Object

Title: Muzeum Tatrzańskie jako laboratorium dziedzictwa. Część I

Creator:

Trebunia-Staszel, Stanisława

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article

Subtitle:

The Tatra Museum as a Laboratory of Heritage. Part I ; Journal of Urban Ethnology 16 (2018)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm

Abstract:

At the end of the 19th century, in a small mountain village of Zakopane in the Podhale region, Polish intellectuals established the Tatra Museum - an institution which soon exceeded its provincial character and played an important role in the process of creating the popular image of the Podhale region with special regard to its significance to Polish national heritage. In the present article, the author attempts to describe and analyze the museum practices adopted by the Tatra Museum through the years in order to follow the process of constructing the different visions of the Podhale region and the respective concepts of cultural heritage

References:

Barański J. 2015, Muzeum w społeczności – społeczność w muzeum, [w:] Barański J., Golonka-Czajkowska i in. (red.), W krainie metarefleksji, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015, s. 262–274
Błaszczyk-Żurowska H. 1999, Działalność kolekcjonerska Bronisława Piłsudskiego w Zakopanem, „Literatura Ludowa”, nr 4–5, s. 137–145
Bujak J. 1971, Znaczenie regionalizmu i krajoznawstwa dla rozwoju muzeów i zbiorów etnograficznych, „Prace Etnograficzne” ZNUJ, z. 5, s. 89–108
Dall L. 2003, Bronisław Piłsudski w Zakopanem, [w:] Liscar A., Sarkowicz M. (red.), Bronisław Piłsudski (1866–1918) Człowiek – Uczony – Patriota, Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Zakopane, s. 107–140
Dall L. 2016, Zakopiańskie lata Bronisława Piłsudskiego 1906–1914, [w:] Kuczyński A. (oprac. naukowe), Kochany Wujaszku. Listy Bronisława Piłsudskiego do Stanisława Witkiewicza, Muzeum Tatrzańskie, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Zakopane – Sulejówek, s. 109–118
Denzin N. K., Lincoln Y. s. 2010, Epilog. Ósma i dziewiąta faza. badania jakościowe (w) przełomowej przyszłości, [w:] Denzin N.K., Lincoln Y. S., (red.), Metody badań jakościowych, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 663–678
Folga-Januszewska D. 2008, Muzeum: definicje i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, „Muzealnictwo”, nr 49, s. 200–203
Gładysz M. 1972, O działalności J. Zborowskiego, [ w:] Hennel R. (red.), Zborowski J., Pisma zebrane, t. 1, Wydawnictwo Literackie Kraków, Kraków, s. 16–54
Kowalski K. 2013, O istocie dziedzictwa europejskiego, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków
Kuczyński A. 2003, «Do zobaczenia w XX wieku». Początek drogi Bronisława Piłsudskiego ku nauce i recepcja dorobku, [w:] Liscar A., Sarkowicz M. (red.), Bronisław Piłsudski (1866–1918). Człowiek – Uczony – Patriota, Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Zakopane, s. 45–75
Liscar A. 1998, Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Informator, Muzeum Tatrzańskie, Zakopane
Majewicz A., 1988, Badacz i przyjaciel sachalińskich tubylców – naukowa sylwetka Bronisława Piłsudskiego, „Literatura Ludowa” nr 4–6, s. 41–50
Moździerz Z., 2001 [wyd. 2002] O początkach Muzeum Tatrzańskiego nieco inaczej. „Wierchy” R. 67, s. 87–94
Paryski W. H. 1987, Przemówienie wygłoszone na Sesji zorganizowanej z okazji 50 Zjazdu PTL oraz 90 rocznicy powstania Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, „Rocznik Podhalański”, t. 4, s. 349–353
Piłsudski B. 1914–1921, W sprawie Muzeum Tatrzańskiego (O urządzenie działu ludoznawczego), „Rocznik Podhalański”, t. 1, s. 147–188
Piłsudski B 2016, Projekt "Podhalańskiego Rocznika Naukowego", [w:] Kuczyński A. (oprac.), Kochany Wujaszku. Listy Bronisława Piłsudskiego do Stanisława Witkiewicza, Muzeum Tatrzańskie, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Zakopane – Sulejówek, s. 155–161
Plińska W., Rakowski T. 2010, Etnografia jako działanie społeczne/animacja kultury, „Prace Etnograficzne” ZNUJ, z. 38, s. 85–93
Robotycki Cz. 1979, Archiwalne materiały ludoznawcze z teki Redakcyjnej Juliusza Zborowskiego, „Rocznik Podhalański”, t. 2, s. 171
Rokosz M., 2003, Przemówienie inauguracyjne Prezesa Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego, [w:] Liscar A., Sarkowicz M. (red.), Bronisław Piłsudski (1866–1918). Człowiek – Uczony – Patriota, Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Zakopane, s. 13–18
Roszkowski J. 2003, Bronisław Piłsudski wobec polskich Kresów Południowych i Słowacczyzny, [w:] Liscar A., Sarkowicz M., (red.), Bronisław Piłsudski (1866–1918). Człowiek – Uczony – Patriota, Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Zakopane, s. 119–130
Patkowski A. (red.) 1934, Ruch regionalistyczny w Europie, t. 1 i 2, Wydawnictwo Sekcji Regionalistyczno-Krajoznawczej ZNP, Warszawa
Sieroszewski W. 1914–1921, Bronisław Piłsudski, „Rocznik Podhalański”, t. 1, s. V–XXX
Simon N. 2015, Muzeum partycypacyjne, [w:] Banaś A., Janus A. (red.), Laboratorium muzeum. Społeczność, Muzeum Warszawy, Warszawa, s. 22–38
Trebunia-Staszel s. 2016, Wizja góralszczyzny w świetle niemieckich planów ekspozycyjnych w Muzeum Tatrzańskim, „Prace Etnograficzne” ZNUJ, t. 44, nr 4, s. 271–291
Wieczorkiewicz A. 1996, O funkcji i retoryce wypowiedzi muzealnej, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 1–2, s. 37–52
Uziembło A. 1987, Ludzie i Tatry, Wydawnictwo Literackie Kraków, Kraków
Zborowski J., 1929a, Muzeum Tatrzańskie. Rok 1928/29 i plany na przyszłość, „Wierchy”, s. 154–169
Zborowski J. 1929b: Konferencje tatrzańskie w sprawie programu badań etnograficznych na góralszczyźnie, „Lud”, t. 28, s. 106
Zborowski J. 1976, Z dziejów ludoznawstwa i muzealnictwa na Podhalu, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie”, t. 6, s. 35–115
Żygulski Z. 1982, Muzea na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
#Dziedzictwo, http://mnk.pl/wystawy/dziedzictwo, 15.04.2018
Konwencja UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa, http://niematerialne.nid.pl/Konwencja_UNESCO, 10.06.2018

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

16

Start page:

217

End page:

231

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:67909 ; 1429-0618

Source:

IAiE PAN, call no. P 714 ; IAiE PAN, call no. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

This page uses 'cookies'. More information