Object structure

Title:

Podróże dalekie i bliskie. Roz-czarowanie percepcją, wiedzą i ciałem

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2018)

Creator:

Irving, Andrew

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

antropologia kulturowa ; badania etnograficzne ; Celine ; cielesność

References:

1. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przeł. A. i A. Goreniowie, oprac. S. Balbus, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975.
2. N. O. Brown, Life against death, Sphere Books, London 1970.
3. E. Burrows i M. Wallace, Gotham: a history of New York City to 1898, Oxford University Press, New York 2001.
4. L.-F. Céline, Podróż do kresu nocy, przeł. O. Hedemann, Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa 2013.
5. M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuka działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.
6. J. Clifford, Anthropology and/as travel, „Etnofoor” 9(2), 1996.
7. J. Conrad, Jądro ciemności, przeł. A. Zagórska, Sen, Warszawa 1991.
8. H. Dreyfus, Being-in-the-world: a commentary on Heidegger’s Being and time, Division 1, MIT Press, Cambridge, MA 1995.
9. T. Eagleton, The ideology of the aesthetic, Blackwell, Oxford 1990.
10. S. Freud, Civilisation and its discontents, trans. J. Strachey, Penguin, London 2004.
11. S. Freud, Niesamowite, w: tegoż Pisma psychologiczne, przeł. R. Reszke, Warszawa 1997.
12. M. Heidegger, The Question concerning technology, trans. W. Lovitt. New York: Harper & Row 1977.
13. M. Heidegger, Wprowadzenie do metafizyki, tłum. R. Marszałek, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.
14. M. Jackson, Introduction: phenomenology, radical empiricism, and anthropological critique, w: M. Jackson (red.) Things as they are: new directions in phenomenological Anthropology, Indiana University Press, Bloomington 1996.
15. M. Jackson, The politics of storytelling: violence, transgression, and intersubjectivity, Museum Tusculanum Press, Copenhagen 2002.
16. W. James, Pragmatism and other essays, Penguin, London 2000.
17. M. Jay, The disenchantment of the eye, „Visual Anthropology Review” 1991 7(1).
18. J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
19. D. Leder, The absent body, University of Chicago Press, Chicago 1990.
20. D. A. Mackay, The building of Manhattan, Harper & Row, New York 1987.
21. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Fundacja Aletheia, Warszawa.
22. M. Merleau-Ponty, Oko umysł. Szkice a malarstwie, wybrał, opracował i wstępem poprzedził S. Cichowicz, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1996.
23. M. Merleau-Ponty, Widzialne i niewidzialne, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, R. Lis, I. Lorenc, Fundacja Aletheia, Warszawa 1996.
24. Ch. Pinney, Moral topophilia, w: E. Hirsch i M. O’Hanlon (red.) The Anthropology of Landscape, Clarendon Press, Oxford 1995.
25. G. Simmel, Mentalność mieszkańców wielkich miast, tłum. M. Łukasiewicz, w: tegoż Socjologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.
26. E. W. Straus, Phenomenological psychology: selected papers, trans. E. Eng, Basic Books, New York 1966.
27. J. Sturrock, Louis-Ferdinand Céline: journey to the end of the night, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
28. W. H. Whyte, ‘Introduction’, w: The works progress administration guide to New York City, Federal Writers Project (ed.), Pantheon, New York 1992.
29. W. H. Whyte, The social life of small urban spaces, Project for Public Spaces, New York 1980.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

173

End page:

200

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2018.1.10

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by: