Obiekt

Tytuł: Karnawał na granicy – widowisko a obraz świata współczesnych mieszkańców pogranicza śląskocieszyńskiego

Twórca:

Marcol, Katarzyna

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

A carnival on the border – a pageant vs. the world image as demonstrated by contemporary residents of the Cieszyn Silesia borderland ; Journal of Urban Ethnology 16 (2018)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

il.; 24 cm

Abstrakt:

Święto Trzech Braci to forma świętowania organizowana przez władze lokalne miast granicznych: Cieszyna (leżącego po polskiej stronie) i Czeskiego Cieszyna. Celebracja nosi znamiona oficjalnych obchodów i jednocześnie ludowego karnawału, co pozwala na zdefiniowanie jej jako „oficjalnego święta w karnawałowej masce”. Symbolika wydarzenia odwołuje się do określonych momentów w historii miejscowości i regionu, tworząc interpretację przeszłości, która przedstawiona w kontekście współczesnych relacji narodowych wpływa na przemiany obrazu świata mieszkańców pogranicza

Bibliografia:

Bachtin M. 1975, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przeł. A. i A. Goreniowie, Wydawnictwo Literackie, Kraków ; Bachtin M. 2005, Ludowe formy świąt karnawałowych, [w:] Kolankiewicz L. (red.), Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 373–384 ; Barthes R. 1970, Mit i znak. Eseje, przeł. W. Błońska et al., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa ; Caillois R. 1973, Żywioł i ład, przeł. A. Tatarkiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa ; Danel R. (red) 1998, Nadolzie zrywa okowy, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn ; Featherstone M. 1998, Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, tłum. P. Czapliński i J. Lang, [w:] Nycz R. (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków, s. 299–332 ; Grad J. 2004, Problem karnawalizacji kultury współczesnej, [w:] Grad J., Mamzer H. (red.),, Ludyczny wymiar kultury, „Człowiek i Społeczeństwo”, t. 22, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, s. 9–20 ; Kajfosz J. 2011, Tradycja jako przedmiot rywalizacji, negocjacji i władzy, [w]: Styka J., Dziekanowska M. (red.) Tradycja w kontekstach społecznych, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie--Skłodowskiej, Lublin, s. 47–61 ; Kajfosz J. 2013, Magic in the Social Construction of the Past: the Case of Teschen Silesia, “Polish Sociological Review”, nr 3 (183), s. 351–367 ; Kajfosz J. 2015, Powrócić do początku, czyli jak kultura maskuje swoją zmienność?, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa”, nr 46, s. 107–122 ; Knyt A. (red.) 2008, Zaolzie. Polsko-czeski spór o Śląsk Cieszyński 1918–2008, Ośrodek Karta, Dom Spotkań z Historią, Warszawa ; Marcol K. 2014, Autoidentyfikacja cieszyńskich Ślązaków we współczesnym dyskursie publicznym. Echa pierwszej wojny światowej, „Journal of Urban Ethnology”, t. 12, s. 69–84 ; Nowak K. 2001, Dzieje Śląska Cieszyńskiego po 1918 roku, [w:] Śląsk Cieszyński. Środowisko naturalne, zarys dziejów, zarys kultury materialnej, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn, s. 203–227 ; Schechner R. 2000, Przyszłość rytuału, tłum. T. Kulikowski, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa ; Skórzyńska A. 2004, Od karnawalizacji do teatralizacji miejskiego święta. Parada lokacyjna, [w:] Grad J., Mamzer H. (red.), Ludyczny wymiar kultury, „Człowiek i Społeczeństwo”, t. 22, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, s. 71–84 ; Skubaczewska-Pniewska A. 2000, Teoria karnawalizacji literatury Michała Bachtina, [w:] Stoff A., Skubaczewska-Pniewska A., Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 11–32 ; Studnicki G. 2015, Śląsk Cieszyński: obrazy przeszłości a tożsamość miejsc i ludzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice ; Wasiuta M. 2014, Struktura etniczna Zaolzia (1991–2011), http://politologia.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/Martyna-Wasiuta.pdf, 22.01.2018

Czasopismo/Seria/cykl:

Journal of Urban Ethnology

Tom:

16

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:67898 ; 1429-0618

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 714 ; IAiE PAN, sygn. P 1505 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji