ; 2. P. Bourdieu, Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, przeł. W. Kroker, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2007. ; 3. J. Brockmeier, D. Olson, The Literacy Episteme: From Innis to Derrida, w: The Cambridge Handbook of Literacy, red. D. Olson, N. Torrence, Cambridge University Press, Cambridge 2009. ; 4. E. Cassirer, Logika nauk o kulturze, przeł. P. Parszutowicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2011. ; 5. J. Clifford, O autorytecie etnograficznym, przeł. J. Iracka, S. Sikora, w: tegoż, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000. ; 6. M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008. ; 7. W. Dilthey, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004. ; 8. Geertz, Dzieło i życie. Antropolog jako autor, przeł. E. Dżurak, S. Sikora, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000. ; 9. G. Godlewski, Luneta i radar. Szkice z antropologicznej teorii kultury, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016. ; 10. J. Goody, Poskromienie myśli nieoswojonej, przeł. M. Szuster, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2011. ; 11. J. Goody, I. Watt, Następstwa piśmienności, przeł. J. Jaworska, w: Almanach Antropologiczny 2: Oralność/piśmienność, red. G. Godlewski, A. Karpowicz, I. Kurz, A. Mencwel, P. Rodak, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007. ; 12. R. Harris, After Epistemology, Bright Pen, Gamlingay 2009. ; 13. R. Harris, Racjonalność a umysł piśmienny, przeł. M. Rakoczy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014. ; 14. K. Hastrup, Getting It Right: Knowledge and Evidence in Anthropology, “Anthropological Theory” 2004, nr 4. ; 15. T. Ingold, The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill, Routledge, London 2000. ; 16. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001. ; 17. Olson, Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania, przeł. M. Rakoczy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010. ; 18. W. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1992. ; 19. Things as They Are: New Directions in Phenomenological Anthropology, red. M. Jackson, Indiana University Press, Bloomington 1996. ; 20. C.J. Throop, Articulating Experience, „Anthropological Theory” 2003, nr 3. ; 21. V. Turner, The Anthropology of Performance, Performing Arts Journal Publications, New York 1986. ; 22. V. Turner, Foreward, w: R. Schechner, Between Theater and Anthropology, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1985. ; 23. V. Turner, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, przeł. W. Usakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005. ; 24. Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, red. J. Clifford, G. Marcus, University of California Press, Berkeley 1986. ; 25. F. Znaniecki, Wstęp do socjologii, PWN, Warszawa 1988.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

61

End page:

78

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2018.1.4

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by: