Obiekt

Tytuł: Regarding the Reception of the Stalinist Plan for the Transformation of Nature in Hungary, Czechoslovakia and Poland

Twórca:

Jarosz, Dariusz (1959- )

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny, Vol. 125 (2018) English-Language Edition No. 2

Współtwórca:

Mękarski, Artur (1972- ). Tł. ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warsaw

Opis:

s. 143-155 ; Dotyczy książki: In the Name of the Great Work : Stalin’s Plan for the Transformation of Nature and its Impact in Eastern Europe, ed. Doubravka Olšáková, New York: Berghahn Books, 2016

Abstrakt:

Originating in nineteenth-century scientism, the effort to control and transform nature was an important part of the communist ideology. This article deals with the implementation of the Stalinist plan for the transformation of nature in Poland, Czechoslovakia and Hungary.

Bibliografia:

Agrobiologia (skrypt wykładów), Warsaw: Biuro Wydawnictw Polskiego Radia, 1952.
Birecki, Mieczysław, System trawopolny (Wiliamsa), Warsaw: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 1953.
Ehrlich, Stanisław, and Tadeusz Dominik, Stalinowski plan przeobrażenia przyrody, Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1950.
Kochański, Aleksander, Polska 1944–1991. Informator historyczny, 3 vols, Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe, 1996–2005, vol. 1.
Köhler, Piotr, ‘Lysenkoist Propaganda in Trybuna Ludu’, Studies in the History of Biology (St. Petersburg), 8, 2016, 3, pp. 25–42.
Köhler, Piotr, ‘Łysenkizm w botanice polskiej’, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 53, 2008, 2, pp. 83–161.
Lachowicz, Marian, Każdy rolnik doświadczalnikiem, Warsaw: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 1954.
Michałow, Włodzimierz, Organizm i środowisko, Warsaw: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 1953.
Pieniążek, Szczepan, Dlaczego wymarzają sady w surową zimę?, Warsaw: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 1955.
Pieniążek, Szczepan, Pamiętnik sadownika, 2nd edn, Warsaw: Fundacja Rozwoju SGGW, 2000.
Pieniążek, Szczepan, Sady Miczurina, Warsaw: Czytelnik, 1951.
Skowron, Stanisław, O dziedziczności, Warsaw: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 1952.
Studia nad łysenkizmem w polskiej biologii, ed. Piotr Köhler, Cracow: Wydawnictwo ‘Dante’, 2013.
Uchwały Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od II do III Zjazdu, Warsaw: Książka i Wiedza, 1959.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

125

Zeszyt:

Eng.-Lang. Ed. 2

Strona pocz.:

143

Strona końc.:

155

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68511 ; 0023-5903 ; 10.12775/KH.2018.125.SI.1.06

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Dofinansowane ze środków:

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki ;

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji