Object structure

Title:

Awangarda i tekst dromoskopowy

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2018)

Creator:

Kmiecik, Michalina

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

avant-garde ; dromoskopia ; Przyboś, Julian

References:

1. Certeau M. de, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum. K. Thiel-Jańczuk, Kraków 2008.
2. Chatlos J., Automobility and Lyric Poetry: The Mobile Gaze in William Carlos Williams’ „The Right of Way”, „Journal of Modern Literature” 2006, nr 1, s. 140-154.
click here to follow the link
3. Cinema and the Invention of Modern Life, red. L. Charney, V.R. Schwartz, Berkeley 1994.
4. Hacking I., Mad Travelers: Reflections on the Reality of Transient Mental Illnesses, Charlottesville – London 1998.
5. Hanes M., Paul Virilio and the Articulation of Post-Reality, „Human Studies” 1996, nr 2, s. 185-197.
click here to follow the link
6. Kmiecik M., Oblicza miejsca. Topiczne i atopiczne wyobrażenia przestrzeni w poezji Juliana Przybosia, Kraków 2013.
7. Listy Władysława Strzemińskiego do Juliana Przybosia z lat 1929-1933, oprac. A. Turowski, „Rocznik Historii Sztuki” 1973, t. IX, s. 223-268.
8. Marinetti F.T., Akt założycielski i manifest futuryzmu, tłum. M. Czerwiński, [w:] Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, oprac. E. Grabska, H. Morawska, Warszawa 1969, s. 140-145.
9. Przyboś J., Utwory poetyckie, t. 1, oprac. R. Skręt, Kraków 1984.
10. Przyboś J., Z ponad, ułożył graficznie W. Strzemiński, Cieszyn 1930.
11. Psychiatria, red. A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka, Wrocław 2002.
12. Ratey J.J., Shadow Syndromes: The Mild Forms of Major Mental Disorders That Sabotage Us, New York 1998.
13. Rybicka E., Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2003.
14. Sienkiewicz B., Poznawanie i nazywanie. Refleksja cywilizacyjna i epistemologiczna w polskiej poezji modernistycznej, Kraków 2007.
15. Sławiński J., Koncepja języka poetyckiego Awangardy Krakowskiej, Kraków 1998.
16. Strzemiński W., Wybór pism estetycznych, oprac. G. Sztabiński, Kraków 2006.
17. Syrkus Sz., Tempo architektury, „Praesens” 1930, nr 2.
18. The Image in Dispute: Art and Cinema in the Age of Photography, red. A Dudley, Austin 1997.
19. Urbaniak I., Analiza zgodności znaczeniowo-graficznej „Sponad” Juliana Przybosia w opracowaniu typograficznym Władysława Strzemińskiego, „Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych” 1982, nr 5.
20. Urry J., The System of Automobility, „Theory, Culture, and Society” 2004, nr 4-5, s. 25-39.
click here to follow the link
21. Virilio P., Negative Horizon. An Essay in Dromoscopy, tłum. M. Degener, Lonon – New York 2008.
22. Virilio P., Prędkość i polityka, tłum. S. Królak, Warszawa 2008.
23. Wyka K., Rzecz wyobraźni, Kraków 1997.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

272

End page:

296

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2018.1.16

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by: