Object structure

Title:

Podróże dalekie i bliskie. Roz-czarowanie percepcją, wiedzą i ciałem

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2018)

Creator:

Irving, Andrew

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

cultural anthropology ; ethnographical studies ; Celine ; body

References:

1. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przeł. A. i A. Goreniowie, oprac. S. Balbus, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975. ; 2. N. O. Brown, Life against death, Sphere Books, London 1970. ; 3. E. Burrows i M. Wallace, Gotham: a history of New York City to 1898, Oxford University Press, New York 2001. ; 4. L.-F. Céline, Podróż do kresu nocy, przeł. O. Hedemann, Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa 2013. ; 5. M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuka działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008. ; 6. J. Clifford, Anthropology and/as travel, „Etnofoor” 9(2), 1996. ; 7. J. Conrad, Jądro ciemności, przeł. A. Zagórska, Sen, Warszawa 1991. ; 8. H. Dreyfus, Being-in-the-world: a commentary on Heidegger’s Being and time, Division 1, MIT Press, Cambridge, MA 1995. ; 9. T. Eagleton, The ideology of the aesthetic, Blackwell, Oxford 1990. ; 10. S. Freud, Civilisation and its discontents, trans. J. Strachey, Penguin, London 2004. ; 11. S. Freud, Niesamowite, w: tegoż Pisma psychologiczne, przeł. R. Reszke, Warszawa 1997. ; 12. M. Heidegger, The Question concerning technology, trans. W. Lovitt. New York: Harper & Row 1977. ; 13. M. Heidegger, Wprowadzenie do metafizyki, tłum. R. Marszałek, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000. ; 14. M. Jackson, Introduction: phenomenology, radical empiricism, and anthropological critique, w: M. Jackson (red.) Things as they are: new directions in phenomenological Anthropology, Indiana University Press, Bloomington 1996. ; 15. M. Jackson, The politics of storytelling: violence, transgression, and intersubjectivity, Museum Tusculanum Press, Copenhagen 2002. ; 16. W. James, Pragmatism and other essays, Penguin, London 2000. ; 17. M. Jay, The disenchantment of the eye, „Visual Anthropology Review” 1991 7(1). ; 18. J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007. ; 19. D. Leder, The absent body, University of Chicago Press, Chicago 1990. ; 20. D. A. Mackay, The building of Manhattan, Harper & Row, New York 1987. ; 21. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Fundacja Aletheia, Warszawa. ; 22. M. Merleau-Ponty, Oko umysł. Szkice a malarstwie, wybrał, opracował i wstępem poprzedził S. Cichowicz, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1996. ; 23. M. Merleau-Ponty, Widzialne i niewidzialne, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, R. Lis, I. Lorenc, Fundacja Aletheia, Warszawa 1996. ; 24. Ch. Pinney, Moral topophilia, w: E. Hirsch i M. O’Hanlon (red.) The Anthropology of Landscape, Clarendon Press, Oxford 1995. ; 25. G. Simmel, Mentalność mieszkańców wielkich miast, tłum. M. Łukasiewicz, w: tegoż Socjologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975. ; 26. E. W. Straus, Phenomenological psychology: selected papers, trans. E. Eng, Basic Books, New York 1966. ; 27. J. Sturrock, Louis-Ferdinand Céline: journey to the end of the night, Cambridge University Press, Cambridge 1990. ; 28. W. H. Whyte, ‘Introduction’, w: The works progress administration guide to New York City, Federal Writers Project (ed.), Pantheon, New York 1992. ; 29. W. H. Whyte, The social life of small urban spaces, Project for Public Spaces, New York 1980.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

173

End page:

200

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2018.1.10

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by: