Object structure

Title:

Kariera chronotopu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2018)

Creator:

Ulicka, Danuta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

chronotope ; spacetime ; dominant ; attitude

References:

1. Azarienko, Siergiej, 2007, Socyalnyj chronotop i mietodołogija sowriemiennogo obszczestwoznanija. „Socyemy”, nr 13, s. 11–24. ; 2. Bachtin, Michał, 1982, Problemy literatury i estetyki, przełożył Wincenty Grajewski, Warszawa: Czytelnik. ; 3. Bachtin, Michaił Michajłowicz, 1975, Formy wriemeni i chronotopa w romanie. Oczerki po istoriczeskoj poetikie, w: jego, Woprosy litieratury i estietiki. Issledowanija raznych liet. Moskwa: Chudożestwiennaja litieratura, s. 234–407. ; 4. Bachtin, Michaił Michajłowicz, 1979, Estietika słowiesnogo tworczestwa. Moskwa: Iskusstwo. ; 5. Bakhtin Mikhail M.,1981, Forms of Time and of the Chronotope in the Novel: Notes towards a Historical Poetics, w: jego The Dialogic Imagination: Four Essays, ed. Michael Holquist, trans. Caryl Emerson and Michael Holquist, Austin: University of Texas Press, s. 84–258. ; 6. Bachtin, Michaił Michajłowicz, 2000, Sobranije soczinienij,, t. 2: Problemy tworczestwa Dostojewskogo, 1929; Stat’i o L. Tołstom, 1929; Zapisi kursa lekcyj po istorii russkoj litieratury 1922–1927, Moskwa: Russkije słowari. Jazyki sławianskich kultur. ; 7. Bachtin, Michaił Michajłowicz, 2003, Sobranije soczinienij. T 1: Fiłosofskaja estietika 1920-ch godow. Moskwa: Izdatielstwo Russkije słowari. ; 8. Bachtin, Michaił Michajłowicz, 2012, Sobranije soczinienij. T. 3: Tieorija romana (1930–1961 gg.). Moskwa: Jazyki sławianskich kultur. ; 9. Nele Bemong, Pieter Borghart, Michel De Dobbeleer, Kristoffel Demoen, Koen De Temmerman, Bart Keunen, 2010, ed., Bakhtin’s Theory of Literary Chronotope: Reflections, Applications, Perspectives, Gent: Academia Press. ; 10. Bieriestniew, Giennadij, 2010 ried. Poetika chronotopa. Jazykowyje miechanizmy i kognitywnyje osnowania, Vilnius: Izdatielstwo Instituta litowskogo jazyka. ; 11. Böhming, Michaela, 1996, Wriemia w prostranstwie: Chlebnikow i filozofija gipierprostranstwa, „Wiestnik obszczestwa Wielimira Chlebnikova”, nr 1, s. 179–194. ; 12. Brandist, Craig, 1997, Bakhtin, Cassirer and Symbolic Forms, “Radical Philosophy”, nr 85, s. 20–27. ; 13. Deleuze, Gilles, 1984, Cinéma et Pensée, Cours 67 du 30/10/1984 - 2. http://www.univ-paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=4 (dostęp: grudzień 2016). ; 14. Feigenberg, Josef, 2004, Nikołaj Biernsztejn. Ot riefleksa k modeli buduszczego, Moskwa: Smysł. ; 15. Flaker, Aleksandar, 2003, Kurort kak chronotop, “Russian Literature”, vol. 54. nr 1-3, s. 119–127. ; 16. Florenski, Pawieł, 1993, Analiz prostranstwiennosti i wriemeni w chudożestwienno izobrazitelnych proizwiedienijach [1924], Moskwa: Progres. ; 17. Gumbrecht, Hans Ulrich, 2010, Unsere breite Gegenwart, Berlin: Suhrkamp Verlag. ; 18. Gumbrecht Hans Ulrich, 2012, Nach 1945. Letenz als Ursprung der Gegenwart. Berlin: Suhrkamp Verlag. ; 19. Guriewicz, Aron, 1972, Katiegorii sredniewiekowoj kultury, Moskwa: Iskusstwo. ; 20. Iwanow, Wiaczesław W., 2009a, Tiema chronotopa w kulturie nowiejszego wriemeni, „Arbor Mundi/Mirowoje Driewo”, nr 15, s. 141–163. ; 21. Iwanow, Wiaczesław W., 2009b, Pierwaja triet’ dwadcatogo wieka w russkoj kulturie: mudrost’, razum, iskusstwo, w: jego, Izbrannyje trudy po siemiotikie i istorii kultury, Moskwa: Znak, s. 11–102. ; 22. Hirschkop, Ken, 1999, Mikhail Bakhtin: An Aesthetics for Democracy. New York: Oxfrod University Press. ; 23. Holquist, Michael, 2010, The Fugue of Chronotope, w: Bakhtin’s Theory of the Literary Chronotope: Reflections, Applications, Perspectives, ed. Nele Bemong et al. Gent: Academia Press, s. 19–34. ; 24. Jabri, Muayyad, Deleuze meets Bakhtin: Promoting Multiplicity of Organizational Identities, 2010, paper delivered on Second International Symposium on Process Organization Studies, 11- 13 June 2010. http://www.alba.edu.gr/sites/pros/Papers/PROS-022.pdf (dostęp grudzień 2016). ; 25. Keunen, Bart, 2000, Bakhtin, Genre Formation, and Cognitive Turn: Chronotopes as Memory Schemata, “Comparative Literature and Culture”, vol 2, nr 2, s. 2–15. ; 26. Kleberg, Lars, 1988, Stjärnfall: en tryptyk, Stockholm: Sympozjon. ; 27. Koselleck, Reinhart, 2003, Zeitschichten. Studien zur Historik, Frankfurt am Main: Surhkamp. ; 28. Krupa, Aleksandra, 2011, „To-co-było”. O doświadczeniu czasoprzestrzeni sfotografowanej, „Interlinie”, nr 1, s. 42–48. ; 29. Landowski, Zbigniew, 2008, Chronotopy w utworach dramatycznych Sa’d Allāha Wannūsa, Łódź: Wydawnictwo Ibidem. ; 30. Lane, Jeremy, 1996, Pierre Bourdieu and the Chronotopes of ‘Post-Theory’, w: Post-theory: New Directions in Criticism, ed. Martin McQuillan, Robin Purves Graeme Macdonald, and Stephen Thomson. Edinburgh: Edinburgh University Press, s. 89–102. ; 31. Leiman, Mikael, 2011, Mikhail Bakhtin Contribution to Psychoterapy Research, „Culture and Psychology”, vol. 17, nr 4, s. 441–461. ; 32. Lexikon der Geographie, 2001, Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, http://www.spektrum.de/lexikon/geographie/chronotop/1388 (dostęp: grudzień 2016). ; 33. Lorino, Philipe, 2010, The Bakhtinian theory of chronotope (spatial-temporal frame) applied to the organizing proces, paper delivered on Second International Symposium on Process Organization Studies, 11- 13 June 2010. http://www.alba.edu.gr/sites/pros/Papers/PROS-022. (dostęp: grudzień 2016). ; 34. Massod, Paula, 2003, City Spaces and City Times: Bakhtin’s Chronotope and Recent African-American Film, w: Screening the City, eds. Mark Shiel, Tony Fitznauruce, Kondon: Verso, s. 200–215. ; 35. Morson, Gary Saul, 1994, Narrative and freedom: The Shadows of Time, New Hawen, CTL Yale University Press. ; 36. Neff, D. S., 2001, Into the Heart of the Heart of the Chronotope: Dialogism, Theoretical Physics, and Catastrophe Theory, w: Mikhail Bakhtin, ed. Michael F. Gardiner. London: Sage, s. 304–320. ; 37. Omielczenko, Irina, 2011, Рrinciples and methods of diagnostics a chronotop of the communicative activity of preschool children with different stage of mental and physical disabilities, „ Problemy suczasnoї psichologії”, nr 11, s. 463–472. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/5888 (dostęp: grudzień 2016). ; 38. Perlina, Nina, 1996, Chronotop Bachtinskogo chronotopa, „ Diałog. Karnawał. Chronotop”, nr 3, s. 77 – 96. ; 39. Poole, Brian, 1998, Bakhtin and Cassirer: The Philosophical Origins of Bakhtin’s Carnival Messianism, „ South Atlantic Quarterly”, vol. 87, nr. 3–4, s. 537–578. ; 40. Riffaterre, Michael, 1996, Chronotopes in Diegesis, w: Fiction Updates: Theories of Fictionality, Narratology, and Poetics, ed. Callin-Andrei Mihailescu and Walid Hamerneh. Toronto: University of Toronto Press, s. 244–255. ; 41. Schlögel, Karl,2003, Im Raume lesen wir die Zeit, München: Carl Hanser Verlag. ; 42. Schmeling, Gareth, 1996, The Satyrica of Petronius, w: The Novel in the Ancient World, ed. Gareth Schmeling, Leiden / New York / Köln: Brill, s. 457–490. ; 43. Scholz, Bernhard F.,1998, Bakhtin’s Concept of „Chronotope”: The Kantian Connection, w: The Contexts of Bakhtin, ed. David Shepherd. Amsterdam: Harwood Academic Publishers, s. 141-172. ; 44. Smethurst, Paul, 2000, The Postmodern Chronotope: Reading Space and Time in Contemporary Fiction, Amsterdam: Rodopi. ; 45. Suvin, Darko, 1983, The Chronotope, Possible Worlds, an Narrativity, w: Fiction, narratologie, texte, genre, ed. Jean Bessière, New York: Lang, s. 33–41. ; 46. Tamarczenko, Natan, 2001, „Tieatralnyj chronotop” u Bachtina i Florienskogo, w: Estietika słowiesnogo tworczestwa Bachtina i russkaja rieligioznaja fiłosofija, Moskwa: RGGU, s. 154-162. ; 47. Tihanov, Galin, 2000, The Master and the Slave. Lukacs, Bakhtin, and the Ideas of Their Time, Oxford – New York:: Clarendon Press. ; 48. Tihanov, Galin, 2004, Why Did Modern Literary Theory Originate in Central and Eastern Europe? (And Why Is It Now Dead?), „Common Knowledge”, nr 10, s. 61-81. ; 49. Toporow, Władimir, 1983, Prostranstwo i tiekst, w: Tekst: siemantika i struktura, ed. Tat’jana Cyw’jan, Moskwa: Nauka, s. 227-284. ; 50. Uchtomski, Aleksej, 2002, Dominanta, Sankt Pietersburg: Izdatelskij Dom „Piter”. ; 51. Ulicka, Danuta, 2008, Dlaczego Bachtinowski „chronotop” nie jest metaforą? „Studia Litteraria Polono-Slavica”, nr 8, s. 1-26.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

259

End page:

271

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2018.1.15

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by: