Obiekt

Tytuł: A Circle of Impossibility : the Problem of Disarmament, Détente and Security in Polish-Italian Relations (1958–1969)

Twórca:

Pasztor, Maria

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny, Vol. 125 (2018) English-Language Edition No. 2

Współtwórca:

Kijak, Anna. Tł. ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warsaw

Opis:

s. 39-67

Abstrakt:

The article is an analysis of the attitude within the circles of the Italian Republic to Poland’s disarmament plans in 1958–69, that is the Rapacki Plan (1958) and the Gomułka Plan (1963). Drawing on Italian documents the author examines the attitude of the Italian government to these proposals. She presents the determinants and contexts of both proposals (the bipolar division of the world during the Cold War, Italy’s membership of NATO and subordination to Washington’s policy, the country’s economic and financial problems). The article also contains opinions on Moscow’s role in and attitude towards the Polish peace initiatives.

Bibliografia:

Albrecht, Ulrich, ‘The Political Background of the Rapacki Plan of 1957 and Its Current Significance’, International Journal of Politics, 13, 1983, 1/2, pp. 117–33. ; Bernatowicz, Grażyna, Stosunki polsko-włoskie 1944–1989, Warsaw: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1990. ; D’Amoja, Fulvio, ‘Piano Rapacki e rapporti fra i due blocchi’, La Comunità Internazionale, 14, 1959, 4, pp. 604–25. ; Długołęcki, Piotr, ‘Nieznany kontekst planu Rapackiego’, Sprawy Międzynarodowe, 64, 2011, 1, pp. 116–27. ; Gierowski, Józef Andrzej, Historia Włoch, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. ; Heuser, Beatrice, NATO, Britain, France and the FRG. Nuclear Strategies and Forces for Europe, 1949–2000, London and New York: Macmillan, 1997. ; Jarząbek, Wanda, Polska wobec Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Plany i rzeczywistość 1964–1975, Warsaw: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2008. ; Kupiecki, Robert, Siła i solidarność. Strategia NATO 1949–1989, Warsaw: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2012. ; Łoś-Nowak, Teresa, Plan Rapackiego a bezpieczeństwo europejskie, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1991. ; Łoś-Nowak, Teresa, Polskie inicjatywy w sprawie broni nuklearnej w Europie środkowej 1957–1964, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1989. ; Madajczyk, Piotr, ‘Dyplomacja polska w latach sześćdziesiątych’, in Historia dyplomacji polskiej, 6 vols, Warsaw: Polskie Wydawnictwo Naukowe; Wydawnictwo Naukowe PWN; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1980–2010, vol. 6: 1944/45–1989, ed. Wojciech Materski and Waldemar Michowicz, pp. 584–661. ; Madajczyk, Piotr, ‘Próby wznowienia Planu Rapackiego przez dyplomację polską w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych’, Rocznik Polsko-Niemiecki, 17, 2009, pp. 11–28. ; Mammarella, Giuseppe, L’Italia contemporanea 1943–2007, Bologna: Il Mulino, 2008. ; Mammarella, Giuseppe, and Paolo Cacace, La politica estera dell’Italia. Dallo Stato unitario ai giorni nostri, Rome and Bari: Laterza, 2010. ; Mourlane, Stéphane, ‘La France, l’Italie et la construction européenne: le temps des malentendus (1958–1965)’, Relations internationales, 118, 2004, pp. 199–213. ; Ozinga, James R., The Rapacki Plan. The 1957 Proposals do Denuclearize Central Europe, and Analysis of its Rejection, Jefferson, NC, and London: McFarland & Company, 1989. ; Pasztor, Maria, ‘Francja i Wielka Brytania wobec polskich koncepcji rozbrojeniowych 1957–1964’, Dzieje Najnowsze, 35, 2003, 1, pp. 85–111. ; Pasztor, Maria, and Dariusz Jarosz, Skazani na podległość. Z dziejów stosunków polsko-włoskich w latach 1945–1958, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013. ; Pons, Silvio, ‘L’Italia e il PCI nella politica estera dell’URSS di Brežnev’, in L’Italia Repubblicana nella crisi degli anni Settanta, 4 vols, Soveria Mannelli: Rubbettino, 2003, vol. 1: Tra guerra fredda e distensione, ed. Agostino Giovagnoli and Silvio Pons, pp. 63–87. ; Roszkowski, Wojciech, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. ; Ruchniewicz, Krzysztof, Warszawa – Berlin – Bonn. Stosunki polityczne 1949–1958, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. ; Rudnik, Stefan, Stosunki polsko-włoskie w latach 1945–1975, Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, 1978. ; Schwartz, David N., ‘The Role of Deterrence in NATO Defense Strategy. Implications for Doctrine and Posture’, World Politics, 28, 1975, 1, pp. 118–33. ; Skrzypek, Andrzej, Mechanizmy autonomii. Stosunki polsko-radzieckie 1956–1965, Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; Warsaw: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2005. ; Soutou, Georges-Henri, La guerre de Cinquante Ans. Les relations Est–Ouest 1943–1990, Paris: Fayard, 2001. ; Soutou, Georges-Henri, L’alliance incertaine. Les rapports politico-stratégiques franco-allemands, 1954–1996, Paris: Fayard, 1996. ; Soutou, Georges-Henri, ‘L’attitude de Georges Pompidou face à l’Allemagne’, in Georges Pompidou et l’Europe, ed. Jean-René Bernard et al., Brussels: Complexe, 1995, pp. 282–99. ; Soutou, Georges-Henri, ‘Les accords de 1957 et 1958: vers une communauté stratégique et nucléaire entre la France, l’Allemagne et l’Italie?’, Matériaux pour l’Histoire de notre Temps, 31, 1993, pp. 1–12. ; Tebinka, Jacek, ‘Dyplomacja popaździernikowa (1957–1960). 1. Plan Rapackiego’, in Historia dyplomacji polskiej, 6 vols, Warsaw: Polskie Wydawnictwo Naukowe; Wydawnictwo Naukowe PWN; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1980–2010, vol. 6: 1944/45–1989, ed. Wojciech Materski and Waldemar Michowicz, pp. 468–80. ; Tebinka, Jacek, Nadzieje i rozczarowania. Polityka Wielkiej Brytanii wobec Polski 1956– 1970, Warsaw: Wydawnictwo Neriton; Instytut Historii PAN, 2005. ; Tyszkiewicz, Jakub, Rozbijanie monolitu. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski 1945–1988, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. ; Varsori, Antonio, L’Italia nelle relazioni internazionali. Dal 1943 al 1992, Rome and Bari: Laterza, 1998. ; Wandycz, Piotr Stefan, ‘Adam Rapacki and the European Security’, in The Diplomats 1939–1979, ed. Gordon A. Craig and Francis L. Loewenheim, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994, pp. 289–317.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

125

Zeszyt:

Eng.-Lang. Ed. 2

Strona pocz.:

39

Strona końc.:

67

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

10.12775/KH.2018.125.SI.1.02 ; oai:rcin.org.pl:68507 ; 0023-5903

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Dofinansowane ze środków:

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki ;

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji