Obiekt

Tytuł: Political Catholicism in Poland in 1945–1948 : an Overview of Political Activity of Catholics

Twórca:

Pazik, Przemysław ORCID

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny, Vol. 125 (2018) English-Language Edition No. 2

Współtwórca:

Kijak, Anna : Tł. ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warsaw

Opis:

s. 111-142

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

The article is a reconstruction of the most important strands in the historiography devoted to the political activity of the laity after 1945, especially the period between 1945 and 1948. The author first discusses pre-1989 literature and then the most recent studies devoted to political Catholicism in Poland. In the main part of the article he presents three strands in historiography: research into the Labour Party, research into groups associated with Catholic socio-political weeklies, and biographies and syntheses of the history of the Catholics and the Church.

Bibliografia:

Abrams, Bradley F., The Struggle for the Soul of the Nation. Czech Culture and the Rise of Communism, Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2004.
Andrusiewicz, Andrzej, ‘Myśl polityczna Stronnictwa Pracy’, Studia Nauk Politycznych, 6, 1984, pp. 63–87.
Andrusiewicz, Andrzej, Stronnictwo Pracy 1937–1950. Ze studiów nad dziejami najnowszymi chadecji w Polsce, Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.
Bankowicz, Bożena, ‘Neopozytywizm – platforma ideowa ‘Znaku”’, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych, 39, 1991, pp. 7–22.
Bankowicz, Bożena, ‘Wieloświatopoglądowość w ujęciu Bolesława Piaseckiego’, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych, 34, 1988, pp. 7–19.
Barea, Ilsa, ‘Political Catholicism and Catholic Politics’, Political Quarterly, 17, 1946, 4, pp. 290–302.
Bereś, Witold, Krzysztof Burnetko and Joanna Podsadecka, Krąg Turowicza. Tygodnik, czasy, ludzie. 1945–1999, Limanowa and Cracow: Fundacja Świat ma Sens, 2012.
Biełaszko, Mirosław, ‘Rola prasy w kształtowaniu się środowisk katolickich w latach 1945–1948. Casus “Tygodnika Powszechnego”, “Tygodnika Warszawskiego” and “Dziś i Jutro”, in Aparat represji wobec inteligencji w latach 1945–1956, ed. Rafał Habielski and Dominika Rafalska, Warsaw: Aspra-JR, 2010, pp. 155–81.
Biełaszko, Mirosław, ‘Środowisko “Tygodnika Warszawskiego” w latach 1945–1948’, in Warszawa miasto w opresji, ed. Kazimierz Krajewski and Magdalena Pietrzak-Merta, Warsaw: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010, pp. 261–79.
Biełaszko, Mirosław, ‘“Tygodnik Warszawski” i jego środowisko (1945–1948)’, Biuletyn IPN, 2007, 4, pp. 77–83.
Bogusz, Henryk, ‘Rozwój stosunków między Kościołem i państwem’, Chrześcijanin w Świecie, 15, 1983, 3, pp. 57–71.
Braun, Jerzy, Kultura jutra, czyli Nowe Oświecenie, ed. Maciej Urbanowski, Warsaw: Fronda, 2001.
Braun, Juliusz, ‘Zarys historii i doktryny “Unii” 1940–1945’, Chrześcijanin w Świecie, 17, 1985, 4, pp. 27–37.
Bromke, Adam, Poland’s Politics. Idealism vs. Realism, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1967.
Brzeziecki, Andrzej, Tadeusz Mazowiecki. Biografia naszego premiera, Cracow: Znak, 2015.
Buchner, Wojciech, ‘Katolicyzm polityczny i jego wrogowie’, Horyzonty Polityki, 5, 2014, 12, pp. 99–113.
Bujak, Waldemar, Historia Stronnictwa Pracy 1937–1946–1950, Warsaw: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1988.
Bujak, Waldemar, ‘Stronnictwo Pracy – partia Władysława Sikorskiego’, Przegląd Polonijny, 1981, 2, pp. 89–106.
Christian Democracy Across the Iron Curtain: Europe Redefined, ed. Piotr H. Kosicki and Sławomir Łukasiewicz, Cham: Palgrave Macmillan, 2018.
Christian Democracy in Europe Since 1945, ed. Michael Gehler and Wolfram Kaiser, London and New York: Routledge, 2004.
Christian Democrat Internationalism. Its Action in Europe and Worldwide from post World War II until the 1990s, ed. Jean-Dominique Durand, 3 vols, Brussels: Peter Lang, 2013–14.
Ciechomski, Witold, ‘Jan Hoppe [1882–1969] – optymista mimo wszystko’, Ład, 1983, 12.
Ciechomski, Witold, ‘Tygodnik Warszawski 1945–1948’, Ład, 1983, 29.
Draus, Jan, Stronnictwo Pracy w województwie rzeszowskim 1945–1946–1950. Z dziejów regionalnej chadecji, Rzeszów: Instytut Europejskich Studiów Społecznych, 1998.
Czaczkowska, Ewa K., Kardynał Wyszyński. Biografia, Cracow: Znak, 2013.
Dudek, Antoni, ‘Program Stowarzyszenia PAX. Realizm, koniunkturalizm czy utopia?’, Politeja, 25, 2013, pp. 69–78.
Dudek, Antoni, and Grzegorz Pytel, Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej, London: Aneks, 1990.
Dudek, Antoni, and Ryszard Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Cracow: Znak, 2003.
Eisler, Jerzy, ‘Stosunki Kościół–państwo w powojennej Polsce w najnowszych publikacjach’, Pamięć i Sprawiedliwość, 2004, 1 (5), pp. 385–402.
Engelgard, Jan, ‘Bolesław Piasecki – między neoromantyzmem a realizmem’, in Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku, ed. Tomasz Sikorski and Adam Wątor, Szczecin: Zapol, 2009, pp. 399–411.
Engelgard, Jan, Wielka gra Bolesława Piaseckiego, Warsaw: Wydawnictwo Prasy Lokalnej, 2008.
European Christian Democracy. Historical Legacies and Comparative Perspectives, ed. Thomas Kselman and Joseph A. Buttigieg, Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2003.
Fleming, Michael, Communism, Nationalism and Ethnicity in Poland, 1944–50, London and New York: Routledge, 2010.
Friszke, Andrzej, Między wojną a więzieniem 1945–1953. Młoda inteligencja katolicka, Warsaw: Towarzystwo Więź and Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2015.
Friszke, Andrzej, ‘Strategie przystosowania ośrodków katolików świeckich w pierwszych latach powojennych’, in idem, Przystosowanie i opór. Studia z dziejów PRL, Warsaw: Towarzystwo Więź, 2009, pp. 33–57.
Gajewski, Ryszard, Karol Popiel 1887–1977, Suwałki: Wyższa Szkoła Służby Społecznej im. Księdza Franciszka Blachnickiego, 2008.
Gajewski, Ryszard, Ks. Zygmunt Kaczyński – kapłan i polityk, Lublin: System Graf, 2013.
Graczyk, Roman, Od uwikłania do autentyczności. Biografia polityczna Tadeusza Mazowieckiego, Warsaw: Zysk i S-ka, 2015.
Graczyk, Roman, ‘Początki “Tygodnika Powszechnego”. Piwowarczyk – Święcicki – Stomma – Turowicz’, in Stulecie urodzin Jerzego Turowicza, ed. Joanna Sulikowska and Andrzej Sulikowski, Szczecin: Volumina.pl, 2015, pp. 13–31.
Graczyk, Roman, ‘Realizm polityczny “Tygodnika Powszechnego” (1945–1989)’, Politeja, 25, 2013, pp. 79–112.
Jagiełło, Michał, Próba rozmowy. Szkice o katolicyzmie odrodzeniowym i ‘Tygodniku Powszechnym’ 1945–1953, 2 vols, Warsaw: Biblioteka Narodowa, 2001.
Jarocki, Robert, Czterdzieści pięć lat w opozycji (o ludziach ‘Tygodnika Powszechnego’), Cracow: Wydawnictwo Literackie, 1991.
Jasiukiewicz, Marian, ‘Katolicyzm polityczny w Polsce 1939–1949’, Przegląd Historyczno-Politologiczny, 2, 2009, 1, pp. 17–28.
Jasiukiewicz, Marian, Kościół Katolicki w polskim życiu politycznym 1945–1989. Podstawowe uwarunkowania, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1993.
Jaszczuk, Andrzej, Ewolucja ideowa Bolesława Piaseckiego 1932–1956, Warsaw: DiG, 2005.
Kaiser, Wolfram, Christian Democracy and the Origins of the European Union, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
Kaiser, Wolfram, ‘Christian Democracy in Twentieth-century Europe’, Journal of Contemporary History, 39, 2004, 1, pp. 127–35.
Kalyvas, Stathis N., The Rise of Christian Democracy in Europe, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996.
Kalyvas, Stathis N., and Kees van Kersbergen, ‘Christian Democracy’, Annual Review of Political Science, 12, 2010, pp. 183–209.
Kersbergen, Kees van, Social Capitalism. A Study of Christian Democracy and the Welfare State, London and New York: Routledge, 1995.
Komu służył PAX, ed. Sabina Bober, Warsaw: Instytut Wydaniczy PAX, 2008.
Kosicki, Piotr H., ‘L’avènement des intellectuels catholiques. Le mensuel Więź et les conséquences polonaises du personnalisme mounierien’, Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2009, 2 (102), pp. 31–48.
Kosicki, Piotr H., ‘The Legacy of Polish Christian Democracy. Questions, Materials and Methods for Research’, in Christian Democrat Internationalism. Its Action in Europe and Worldwide from post World War II until the 1990s, ed. Jean-Dominique Durand, 3 vols, Brussels: Peter Lang, 2013–14, vol. 1, pp. 75–92.
Kosicki, Piotr H., Personalizm po polsku. Francuskie korzenie polskiej inteligencji katolickiej, transl. Jerzy Giebułtowski, Warsaw, 2016.
Kosicki, Piotr H., ‘Polskie personalizmy 1918–1948, cz. 1’, Więź, 2014, 4 (658), pp. 82–92.
Kosicki, Piotr H., ‘Polskie personalizmy 1918–1948, cz. 2’, Więź, 2015, 1 (659), pp. 65–78.
Kosicki, Piotr H., ‘Promieniowanie personalizmu. Mounier, “Esprit” i początki “Więzi”’, Więź, 2008, 2/3 (592/593), pp. 111–22.
Kosicki, Piotr H., ‘The Soviet Bloc’s Answer to European Integration: Catholic Anti-Germanism and the Polish Project of a “Catholic-Socialist” International’, Contemporary European History, 24, 2015, 1, pp. 1–36.
Kristanova, Evelina, ‘“Tygodnik Warszawski” (1945–1948) a władza komunistyczna’, in Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Zbiór studiów, ed. Dorota Degen and Jacek Gzella, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010, pp. 357–73.
Kristanova, Evelina, ‘“Tygodnik Warszawski” (1945–1948) na tle polskiej prasy katolickiej pierwszych lat po II wojnie światowej’, Łódzkie Studia Teologiczne, 17, 2008, pp. 247–55.
Kucharczyk, Grzegorz, ‘Ofensywa “Tygodnika Warszawskiego”’, in idem, Chrześcijańsko-narodowi. Szkice z historii idei, Dębogóra: Wydawnictwo Dębogóra, 2009, pp. 127–49.
Kula, L., ‘Dziennikarz w sutannie. Ks. Jan Piwowarczyk’, Ład, 1983, 7.
Kunicki, Mikołaj Stanisław, Between the Brown and the Red: Nationalism, Catholicism, and Communism in Twentieth-Century Poland – The Politics of Boleslaw Piasecki, Athens, OH: Ohio University Press, 2013.
Lechicki, Czesław, ‘Polska prasa katolicka 1945–1948’, Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, 22, 1983, 2, pp. 65–87.
Leder, Andrzej, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Warsaw: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014.
Łętocha, Rafał, ‘Katolicyzm a nacjonalizm. Charakter wzajemnych relacji na przykładzie myśli obozu narodowego lat wojny i okupacji’, Nomos, 34/36, 2001, pp. 139–50.
Łętocha, Rafał, ‘Oportet vos nasci denuo’. Myśl społeczno-polityczna Jerzego Brauna, Cracow: Zakład Wydawniczy Nomos, 2006.
Łętowski, Maciej M., ‘Dwa tygodniki “Tygodnik Warszawski” i “Tygodnik Powszechny” (1945–1953) w życiu katolicyzmu społecznego w Polsce’, Chrześcijanin w Świecie, 17, 1986, 11, pp. 41–56.
Łubieński, Konstanty, ‘List otwarty do Pana Juliusza Łady’, Dziś i Jutro, 49 (158), 5 December 1948.
Maciejewski, Jan, ‘Forma Polska. Program Gombrowicza i Wyszyńskiego’, Pressje, 34, 2013, pp. 18–28.
Majchrowski, Jacek, Geneza polityczna ugrupowań katolickich. Stronnictwo Pracy, grupa ‘Dziś i Jutro’, Paris: Libella, 1984.
Majchrowski, Jacek, ‘Geneza Stronnictwa Pracy’, Studia Historyczne, 18, 1975, 4, pp. 443–60.
Majchrowski, Jacek, ‘Polityczno-doktrynalne determinanty roli Stronnictwa Pracy w latach 1939–1945’, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych, 8, 1975, pp. 129–59.
Majchrowski, Jacek, ‘Problem utworzenia partii katolickiej w Polsce Ludowej’, Euhemer, 26, 1982, 3/4, pp. 65–75.
Majchrowski, Jacek, Stronnictwo Pracy. Działalność polityczna i koncepcje programowe 1937–1945, Cracow: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.
Makowski, Adam, ‘Stronnictwo Pracy na Pomorzu Zachodnim wobec przemian politycznych w latach 1945–1950’, in Monumenta manent. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Białeckiemu w 70. rocznicę urodzin, ed. Adam Makowski and Edward Włodarczyk, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2003, pp. 245–62.
Michnik, Adam, The Church and the Left, ed, transl. and introd. David Ost, Chicago, IL, and London: University of Chicago Press, 1993.
Michnik, Adam, Kościół – lewica – dialog, Warsaw: Agora, 2009.
Mojzes, Paul, ‘Christian-Marxist Dialogue in Eastern Europe: 1945–1980’, Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 4, 1984, 4, Article 3, pp. 13–53 〈http://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol4/iss4/3〉 [accessed 14 May 2017].
Müller, Jan-Werner, Przeciw demokracji. Idee polityczne XX wieku w Europie, transl. Jakub Majmurek, Warsaw: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2016.
Mysiakowska-Muszyńska, Jolanta, Zabiegi o legalizację Stronnictwa Narodowego w kraju 1945–1947, Warsaw: Neriton, 2011.
Namysło, Aleksandra, ‘Stronnictwo Pracy’, in Województwo Śląskie 1945–1950. Zarys dziejów politycznych, ed. Adam Dziurok and Ryszard Kaczmarek, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007, pp. 328–53.
Niezłomni w epoce fałszywych proroków. Środowisko ‘Tygodnika Warszawskiego’ (1945– 1948), ed. Tomasz Sikorski and Marcin Kulesza, Warsaw: von Borowiecky, 2013.
Palczak, Andrzej, ‘Stronnictwo Pracy w latach 1945–1946’, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Nauki Społeczne, 44, 1985, pp. 71–80.
Pietrzak, Jerzy, Pełnia prymasostwa. Ostatnie lata prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda 1945–1948, 2 vols, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009.
Political Catholicism in Europe 1918–45, ed. Wolfram Kaiser and Helmut Wohnout, London and New York: Routledge, 2004.
Political Catholicism in Europe 1918–1965, ed. Tom Buchanan and Martin Conway, Oxford: Clarendon Press, 1996.
Polski Savonarola. Pisma polityczne Kazimierza Studentowicza z lat wojny i okupacji, ed. Tomasz Sikorski, Toruń and Łysomice: Dom Wydawniczy Duet, 2013.
Porter-Szűcs, Brian, Faith and Fatherland: Catholicism, Modernity, and Poland, Oxford and New York: Oxford University Press, 2011.
Potemski, Tadeusz, Stronnictwo Pracy na Górnym Śląsku w latach 1937–1950, Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1969.
Poznańska, Maria Wanda, Środowiska inteligencji katolickiej wobec wizji ‘nowej kultury’ u zarania Polski Ludowej, Cracow: Uniwersytet Jagielloński, 1993.
Ptaszyński, Radosław, Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy, Cracow: Znak, 2018.
Rabiński, Jarosław, Konstanty Turowski 1907–1983. Życie, działalność, myśl społeczno-polityczna, Katowice: Wydawnictwo Unia, 2008.
Rabiński, Jarosław, Stronnictwo Pracy we władzach naczelnych Rzeczypospolitej na uchodźstwie, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.
Rabiński, Jarosław, ‘Two Forms of Polish Christian Democracy: 1945–1979 under Communistic Regime and towards International Cooperation. Karol Popiel, Konstanty Turowski, Janusz Zablocki, Konrad Sieniewicz’, in Christian Democrat Internationalism. Its Action in Europe and Worldwide from post World War II until the 1990s, ed. Jean-Dominique Durand, 3 vols, Brussels: Peter Lang, 2013–14, vol. 2, 2013, pp. 253–64.
Rabiński, Jarosław, ‘U początku sporów o “minimalizm” i “maksymalizm” w polskim katolicyzmie społecznym’, Roczniki Humanistyczne, 54, 2006, 2, pp. 109–15.
Raina, Peter, Kardynał Wyszyński, 20 vols, Warsaw and Biała Podlaska, 1993–2010, vol. 1: Droga na Stolicę Prymasowską, Warsaw: Książka Polska.
Religia i polityka. Zarys problematyki, ed. Piotr Burgoński and Michał Gierycz, Warsaw: Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego and Dom Wydawniczy Elipsa, 2014.
Słabek, Henryk, ‘Polityka i Kościół w Polsce 1945–1950. (Przegląd problematyki)’, Dzieje Najnowsze, 23, 1991, 2, pp. 105–14.
Sławiński, Roman, ‘Stronnictwo Pracy w województwie olsztyńskim w latach 1946–1950’, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1979, 4, pp. 467–78.
Sensus Catholicus. Katolicy świeccy w Polsce Ludowej. Postawy – aktywność – myśl, ed. Radosław Ptaszyński and Tomasz Sikorski, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.
Sikorski, Tomasz, and Marcin Kulesza, Sen o Kalopei. Ewangeliczny socjalizm Kazimierza Studentowicza, Warsaw: von Borowiecky, 2014.
Skibiński, Paweł, ‘Chadecja w PRL? Czy polscy katolicy byli chrześcijańskimi demokratami?’, Pamięć i Sprawiedliwość, 2017, 2 (30), pp. 154–78.
Smoliński, Maciej Grzegorz, Biskup negocjator. Zygmunt Choromański (1892–1968). Biografia niepolityczna?, Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014.
Stefaniak, Janusz, Polityka władz państwowych PRL wobec prasy katolickiej w latach 1945–1953, Lublin, 1998.
Stefaniak, Janusz, ‘Stronnictwo Pracy w woj. lubelskim w latach 1946–1950. Przegląd problemu’, Rocznik Lubelski, 27/28, 1985/1986, pp. 217–28.
Stopikowski, Robert, ‘Polemiki światopoglądowe na łamach “Tygodnika Warszawskiego”’, Dzieje Najnowsze, 27, 1995, 4, pp. 101–08.
Strzelecka, Małgorzata, Między minimalizmem a maksymalizmem. Dylematy ideowe Stanisława Stommy i Janusza Zabłockiego, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.
Strzelecka, Małgorzata, Trudne kompromisy. Środowisko ‘Tygodnika Powszechnego’ wobec reform systemu oświaty i wychowania w latach 1945–1989, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009.
Ściślicki, Piotr, Publicystyka ks. Jana Piwowarczyka jako przykład opozycyjnej postawy ‘Tygodnika Powszechnego’ wobec przemian ustrojowych w Polsce w latach 1945–1948, Warsaw: Warszawska Firma Wydawnicza, 2011.
Turowski, Konstanty, ‘Dzieje Stronnictwa Pracy w latach 1945–1946’, Chrześcijanin w Świecie, 14, 1982, 1, pp. 28–46.
Turowski, Konstanty, Historia ruchu chrześcijańsko-demokratycznego w Polsce, 2 vols, Warsaw: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1989.
Turowski, Konstanty, ‘Ks. Jan Piwowarczyk (zm. 1959) jakim go znałem’, Ład, 1981, 27.
Vatican II Behind the Iron Curtain, ed. Piotr H. Kosicki, Washington, DC: Catholic University of America Press, 2018.
Warner, Carolyn M., Confessions of an Interest Group. The Catholic Church and Political Parties in Europe, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000.
Wawryniewicz, Ryszard, ‘Przyczynki do badań nad obliczem politycznym “Tygodnika Powszechnego” i “Tygodnika Warszawskiego” w latach 1945–1948’, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1135, Historia, 78, 1991, pp. 271–91.
Wiszniewski, Jan, ‘Koncepcje społeczno-polityczne “Tygodnika Warszawskiego” 1945–1948’, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych, 29, 1986, pp. 81–98.
Wiszniewski, Jan, ‘Problematyka społeczno-polityczna “Tygodnika Warszawskiego” 1945–1948’, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych, 25, 1986, pp. 113–40.
Wiszniewski, Jan, ‘“Tygodnik Warszawski” (1945–1948)’, Chrześcijanin w Świecie, 20, 1988, 11, pp. 49–66.
Wiszniewski, Jan, Z historii prasy katolickiej w Polsce: Tygodnik Warszawski 1945–1948, Cracow: PiT, 1998.
Wysocki, Jan, ‘Działalność kardynała prymasa Augusta Hlonda w archidiecezji warszawskiej 1945–1948’, Ład, 1981, 25.
Zabłocki, Janusz, Chrześcijańska demokracja w kraju i na emigracji 1947–1970, Lublin: Ośrodek Studiów Polonijnych i Społecznych PZKS, 1999.
Zaremba, Marcin, Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Cracow: Znak; Warsaw: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2012.
Zieliński, Zygmunt (with Sabina Bober), Kościół w Polsce 1944–2007, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009.
Zmijewski, Norbert A., The Catholic-Marxist Ideological Dialogue in Poland, 1945–1980, Aldershot: Dartmouth Publishing, 1991.
Żakowski, Jacek, Pół wieku pod włos czyli życie codzienne ‘Tygodnika Powszechnego’ w czasach heroicznych, Cracow: Znak, 1999.
Żakowski, Jacek, Trzy ćwiartki wieku. Rozmowy z Jerzym Turowiczem, Cracow: Znak, 1990.
Żaryn, Jan, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warsaw: Neriton and Instytut Historii PAN, 2003.
Żaryn, Jan, Kościół a władza w Polsce (1945–1950), Warsaw: DiG and Towarzystwo im. Stanisława ze Skarbimierza, 1997.
Żaryn, Jan, ‘Państwo–Kościół u progu PRL (1944–1956). Przegląd najnowszej literatury przedmiotu’, Dzieje Najnowsze, 28, 1995, 4, pp. 119–25.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

125

Zeszyt:

Eng.-Lang. Ed. 2

Strona pocz.:

111

Strona końc.:

142

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł - inny cytowalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68510 ; 0023-5903 ; 10.12775/KH.2018.125.SI.1.05

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Dofinansowane ze środków:

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki ;

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji