Object structure

Title:

Manly Fascism

Subtitle:

Vol. 2 (2017) - Special Issue - English Edition

Creator:

Buryła, Sławomir ; Koschalka, Benjamin. Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

masculinities ; Nazism ; film ; literature

References:

1. B. Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (London–New York: Verso, 2006). ; 2. R. Benedict, The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture (Boston: Houghton Mifflin, 2005). ; 3. P. Bourdieu, Masculine Domination, trans. R. Nice (Stanford, CA: Stanford University Press, 2002). ; 4. D. P. Brown, The Beautiful Beast: The Life & Crimes of SS-Aufseherin Irma Grese (San Marino, CA: Golden West, 2004). ; 5. J. Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (New York: Routledge, 2006). ; 6. R. Caillois, “The Sociology of the Executioner,” in The College of Sociology (1937-39), ed. G. Bataille (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988). ; 7. Fr. La Cecla, Modi Bruschi, antropologia del maschio (Milano: Elèuthera, 2010). ; 8. J. Czopowicz, Obrazy przemocy. Współczesne przedstawienia ”ikon zagłady,” http://issuu.com/ planetar/docs/obrazyprzemocy, 138, accessed March 30, 2015. ; 9. N. Elias, “The Breakdown of Civilization,” in The Germans, trans. E. Dunning and St. Mennell (New York: Columbia University Press, 1996). ; 10. J. Fest, Albert Speer: Conversations with Hitler’s Architect, trans. P. Camiller (Cambridge: Polity Press, 2007). ; 11. J. Fest, Speer: The Final Verdict, trans. Ewald Osers and Alexandra Dring (New York: Harcourt, 2001). ; 12. N. Goodrick-Clarke, The Occult Roots of Nazism: The Ariosophists of Austria and Germany, 1890-1935 (Wellingborough: Aquarian Press, 1985). ; 13. K. Grünberg, SS – czarna gwardia Hitlera (Warszawa: Książka i Wiedza, 1975). ; 14. W. Grzebalska, Płeć powstania warszawskiego (Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2013). ; 15. R. Hilberg, The Destruction of the European Jews, Volume III (New Haven–London: Yale University Press, 2003). ; 16. B. Karwowska, Ciało, seksualność, obozy zagłady (Kraków: Universitas, 2009). ; 17. M. Kaźmierczak, Auschwitz w Internecie. Przedstawienia Holokaustu w kulturze popularnej (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012). ; 18. E. Klee, Auschwitz. Medycyna III Rzeszy i jej ofiary, trans. Elżbieta Kalinowska-Styczeń (Kraków: Universitas, 2009). ; 19. E. Klee, Auschwitz, die NS-Medizin und ihre Opfer (Frankfurt: Fischer Taschenbuch, 2001). ; 20. K. Kompisch, Sprawczynie, trans. S. Kupisz, N. Badiyan-Siekierzycka (Warszawa: Prószyński Media, 2012). ; 21. K. Kompisch, Täterinnen: Frauen im Nazionalsozialismus (Köln: Böhlau Verlag), 2008. ; 22. E. Kosofsky Sedgwick, “Homosocial Desire", “Sexual Politics and Sexual Meaning,” in Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire (New York: Columbia University Press, 1985), 1-10. ; 23. P. Krupiński, “Eros i Auschwitz w twórczości Mariana Pankowskiego,” in Ciało, historia, kultura. Pisarstwo Mariana Pankowskiego i Leo Lipskiego wobec tabu, ed. P. Krupiński (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 2011). ; 24. J. Littel, Le sec et l’humide: Une brève incursion en territoire fasciste (Paris: Gallimard, 2008). ; 25. J. Littell, Suche i wilgotne. Krótka wyprawa na terytorium faszysty, trans. M. Kamińska-Maurugeon (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2009). ; 26. St. Maiwald, G. Mischler, Seksualność w cieniu swastyki, trans. R. Wojnakowski (Warszawa: Trio, 2003). ; 27. St. Maiwald, G. Mischler, Sexualität unter dem Hakenkreuz (Hamburg: Europa Verlag, 1999). ; 28. R. Manvell, H. Fraenkel, Heinrich Himmler: The Sinister Life of the Head of the SS and Gestapo (New York: Skyhorse, 2007). ; 29. St. Marks, Warum folgten sie Hitler? – Die Psychologie des Nationalsozialismus (Düsseldorf: Patmos Verlag, 2014). ; 30. K. Moczarski, Conversations with an Executioner (Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 1981). ; 31. P. Nathan, The Psychology of Fascism (London: Faber and Faber, 1943). ; 32. L. M. Nijakowski, Pornografia. Historia, znaczenie, gatunki (Warszawa: Iskry, 2010). ; 33. B. Nuss, Das Faust-Syndrom (Bonn: Bouvier, 1993). ; 34. B. Nuss, Syndrom Fausta. Próba opisania mentalności Niemców, trans. J. Karbowska (Warszawa: PIW, 1995). ; 35. G. Ojcewicz, “Seksualność faszyzmu,” in Skazani na trwanie. Odmieńcy XX wieku w esejach Jarosława Mogutina (Olsztyn: Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne “Portret,” 2007). ; 36. J. Putrament, “Puste oczy,” in Wybór opowiadań (Warszawa: Czytelnik, 1975). ; 37. H. Rauschning, The Revolution of Nihilism: Warning to the West, trans. E. W. Dickes (Whitefish MT: Kessinger Publishing, 2005). ; 38. A. Rodan, Ostatnie dni Sodomy (Warszawa: Polwar, 1988). ; 39. R. Sala Rosa, Diccionario crítico de mitos y símbolos del nazismo [A Critical Dictionary of Nazi Myths and Symbols] (Barcelona: El Acantilado, 2003). ; 40. D. Schmitz-Köstner, Deutsche Mutter, bist du bereit. Alltag im Lebensborn (Berlin: Aufbau Taschenbuch, 2010). ; 41. D. Schmitz-Köstner, W imię rasy. Dzieci dla Führera – mity i rzeczywistość, trans. R. Wojnakowski (Warszawa: Trio, 2000). ; 42. A. Sobański, Cywil w Berlinie, ed. T. Szarota (Warszawa: Sic!, 2006). ; 43. S. Sontag, “Fascinating Fascism,” The New York Review of Books, February 6, 1975, http://www.nybooks.com/articles/1975/02/06/fascinating-fascism/, accessed December 20, 2017. ; 44. J. Stöcker-Sobelman, Kobiety Holokaustu. Feministyczna perspektywa w badaniach nad Shoah. Kazus KL Auschwitz-Birkenau (Warszawa: Trio, 2012). ; 45. N. Tec, Dry Tears: The Story of a Lost Childhood (New York: Oxford University Press, 1984). ; 46. T. Tomasik, Wojna – męskość – literatura (Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2013). ; 47. A. Ubertowska, “»Niewidzialne świadectwa«. Perspektywa feministyczna w badaniach nad literaturą Holokaustu,” Teksty Drugie 4 (2009): 214-226. ; 48. A. Ubertowska, “Pisałam sercem i krwią. Poetyka kobiecych świadectw holokaustowych,” Ruch Literacki 6 (2008). ; 49. A. Vázquez-Figueroa, La Bella Bestia (Barcelona: Martinez Roca, 2012). ; 50. P. Wolski, “Boks w Auschwitz. Opór ciała,” in Adlojada. Biografia i świadectwo, ed. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B. M. Wolska (Warszawa: Muzeum Narodowe w Szczecinie, 2014). ; 51. P. Wolski, Tadeusz Borowski – Primo Levi. Prze-pisywanie literatury Holocaustu (Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2013). ; 52. R. Wrangham, D. Peterson, Demonic Males: Apes and the Origins of Human Violence (New York: Houghton Mifflin Harcourt, 1996). ; 53. St. Zahorska, “Listy z Niemiec. W szkole kadetów i panów,” in Wybór pism. Reportaże, publicystyka, eseje, ed. A. Nasiłowska (Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2010). ; 54. P. Zwierzchowski, “Śmierć założycielska. Pamięć, tożsamość, propaganda,” in Spektakl i ideologia. Szkice o filmowych wyobrażeniach śmierci heroicznej (Kraków: Rabid, 2006), 95-134. ; 55. Życie prywatne esesmanów w Auschwitz, ed. P. Setkiewicz, (Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2012).

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

111

End page:

132

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2017.en.2.8

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by: