Object structure
Title:

Traditions of Ceramic Production in the Central and Eastern Europe Eneolithic: Tripolye, Late Malice and Lublin-Volhynian Cultures

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 70 (2018)

Creator:

Starkova, Elena ; Zakościelna, Anna

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2018

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

pottery technology ; Tripolye culture ; late Malice culture ; Lublin-Volhynian culture ; comparative analysis

Abstract:

In the area of the Podolsk Upland and the Upper Dniester in the second half of the 5th and first half of the 4th millennia BC the communities of three Eneolithic cultures periodically co-existed: Tripolye (stages BII, CI), Malice (late phase) and Lublin-Volhynian (classical phase). For these cultures, the mentioned area was a peripheral zone of ranges upon which various mutual relations, manifested in ceramic and flint production, took place. The most explicit evidence of intercultural relations are manifested in the pottery production, when the technical and stylistic traditions are diffused among culturally different communities, living on the same or neighbouring territories. To identify the nature of the intercultural relationship, an analysis of selected ceramic collections was carried out, taking into account the successive stages of production: raw material selection, ceramic mass preparation, forming vessels along with surface treatment, decorating and firing. We also used petrographic analyzes and chromatography-mass spectrometry to determine the organic components of the ceramic painting of the Tripolye and Lublin-Volhynian cultures

References:

Bandriwski M. 2004. Wczesnoeneolityczna osada w Zaleścach na Górnym Podniestrzu. In J. Libera and A. Zakościelna (eds.), Przez pradzieje i wczesne średniowiecze. Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte piąte urodziny docenta doktora Jana Gurby, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 89-100
Glushkov I. G. 1996. Keramika kak arkheologicheskiy istochnik, Novosibirsk: Izdatelstvo Instituta arkheologii i etnografii SO RAN
Gurba J. and Jasiński A. 1963. Zniszczone cmentarzysko tzw. kultury ceramiki wstęgowej malowanej w Ornatowicach, pow. Hrubieszów, Wiadomości Archeologiczne 4, 361-362
Gusev S. O. 1995. Trypilska kultura Srednogo Pobuzhzhya rubezhu IV-III tys. do n.e., Vinnytsa: Anteks – ULTD
Kadrow S. 1996. Faza rzeszowska kultury malickiej. In J. K. Kozłowski (ed.), Kultura malicka. Drugi etap adaptacji naddunajskich wzorcόw kulturowych w neolicie pόłnocnej części Środkowej Europy, Krakόw: Polska Akademia Umiejętności, 51-70
Kadrow S. 2006. Kultura malicka / The Malice Culture. In M. Kaczanowska (ed.), Dziedzictwo cywilizacji naddunajskich: Małopolska na przełomie epok kamienia i miedzi / The danubian Heritage: Lesser Poland at the turn of the Stone and Copper Ages (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego 1), Kraków: Muzeum Archeologiczne, 63-76
Kadrow S. and Rauba-Bukowska A. 2016. Ceramics Technology and Transfer of Ideas in the West Carpathian Region in Neolithic. In S. Ţerna and B. Govedarica (eds.), Interactions, Changes and Meanings. Essays in honour of Igor Manzura on the occasion of his 60th birthday, Кishinev: University of High Anthropological School, 65-72
Kadrow S. and Rauba-Bukowska A. 2017a. The selection of ceramic raw material: convenience or a technological idea? A case study of the Danubian cultures north of the Carpathians, Archeologické rozhledy 69, 261-280
Kadrow S. and Rauba-Bukowska A. 2017b. The Technology of Neolithic Pottery North and South of the Western Carpathians. In T. Pereira, X. Terradas and N. Bicho (eds.), The Exploitation of Raw Materials in Prehistory: Sourcing, Processing and Distribution, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 414-431
Kadrow S. and Zakościelna А. 2000. An Outline of the Evolution of Danubian Cultures in Małopolska and Western Ukraine. In A. Kośko (ed.), The western border area of the Tripolye culture (= Baltic-Pontic Studies 9), Poznań: Adam Mickiewicz University, Institute of Eastern Studies, Institute of Prehistory, 187-255
Kalinina K. and Starkova E. 2009. An analytical study of organic components of decoration of painted pottery from the Neolithic site of Polivanov Yar (Cucuteni-Tripolye). In Mass Spectrometry and Chromatography 2009 Meeting. Abstracts, London: Clore Education Centre, British Museum, 31
Kalinina K. and Starkova E. 2012. Issledovannya svyazuyushchikh sloyev keramiki kultury Tripolye-Kukuteni. In V. A. Alekshin, E. V. Bobrovskya, G. V. Dluzhnevskaya, M. T. Kashuba, L. B. Kircho, S. V. Krasnienko, B. P. Nikonorov, M. N. Pshenitsyna, M. B. Rysin, D. G. Savinov, L. A. Sokolova and V. Ya. Stegantseva (eds.), Kultury stepnoy Evrazii i ikh vyazimodeystvie s drevnimi tsivilizatsami, Sankt Peterburg: IIMK RAN, Periferiya. Kniga 1, 384-390
Kalinina K. and Starkova E. 2016. Tekhnologicheskie osobennosti tripolskogo keramicheskogo proizvodstva. In O. V Lozovskaya, A. N. Mazurkevich and E. V. Dolbunova (eds), Traditsii i innovatsii v izuchenii drevney keramiki. Materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. 24-27 may 2016 g., Sankt Peterburg: OOO Nevskaya Knizhnaya Tipografiya, 125-128
Kircho L. B. 1999. K izucheniyu eneolita Juzhnogo Turkmenistana (= Arkheologicheskie izyskaniya 60), St. Peterburg: OOO OEK
Komorowski P. 1958. Osada bagienna kultury nadcisańskiej w Werbkowicach, pow. Hrubieszów, Materiały Starożytne 4: 323-340
Konopla V. M. 1990. Lendelskaya kultura. In A. P. Chernysh (ed.), Arkheologiya Prikarpatya, Volini i Zakarpatya. Eneoloit, bronza i ranne zhelezo, Kiev: Naukova Dumka, 4-17
Konopla V. M. 1997. Starozhitnosti Volini, Lviv: NWF „Ukrainski tekhnologii”
Korobkova G. F. 1987. Khozyaystvennye kompleksy rannikh zemledelchesko-skotovodcheskikh obshchestv Yuga SSSP, Leningrad: Nauka. Lenigradstkoye otdeleniye
Kovnurko G. M., Skakun N. N. and Starkova E. G. 2005. Petrograficheskiy analiz keramicheskogo materiala tripolskogo poseleniya Bodaki. In N. N. Skakun and E. V. Tsvek (eds.), Arkheologicheskiye issledovaniya tripolskogo poseleniya Bodaki v 2005 godu, Kiev-St. Peterburg: KORVIN PRESS, 97-105
Kozhin P. M. 2007. Etnokulturnye kontakty naseleniya Evrazii v eneolite – rannem zheleznom veke (paleokulturologya i kolesnyi transport), Vladivostok: Dalnauka
Kozhin P. M. 1984. Tipologiya drevney materialnoy kultury Evrazii (Neolit – Zhelezniy vek). In M. V. Kriukov and A. N. Kuznietsov (eds.), Tipologiya osnovnikh elementov traditsionnoy kultury Moskva: Nauka, 201-220
Markevich V. I. 1981. Pozdnetripolskiye plemena Severnoy Moldavii, Kishinev: Shtinitsa
Movsha T. G. 2000. The Tripolye-Cucuteni and the Lengyel-Polgár Cultures. In A. Kośko (ed.), The western border area of the Tripolye culture (= Baltic-Pontic Studies 9), Poznań: Adam Mickiewicz University, Institute of Eastern Studies, Institute of Prehistory, 133-167
Palaguta I. V. 1998. K proleme sviazey Tripolya-Kukuteni s kulturami eneolita stepnoy zony Severnogo Prichernomoria, Rossiyskaya arkheologiya 1, 5-14
Palaguta I. V. 2006. O tekhnologii izgotovlenia i ornamentatsii keramiki v nachale razvitogo Tripolya (BI), Materiali ta doslidzhennya z arkheologii Skhidnoy Ukrayni 4, 75-92
Palaguta I. V. 2007. “Binoklevidnye” izdelya v kulture Tripolye-Kukuteni: opyt kompleksnogo issledovaniya kategorii “kultovykh” predmetov, Revista Archeologica 3/1-2, 110-137
Pawlikowski M. 1996. Badania mineralogiczno-petrograficzne próbek ceramiki z Krakowa Nowej Huty – Mogiły, stan. 48 oraz ze stanowisk słowackich. In J. K. Kozłowski (ed.), Kultura malicka. Drugi etap adaptacji naddunajskich wzorców kulturowych w neolicie północnej części Środkowej Europy, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 29-33
Podvigina N. L., Pisareva S. A., Kireeva V. N. and Palaguta I. V. 1999. Issledovaniya raspisnoy eneolitcheskoy keramiki kultury Tripolye-Kukuteni (IV-III tys. do n.e.). In V. V. Zverev (ed.), Khudozhestvennoe nasledie. Khraneniye, isslediovaniye, restavratsiya, Moskva: PIO GosNIIR, 33-37
Pozikhovskiy O. L. and Samolyuk V. O. 2008. Eneolitychniy keramichniy mogylnyk v okolitsakh Ostroga na Zakhidniy Volyni, Arkheologiya 1, 28-41
Ryzhov S. M. 2001. Goncharstvo pelemen tripilskoy kultury. In S. M. Ryzhov, N. B. Budro, M. Yu. Videyko and B. V. Magomedov (eds.), Davnya keramika Ukrainy, Kyiv: IA NANU, 5-60
Sayko E. V. 1982. Tekhnika i tekhnologiya keramicheskogo proizvodstva Sredney Azii v istoricheskom razvitii, Moskva: Nauka
Semenov S. A. 1957. Pervobytnaya tekhnika (= Materlialy i issledovaniya po arkheologii SSSR 54), Moskva, Leningrad: Nauka
Semenov S. A. and Korobkova G. F. 1983. Tekhnologiya drevneyshikh proizvodtstv. Mezolit – eneolit, Leningrad: Nauka
Shepard A. O. 1956. Ceramics for the Archaeologist (= Publikation 609), Washington: Carnegie Institution of Washington
Shtern E. R. 1907. Doistoricheskaya grecheskaya kultura na Yuge Rosii. In Grafini P. S. Uvarova (ed.), Trudy XIII Arkheologicheskogo Sezda v Ekaterinoslave v 1905 g., Moskva: Tipografiya G. Lissner and D. Sobko, 9-95
Skakun N. N. 2004. Predvaritelnye rezultaty izucheniya materialov tripolskogo posleniya Bodaki (kremneobrabatyvayushchie kompleksy). In G. F. Korobkova (ed.), Orudiya truda i sistemy zhizneobespecheniya naseleniya Evrazii, St. Peterburg: Evropeyskiy Dom, 57-79
Skakun N. N. and Starkova E. G. 2003. K voprosu o mezhkulturnykh svyazyakh v epokhu razvitogo Tripolya BII (po keramicheskim materialam poseleniya Bodaki). In V. I. Timofeev (ed.), Neolit – eneolit Yuga i neolit Severa Vostochnoy Evropy (novye materialy, issledovaniya, problemy neolityzatsii regyonov), St. Peterburg: IIMK RAN, 123-139
Sorokin V. Ya. 1991. Orudiya truda i khozyaystvo plemen srednego Tripolya Dnestrovskogo mezhdurechiya, Kishinev: Shtinitsa
Starkova E. G. 2011. Keramicheskie kompleksy finala razvitogo Tripolya (po materialam noseleniy Podolskoy Vozvyshennosti i Verkhnego Poddnestroviya), Avtoreferat dissertatsii na soiskanye uchenoy stepeni kandidata istoricheskikh nauk. Rabota vypolnena v Institute istorii materialnoy kultury RAN, Sankt Peterburg: PMK GE
Starkova E. G. 2009. Problema formirovaniya lokalnykh variantov v severo-zapadnoy chastii tripolskogo areala v period BII. In S. A. Vasilev and L. V. Kulakovskaya (eds.), S.N. Bibikov i pervobytnaya arkheologiya, Sankt Peterburg: RAN IIMK, NANU IA, 299-305
Tkachuk T. 2000. The Koshylivtsy Group as a synthesis of the Tripolye and Polgár traditions. In A. Kośko (ed.), The western border area of the Tripolye culture (= Baltic-Pontic Studies 9), Poznań: Adam Mickiewicz University, Institute of Eastern Studies, Institute of Prehistory, 69-85
Tkaczuk T. 2005. Importy kultur malickiej i lubelsko-wołyńskiej na osadach kultury trypolskiej etapu BI-BII, Archeologia Polski Środkowowschodniej 7: 150-155
Tsvek E. V. 1994. Goncharnoe proizvodstvo plemen tripolskoy kultury. In S. S. Berezanskaya, E. V. Tsvek, V. I. Klochko and S. N. Lyashko (eds.), Remeslo epokhi eneolita-bronzy na Ukraine, Kiev: Naukova Dumka, 55-95
Tsvek O. V. 2000. The eastern Tripolye Culture and its contacts with the eneolithic tribes of Europe. In A. Kośko (ed.), The western border area of the Tripolye culture (= Baltic-Pontic Studies 9), Poznań: Adam Mickiewicz University, Institute of Eastern Studies, Institute of Prehistory, 111-132
Zakościelna A. and Gurba J. 1997. Z problematyki kultury malickiej na Wyżynie Lubelsko-Wołyńskiej, Archeologia Polski Środkowowschodniej 2, 201-209
Zakościelna A. 1986. Z badań osady kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej w Lesie Stockim, stan. 7, gm. Końskowola, Sprawozdania Archeologiczne 38, 31-48
Zakościelna A. 1996. Krzemieniarstwo kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Zakościelna A. 2006. Kultura lubelsko-wołyńska. Zagadnienia jej genezy, periodyzacji i chronologii / The Lublin-Volhynian Culture. The problems of its origin, periodization and chronology. In M. Kaczanowska (ed.), Dziedzictwo cywilizacji naddunajskich: Małopolska na przełomie epok kamienia i miedzi / The Danubian Heritage: Lesser Poland at the turn of the Stone and Copper Ages (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego 1), Kraków: Muzeum Archeologiczne, 77-94
Zhurakovskiy B. S. 1994. Pro tekhnologiyu vygotovlennya trypilskoy keramiki, Arkheologiya 1, 88-92

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

70

Start page:

67 ; 85

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-3834 ; doi:10.23858/SA70.2018.004

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: