Object structure

Title:

„Przestrzeń zaraz pokażę”. Krajobrazy Zagłady, performanse pamięci

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2018)

Creator:

Szczepan, Aleksandra

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

video testimony ; Holocaust ; landscape ; indexicality

References:

1. Ada Lichtman, United States Holocaust Memorial Museum, sygn. RG-60.5023. ; 2. Assmann A., History, Memory, and the Genre of Testimony, „Poetics Today” 2002, vol. 27, no. 2. ; 3. Barad K., Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter, „Signs: Journal of Women in Culture and Society” 2003, vol. 28, no. 3. ; 4. Bikont A., My z Jedwabnego, wyd. 2, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012. ; 5. Butler J., Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu, przeł. A. Ostolski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010. ; 6. Chevrie M., Le Roux H., Site and Speech: An Interview with Claude Lanzmann, trans. S. Liebman, w: Claude Lanzmann’s Shoah: Key Essays, ed. S. Liebman, Oxford University Press, New York 2007. ; 7. Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah, reż. A. Benzine, Jet Black Iris America, ZDF/Arte Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania 2015. ; 8. Cole T., “Nature Was Helping Us”: Forests, Trees, and Environmental Histories of the Holocaust, „Environmental History” 2014, no. 19. ; 9. Cole T., (Re)Placing the Past: Spatial Strategies of Retelling Difficult Stories, „The Oral History Review” 2015, vol. 42, no. 1. ; 10. Cole T., Holocaust Landscapes, Bloomsbury, London – Oxford – New York 2016. ; 11. Creet J., Na poboczu. Świadectwo i gest, przeł. T. Mazur, w: Pamięć w filozofii XX wieku, red. Z. Rosińska, Uniwersytet Warszawski. Wydział Filozofii i Socjologii, Warszawa 2006. ; 12. Czeslaw Borowi – Treblinka, United States Holocaust Memorial Museum, sygn. RG-60.5032. ; 13. De Baecque A., Jouisse T., Jacques Derrida. Le cinéma et ses fantômes, „Cahiers du cinema” 2001, no. 50. ; 14. Desbois P., The Holocaust by Bullets: A Priest’s Journey to Uncover the Truth Behind the Murder of 1.5 Million Jews, Palgrave Macmillan, New York 2008. ; 15. Felman S., Nauczanie i kryzys albo meandry edukacji, przeł. M. Lachman, „Literatura na Świecie” 2004, nr 1–2. ; 16. Felman S., The Juridical Unconscious. Trials and Traumas in the Twentieth Century, Harvard University Press, Cambridge, MA 2002. ; 17. Felman S., The Literary Speech Act: Don Juan with J.L. Austin, or Seduction in Two Languages, trans. C. Porter, Cornell University Press, Ithaca, NY 1983. ; 18. Felman S., The Return of the Voice, w: S. Felman, D. Laub, Testimony: Crises of Witnessing in Literature Psychoanalysis, and History, Routledge, New York 1992. ; 19. Filipkowski P., Pozagładowe historie mówione: nagrania, archiwa, sposoby lektury, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2013, nr 9. ; 20. Fulbrook M., A Small Town near Auschwitz. Ordinary Nazis and the Holocaust, Oxford University Press, Oxford 2012. ; 21. Gigliotti S., Technology, Trauma, and Representation: Holocaust Testimony and Videotape, w: Temporalities, Autobiography, and Everyday Life, ed. J. Campbell, J. Harbord, Manchester University Press, Manchester 2002. ; 22. Gilbert M., Holocaust Journey: Travelling in Search of the Past, Weidenfeld & Nicolson, London 1997. ; 23. Gross J.T., Sprawcy, ofiary i inni, „Zagłada Żydów” 2014, nr 10. ; 24. Hartman G., Tele-Suffering and Testimony in the Dot Com Era, w: Visual Culture and the Holocaust, ed. B. Zelizer, The Athlone Press, London 2001. ; 25. Hartman G., The Longest Shadow: In the Aftermath of the Holocaust, Indiana University Press, Bloomington 1996. ; 26. Henryk Gawkowski and Treblinka railway workers, Archiwum United States Holocaust Memorial Museum, sygn. RG-60.5036. ; 27. Hilberg R., Sprawcy, ofiary, świadkowie. Zagłada Żydów 1933–1945, przeł. J. Giebułtowski, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2007. ; 28. Hirsch M., Spitzer L., The Witness in the Archive: Holocaust Studies/ Memory Studies, „Memory Studies” 2009, vol. 2, no. 2. ; 29. Janicka E., Pamięć przyswojona. Koncepcja polskiego doświadczenia zagłady Żydów jako traumy zbiorowej w świetle rewizji kategorii świadka, „Studia Litteraria et Historica” 2014/2015, nr 3–4. ; 30. Kurkowska-Budzan M., Informator, świadek historii, narrator – kilka wątków epistemologicznych i etycznych oral history, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” 2011, nr 1. ; 31. LaCapra D., Lanzmann’s „Shoah”: Here There Is No Why, w: tegoż, History and Memory after Auschwitz, Cornell University Press, Ithaca 1998. ; 32. Langer, L., Świadectwa zagłady. W rumowisku pamięci, przeł. M. Szuster, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2015. ; 33. Lanzmann C., Larson R., Rodowick D., Seminar with Claude Lanzmann 11 April 1990, „Yale French Studies” 1991, no. 79. ; 34. Lanzmann C., Zając z Patagonii. Pamiętniki, przeł. M. Ochab, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010. ; 35. Laub D., On Holocaust Testimony and Its “Reception” within Its Own Frame, as a Process in Its Own Right: A Response to “Between History and Psychoanalysis” by Thomas Trezise, „History and Memory” 2009, vol. 21, no. 1. ; 36. Laub D., Zdarzenie bez świadka. Prawda, świadectwo oraz ocalenie, przeł. T. Łysak, „Teksty Drugie” 2007, nr 5. ; 37. Mościcki P., Karski – paradoks o świadku, „Teksty Drugie” 2012, nr 4. ; 38. Pinchevski A., The Audiovisual Unconscious: Media and Trauma in the Video Archive for Holocaust Testimonies, „Critical Inquiry” 2012, vol. 39, no. 1. ; 39. Pollin-Galay H., The Holocaust is a Foreign Country: Comparing Representations of Place in Lithuanian Jewish Testimony, „Dapim: Studies on the Holocaust” 2013, vol. 27, no. 1. ; 40. Rapson J., Topographies of Suffering: Buchenwald, Babi Yar, Lidice, Berghahn Books, New York 2015. ; 41. Schama S., Landscape and Memory, Fontana Press, London 1996. ; 42. Sendyka R., Pryzma. Zrozumieć nie-miejsce pamięci, „Teksty Drugie” 2013, nr 1/2. ; 43. Sendyka R., Robinson w nie-miejscach pamięci, „Konteksty” 2013, nr 2. ; 44. Shenker N., Reframing Holocaust Testimony, Indiana University Press, Bloomington 2015. ; 45. Shoah, reż. C. Lanzmann, Historia, Les Films Aleph, Ministère de la Culture de la Republique Française, Francja 1985. ; 46. Snyder T., Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, przeł. B. Pietrzyk, Świat Książki, Warszawa 2015. ; 47. Szczepan A., Krajobrazy postpamięci, „Teksty Drugie” 2014, nr 1. ; 48. Taylor D., Archiwum i repertuar, przeł. M. Sugiera, M. Borowski, „Didaskalia” 2014, nr 120. ; 49. Taylor D., The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas, Duke University Press, Durham 2003. ; 50. Trezise T., Between History and Psychoanalysis: A Case Study in the Reception of Holocaust Survivor Testimony, „History and Memory” 2008, vol. 20, no. 1. ; 51. Trezise T., Witnessing Witnessing: On the Reception of Holocaust Survivor Testimony, Fordham University Press, New York 2013. ; 52. Wake C., Regarding the Recording: The Viewer of Video Testimony, the Complexity of Copresence and the Possibility of Tertiary Witnessing, „History and Memory” 2013, vol. 25, no. 1. ; 53. Walker J., Moving Testimonies: “Unhomed geography” and the Holocaust Documentary of Return, w: After Testimony: The Ethics and Aesthetics of Holocaust Narrative for the Future, ed. J. Lothe, S.R. Suleiman, J. Phelan, Ohio State University Press, Columbus 2012. ; 54. Wieviorka A., The Era of the Witness, trans. J. Stark, Cornell University Press, Ithaca, NY 2006. ; 55. Yaeger P., Testimony without Intimacy, „Poetics Today” 2006, vol. 27, no. 2.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

297

End page:

320

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2018.1.17

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by: