Object

Title: Regarding the Reception of the Stalinist Plan for the Transformation of Nature in Hungary, Czechoslovakia and Poland ; Regarding the Reception of the Stalinist Plan for the Transformation of Nature in Hungary, Czechoslovakia and Poland

Creator:

Jarosz, Dariusz (1959– ) ORCID

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny, Vol. 125 (2018) English-Language Edition No. 2

Contributor:

Mękarski, Artur (1972– ) : Tr. ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warsaw

Description:

p. 143-155 ; Concerns book: In the Name of the Great Work : Stalin’s Plan for the Transformation of Nature and its Impact in Eastern Europe, ed. Doubravka Olšáková, New York: Berghahn Books, 2016

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Originating in nineteenth-century scientism, the effort to control and transform nature was an important part of the communist ideology. This article deals with the implementation of the Stalinist plan for the transformation of nature in Poland, Czechoslovakia and Hungary.

References:

Agrobiologia (skrypt wykładów), Warsaw: Biuro Wydawnictw Polskiego Radia, 1952.
Birecki, Mieczysław, System trawopolny (Wiliamsa), Warsaw: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 1953.
Ehrlich, Stanisław, and Tadeusz Dominik, Stalinowski plan przeobrażenia przyrody, Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1950.
Kochański, Aleksander, Polska 1944–1991. Informator historyczny, 3 vols, Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe, 1996–2005, vol. 1.
Köhler, Piotr, ‘Lysenkoist Propaganda in Trybuna Ludu’, Studies in the History of Biology (St. Petersburg), 8, 2016, 3, pp. 25–42.
Köhler, Piotr, ‘Łysenkizm w botanice polskiej’, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 53, 2008, 2, pp. 83–161.
Lachowicz, Marian, Każdy rolnik doświadczalnikiem, Warsaw: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 1954.
Michałow, Włodzimierz, Organizm i środowisko, Warsaw: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 1953.
Pieniążek, Szczepan, Dlaczego wymarzają sady w surową zimę?, Warsaw: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 1955.
Pieniążek, Szczepan, Pamiętnik sadownika, 2nd edn, Warsaw: Fundacja Rozwoju SGGW, 2000.
Pieniążek, Szczepan, Sady Miczurina, Warsaw: Czytelnik, 1951.
Skowron, Stanisław, O dziedziczności, Warsaw: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 1952.
Studia nad łysenkizmem w polskiej biologii, ed. Piotr Köhler, Cracow: Wydawnictwo ‘Dante’, 2013.
Uchwały Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od II do III Zjazdu, Warsaw: Książka i Wiedza, 1959.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

125

Issue:

Eng.-Lang. Ed. 2

Start page:

143

End page:

155

Detailed Resource Type:

Article : scientific review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68511 ; 0023-5903 ; 10.12775/KH.2018.125.SI.1.06

Source:

click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Projects co-financed by:

National Programme for the Development of the Humanities ;

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information