Title:

Działalność Wydziału Konserwacji i badań zabytków w terenie w latach 1945-1947

Subtitle:

Sprawozdania P.M.A.

Creator:

Sawicki, Ludwik (1893–1972)

Publisher:

Państwowe Muzeum Archeologiczne

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1948

Subject and Keywords:

Państwowe Muzeum Archeologiczne (Warszawa, Polska) ; 20 w. -- Polska ; zabytki archeologiczne -- Polska ; konserwacja zabytków archeologicznych ; katalog stanowisk archeologicznych -- Polska ; rezerwaty archeologiczne -- Polska ; inwentaryzacja zabytków ; muzea archeologiczne -- Polska

Relation:

Sprawozdania P.M.A.

Volume:

1

Issue:

1-4

Start page:

85

End page:

144

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Source:

IAE PAN, sygn. P 514

Language:

pol

Language of abstract:

fre

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: