RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Od tradycji do masowego widowiska folklorystycznego. Przeobrażenie obrzędowości na przykładzie konkursu palm wielkanocnych

Creator:

Ceklarz, Katarzyna

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

From tradition to a folkloristic mass pageant. Transformation of a ritual on the example of the Easter Palms contest ; Journal of Urban Ethnology 16 (2018)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Description:

il.; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The purpose of this article is to present the transformations which take place in the Easter Palms contest organised in Rabka-Zdrój. The choice of this place is not coincidental; Rabka has hosted the oldest Easter Palm competition in Poland for over 60 years, facilitated by the Władysław Orkan Museum. Its long history gives an opportunity to analyse the process of constructing festive activities within a community and the creation of an institutionalised and professionalised pageant directed towards the promotion of the town, the region and the contest itself, as well as the appropriation of the traditional customs and religious rites for the popular culture

References:

Bujak J. 1966, Zarys kultury ludowej okolic Rabki, Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce, Rabka
Bujak J. 1972, Ludowe obrzędy doroczne w okolicach Rabki, Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce, Rabka
Bujak J. 1983, Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce (Ludzie i wydarzenia 1956–1962), „Podhalanka”, nr 2(8), s. 22–26
Burszta J. 1974, Kultura ludowa – kultura narodowa. Szkice i rozprawy, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa
Burszta W. J. 1998, Antropologia kultury. Teorie, tematy, interpretacje, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań
Ceklarz K. 2010a, Monografia Muzeum im. Władysława Orkana, Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce, Rabka
Ceklarz K. 2010b, Przepis na palmę, „Gazeta Górska”, nr 5 (70), s. 26–27
Combs J. E. 2011, Świat zabaw. Narodziny nowego wieku ludycznego, tłum. O. Kaczmarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
Dowlaszewicz W. 1997, Wielkanoc w tradycji polskiej, Muzeum Mazowieckie, Płock
Duźniak P. 2001, Rabczańskie bazie, „Gość Niedzielny” nr 17, (kwiecień) [wycinek prasowy w zbiorach archiwum Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce, dalej AMR]
Figura J. 2001, Podhale pod palmami, „Tygodnik Podhalański”, z dn. 15.04, [wycinek prasowy w zbiorach AMR]
Gawełek J. 1911, Palma, jajko i śmigus w praktykach wielkanocnych ludu polskiego, „Lud”, t. 17, s. 15–39
Grochal A. 2015, Obrzędowość doroczna, [w:] Ceklarz K., Masłowiec J. (red.), Kultura ludowa Górali Kliszczackich, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Kraków, s. 346–347
Iskrzyska M. 2000, Zrób se palme, „Gazeta Rabczańska”, nr 2, (kwiecień), [wycinek prasowy w zbiorach AMR]
Jabłońska T., 1979, Z działalności Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce, „Rocznik Podhalański”, t. 2, s. 163–170
Kolankiewicz L. 2005, Ku antropologii widowisk, [w:] Kolankiewicz L. (red.), Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa, s. 9–31
Korduba P. 2013, Ludowość na sprzedaż, Fundacja Bęc Zmiana, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
Kroh A. 2013, Sklep potrzeb kulturalnych po remoncie, Wydawnictwo MG, Kraków
Olszowska M., Trybowska E. 2012, Słownik Biograficzny Rabki, Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Kraków – Rabka – Zdrój, s. 65–68
Ogrodowicz B. 1992, Radujcie się, weselcie. O polskich zwyczajach i obrzędach wielkanocnych, Wydawnictwo księży Werbistów „Verbinum”, Warszawa
Pilichowska B. 2002, Jan Stanisław Bujak (1931–1991), [w:] Fryś-Pietraszkowa E., Kowalska--Lewicka A., Spiss A. (red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 1, Kraków, s. 22–24
Reinfuss-Janusz K. 2013, Pożywienie, [w:] Janicka-Krzywda U. (red.), Kultura ludowa Górali Zagórzańskich, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno--Krajoznawczego, Kraków, s. 255–278
Rzepecki A. 2003, Chrystus w lesie palmowym, „Nasze Strony”, z dn. 20.04, [wycinek prasowy w zbiorach AMR]
Szacki J. 1971, Tradycja. Przegląd problematyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
Gorce 24 - 25 Konkurs, http://www.gorce24.pl/informacje/2389/Konkurs_Palm_Wielkanocnych_w_RabceZdroju_film_i_zdjecia, 16.10.2017
Gorce 24 – 59 Konkurs, http://gorce24.pl/informacje/8602/Rekordowy_konkurs_palm_w_RabceZdroju_zdjecia_i_video, 26.06.2018
Muzeum Orkana, http://muzeum-orkana.pl/wyniki-56-konkursu-palm-wielkanocnych/net, 13.10.2017
Regulamin 2017, http://muzeum-orkana.pl/category/wydarzenia-archiwalne/, 20.12.2017
Nowotarski.pl, https://nowotarski.pl/_plik/kBrhRRWT6Z8G2kpSYnZQ.html, 17.01.2017
wPolityce.pl, https://wpolityce.pl/lifestyle/239003-prawie-40-metrowa-palma-stanela-w-lipnicy-murowanej-to-rekord, 13.11.2017

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

16

Start page:

129

End page:

142

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:67904 ; 1429-0618

Source:

IAiE PAN, call no. P 714 ; IAiE PAN, call no. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information