Object structure
Title:

Światowe Dni Młodzieży 2016 w Krakowie – zjawisko skarnawalizowane?

Subtitle:

World Youth Day 2016 in Cracow – a carnivalised phenomenon? ; Journal of Urban Ethnology 16 (2018)

Creator:

Soćko-Mucha, Alicja

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

World Youth Day 2016 in Cracow ; carnival ; carnivalisation ; Bakhtinian theory of laughter ; anthropology of laughter

Abstract:

The article attempts to answer the question whether the World Youth Day 2016 (WYD) in Cracow can be seen as a carnivalised event in the sense proposed by M. Bakhtin. The author presents the main elements of Bakhtinian approach and uses them to analyze the WYD in Cracow. The author shows to what degree the WYD fits the scheme provided by Bakhtin and in what areas the event transcends it

References:

Bachtin M. 1970, Problemy poetyki Dostojewskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
Bachtin M. 1975, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, Wydawnictwo Literackie, Kraków
Bausinger H. 2011 –, Konteksty uczestnictwa w karnawale, [w:] Dudzik W. (red.), Karnawał. Studia antropologiczno-historyczne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 271–280
Bełkot A. 2008, Karnawalizacja jako pojęcie ludyczne (pdf), www.hc.amu.edu.pl/numery/4/belkot.pdf, 11.05.2015
Bogacz-Wojtanowska E., Gaweł Ł., Góral A. (red.) 2016, Światowe Dni Młodzieży jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny, Kraków, https://www.nck.pl/badania/raporty/raport-swiatowe-dni-mlodziezy-2016-jako-fenomen-spoleczny-kulturowy-i-religijny, 12.07.2018
Golonka-Czajkowska M. 2017, Dziedzictwo jako scena rytualna. Przypadek Starego Miasta w Krakowie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne”, t. 45, z. 3, s. 299–314
Grad J., Mamzer H. (red.) 2004, Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań
Iwanow W. 1983, Znaczenie myśli Michała Bachtina o znaku, wypowiedzi i dialogu dla współczesnej semiotyki, [w:] Czaplejewicz E., Kasperski E. (red.), Bachtin. Dialog - Język - Literatura, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 419–456
Kantor R. 2012, Kultura konsumpcji. Kilka refleksji, [w:] Kultura zabawy, Paleczny T., Kantor R., Banaszkiewicz M., Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 39–53
Kieca M., Kleska Ł. (red.) 2017, Światowe Dni Młodzieży. Fenomen kulturowo-religijny, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Warszawa, http://www.ptr.edu.pl/images/ptr_do_pobrania/Swiatowe_Dni_Mlodziezy_fenomen_kulturowo_religijny_Lukasz_Kleska_Michalina_Kieca_Pawel_Kusiak_Jerzy_Kojkol.pdf, 12.07.2018
Młodość to nie tylko wiek, młodość to stan ducha. Motywatory Ojca Leona 2016, Tyniec. Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków
Mrugalski M., Pietrzak P. 2004, Spory o Bachtinowską koncepcję karnawału, „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej”, nr 95, t. 4, s. 159–185
Niedźwiedź A. 2017, Globalny katolicyzm w polskiej scenografii – ŚDM 2016 w Krakowie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne”, t. 45, z. 3, s. 277–297
Odbiór Światowych Dni Młodzieży i jego kulturowe konteksty. Raport z badania uczestników Światowych Dni Młodzieży, Warszawa 2016, www.nck.pl/badania/projekty-badawcze/raport-swiatowe-dni-mlodziezy, 29.01.2018
Panczenko A. 1993, Staroruskie szaleństwo Chrystusowe jako widowisko, [w:] Żyłko B. (wybór i tłum.), Semiotyka dziejów Rosji, Warszawa, s. 101–150
Perfetti L. R. 1995, Talking Laughter Seriously. The Comic and Didactic Function of ‘Helmbrecht’, [w:] Farrell T. J. (ed.), Bakhtin and Medieval Voices, University Press of Florida, s. 38–60
Robotycki Cz. 1992, Folklor społecznych protestów, [w:] Robotycki Cz., Etnografia wobec kultury współczesnej, Uniwersytet Jagielloński, Rozprawy Habilitacyjne nr 232, Kraków, s. 65–77
Skórzyńska A. 2004, Od karnawalizacji do teatralizacji miejskiego święta. Parada lokacyjna, [w:] Grad J., Mamzer H. (red.), Ludyczny wymiar kultury, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, s. 71–84
Soćko-Mucha A. 2017, Wokół bachtinowskiej teorii śmiechu. Perspektywa antropologiczna (praca doktorska, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
Turner V. 2010, Proces rytualny. Struktura i antystruktura, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

16

Start page:

81

End page:

91

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1429-0618

Source:

IAiE PAN, call no. P 714 ; IAiE PAN, call no. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: