Obiekt

Tytuł: „Karnawał zaczął swoje panowanie”1, czyli prasa lokalna o karnawale w przestrzeni przedwojennego Lublina

Twórca:

Kościuk-Jarosz, Agnieszka

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

“The carnival has begun its reign”2, or the local press on the carnival in the urban space of pre-war Lublin ; Journal of Urban Ethnology 16 (2018)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

il.; 24 cm

Abstrakt:

Autorka podejmuje próbę opisu wybranych aspektów związanych z karnawałem w przedwojennym Lublinie w oparciu o dane pochodzące z ówczesnej prasy lokalnej („Express Lubelski i Wołyński”, „Głos Lubelski”, „Kurjer”, „Przegląd Lubelsko Kresowy”, „Ziemia Lubelska”). Artykuł został podzielony na dziewięć części, mających zobrazować różnice społeczno-kulturowe pomiędzy centrum miasta a jego obrzeżami, wskazać na takie zjawiska, jak: dobroczynność, moda, atrakcje miejskie w karnawale oraz przedstawić, w jaki sposób charakter pierwszych tygodni roku wpływał na sferę ekonomiczną miasta w wymiarze codzienności: 1) Do rana w rytmie doborowego jazzu – karnawał w centrum miasta; 2) Zamiast bytności na balu – dobroczynność karnawałowa; 3) Nowa suknia obmyślona z modniarką – moda w karnawale; 4) Rewia, ślizgawka i tombola – miejskie atrakcje karnawałowe; 5) Porządnie pobity na własnem weselu – karnawał na przedmieściach; 6) Orkiestra smyczkowa balowa dobrze zgrana – karnawał w usługach; 7) Polecamy pączki na świeżem maśle – karnawał w handlu; 8) Śledź tańczący shimmy – zakończenie karnawału; 9) Nie czas dziś na zabawy – karnawał w ciszy i refleksji

Bibliografia:

Doroszewski W. (red.) 1964, Słownik języka polskiego, t. 3, H-K, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa ; Gawarecki H. 1972, Karnawał lubelski, „Kamena”, nr 26/27 (17–31 grudnia), s. 16 ; Gawarecki H. 1974, O dawnym Lublinie. Szkice z przeszłości miasta, Wydawnictwo Lubelskie Lublin ; Gawroński L. 2009, Karnawał w dawnym Lublinie i regionie, „Lublin. Kultura i Społeczeństwo”, nr 1 (24), s. 54–55 ; Jarowiecki J. i in. (red.) 1986, Prasa lubelska. Tradycje i współczesność, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin ; Sierpiński s. Z. 1839, Obraz miasta Lublina, Warszawa ; Szlachetka M. 2016/2017, Bufet zaopatrzony w trunki krajowe i zagraniczne oraz doborowa orkiestra, „Kurier Lubelski”, dodatek „Magazyn”, nr 252 (30 grudnia–1 stycznia), s. 12–13 ; Wolska H. 1972, Od 1803 do 1939 r., [w:] Gzella A. L. (red.), Dzieje prasy lubelskiej. Katalog wystawy, Towarzystwo Przyjaciół Prasy Lubelskiej, Lublin, s. 21–37 ; Zgółkowa H. (red.) 1998, Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 15, jar-kasiarz, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań

Czasopismo/Seria/cykl:

Journal of Urban Ethnology

Tom:

16

Strona pocz.:

161

Strona końc.:

178

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:67906 ; 1429-0618

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 714 ; IAiE PAN, sygn. P 1505 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji