Object structure
Title:

„Przestrzeń zaraz pokażę”. Krajobrazy Zagłady, performanse pamięci

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2018)

Creator:

Szczepan, Aleksandra ORCID

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

video testimony ; Holocaust ; landscape ; indexicality

References:

1. Ada Lichtman, United States Holocaust Memorial Museum, sygn. RG-60.5023.
2. Assmann A., History, Memory, and the Genre of Testimony, „Poetics Today” 2002, vol. 27, no. 2.
3. Barad K., Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter, „Signs: Journal of Women in Culture and Society” 2003, vol. 28, no. 3.
4. Bikont A., My z Jedwabnego, wyd. 2, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012.
5. Butler J., Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu, przeł. A. Ostolski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.
6. Chevrie M., Le Roux H., Site and Speech: An Interview with Claude Lanzmann, trans. S. Liebman, w: Claude Lanzmann’s Shoah: Key Essays, ed. S. Liebman, Oxford University Press, New York 2007.
7. Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah, reż. A. Benzine, Jet Black Iris America, ZDF/Arte Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania 2015.
8. Cole T., “Nature Was Helping Us”: Forests, Trees, and Environmental Histories of the Holocaust, „Environmental History” 2014, no. 19.
9. Cole T., (Re)Placing the Past: Spatial Strategies of Retelling Difficult Stories, „The Oral History Review” 2015, vol. 42, no. 1.
10. Cole T., Holocaust Landscapes, Bloomsbury, London – Oxford – New York 2016.
11. Creet J., Na poboczu. Świadectwo i gest, przeł. T. Mazur, w: Pamięć w filozofii XX wieku, red. Z. Rosińska, Uniwersytet Warszawski. Wydział Filozofii i Socjologii, Warszawa 2006.
12. Czeslaw Borowi – Treblinka, United States Holocaust Memorial Museum, sygn. RG-60.5032.
13. De Baecque A., Jouisse T., Jacques Derrida. Le cinéma et ses fantômes, „Cahiers du cinema” 2001, no. 50.
14. Desbois P., The Holocaust by Bullets: A Priest’s Journey to Uncover the Truth Behind the Murder of 1.5 Million Jews, Palgrave Macmillan, New York 2008.
15. Felman S., Nauczanie i kryzys albo meandry edukacji, przeł. M. Lachman, „Literatura na Świecie” 2004, nr 1–2.
16. Felman S., The Juridical Unconscious. Trials and Traumas in the Twentieth Century, Harvard University Press, Cambridge, MA 2002.
17. Felman S., The Literary Speech Act: Don Juan with J.L. Austin, or Seduction in Two Languages, trans. C. Porter, Cornell University Press, Ithaca, NY 1983.
18. Felman S., The Return of the Voice, w: S. Felman, D. Laub, Testimony: Crises of Witnessing in Literature Psychoanalysis, and History, Routledge, New York 1992.
19. Filipkowski P., Pozagładowe historie mówione: nagrania, archiwa, sposoby lektury, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2013, nr 9.
20. Fulbrook M., A Small Town near Auschwitz. Ordinary Nazis and the Holocaust, Oxford University Press, Oxford 2012.
21. Gigliotti S., Technology, Trauma, and Representation: Holocaust Testimony and Videotape, w: Temporalities, Autobiography, and Everyday Life, ed. J. Campbell, J. Harbord, Manchester University Press, Manchester 2002.
22. Gilbert M., Holocaust Journey: Travelling in Search of the Past, Weidenfeld & Nicolson, London 1997.
23. Gross J.T., Sprawcy, ofiary i inni, „Zagłada Żydów” 2014, nr 10.
24. Hartman G., Tele-Suffering and Testimony in the Dot Com Era, w: Visual Culture and the Holocaust, ed. B. Zelizer, The Athlone Press, London 2001.
25. Hartman G., The Longest Shadow: In the Aftermath of the Holocaust, Indiana University Press, Bloomington 1996.
26. Henryk Gawkowski and Treblinka railway workers, Archiwum United States Holocaust Memorial Museum, sygn. RG-60.5036.
27. Hilberg R., Sprawcy, ofiary, świadkowie. Zagłada Żydów 1933–1945, przeł. J. Giebułtowski, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2007.
28. Hirsch M., Spitzer L., The Witness in the Archive: Holocaust Studies/ Memory Studies, „Memory Studies” 2009, vol. 2, no. 2.
29. Janicka E., Pamięć przyswojona. Koncepcja polskiego doświadczenia zagłady Żydów jako traumy zbiorowej w świetle rewizji kategorii świadka, „Studia Litteraria et Historica” 2014/2015, nr 3–4.
30. Kurkowska-Budzan M., Informator, świadek historii, narrator – kilka wątków epistemologicznych i etycznych oral history, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” 2011, nr 1.
31. LaCapra D., Lanzmann’s „Shoah”: Here There Is No Why, w: tegoż, History and Memory after Auschwitz, Cornell University Press, Ithaca 1998.
32. Langer, L., Świadectwa zagłady. W rumowisku pamięci, przeł. M. Szuster, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2015.
33. Lanzmann C., Larson R., Rodowick D., Seminar with Claude Lanzmann 11 April 1990, „Yale French Studies” 1991, no. 79.
34. Lanzmann C., Zając z Patagonii. Pamiętniki, przeł. M. Ochab, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010.
35. Laub D., On Holocaust Testimony and Its “Reception” within Its Own Frame, as a Process in Its Own Right: A Response to “Between History and Psychoanalysis” by Thomas Trezise, „History and Memory” 2009, vol. 21, no. 1.
36. Laub D., Zdarzenie bez świadka. Prawda, świadectwo oraz ocalenie, przeł. T. Łysak, „Teksty Drugie” 2007, nr 5.
37. Mościcki P., Karski – paradoks o świadku, „Teksty Drugie” 2012, nr 4.
38. Pinchevski A., The Audiovisual Unconscious: Media and Trauma in the Video Archive for Holocaust Testimonies, „Critical Inquiry” 2012, vol. 39, no. 1.
39. Pollin-Galay H., The Holocaust is a Foreign Country: Comparing Representations of Place in Lithuanian Jewish Testimony, „Dapim: Studies on the Holocaust” 2013, vol. 27, no. 1.
40. Rapson J., Topographies of Suffering: Buchenwald, Babi Yar, Lidice, Berghahn Books, New York 2015.
41. Schama S., Landscape and Memory, Fontana Press, London 1996.
42. Sendyka R., Pryzma. Zrozumieć nie-miejsce pamięci, „Teksty Drugie” 2013, nr 1/2.
43. Sendyka R., Robinson w nie-miejscach pamięci, „Konteksty” 2013, nr 2.
44. Shenker N., Reframing Holocaust Testimony, Indiana University Press, Bloomington 2015.
45. Shoah, reż. C. Lanzmann, Historia, Les Films Aleph, Ministère de la Culture de la Republique Française, Francja 1985.
46. Snyder T., Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, przeł. B. Pietrzyk, Świat Książki, Warszawa 2015.
47. Szczepan A., Krajobrazy postpamięci, „Teksty Drugie” 2014, nr 1.
48. Taylor D., Archiwum i repertuar, przeł. M. Sugiera, M. Borowski, „Didaskalia” 2014, nr 120.
49. Taylor D., The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas, Duke University Press, Durham 2003.
50. Trezise T., Between History and Psychoanalysis: A Case Study in the Reception of Holocaust Survivor Testimony, „History and Memory” 2008, vol. 20, no. 1.
51. Trezise T., Witnessing Witnessing: On the Reception of Holocaust Survivor Testimony, Fordham University Press, New York 2013.
52. Wake C., Regarding the Recording: The Viewer of Video Testimony, the Complexity of Copresence and the Possibility of Tertiary Witnessing, „History and Memory” 2013, vol. 25, no. 1.
53. Walker J., Moving Testimonies: “Unhomed geography” and the Holocaust Documentary of Return, w: After Testimony: The Ethics and Aesthetics of Holocaust Narrative for the Future, ed. J. Lothe, S.R. Suleiman, J. Phelan, Ohio State University Press, Columbus 2012.
54. Wieviorka A., The Era of the Witness, trans. J. Stark, Cornell University Press, Ithaca, NY 2006.
55. Yaeger P., Testimony without Intimacy, „Poetics Today” 2006, vol. 27, no. 2.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

297

End page:

320

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2018.1.17

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Access:

Open

×

Citation

Citation style: