RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Przestrzeń miejska w praktykach kulturowo-społecznych: ulica Ferhadija w Sarajewie

Creator:

Pilarska, Justyna

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Urban space in social and cultural practices: the Ferhadija street in Sarajevo ; Journal of Urban Ethnology 16 (2018)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Description:

il.; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article tackles the issue of urban space in the context of cultural and social practices, exemplified by one of the main streets in Sarajevo. Making the Ferhadija street in the capital city of Bosnia-Herzegovina her case study, the author analyses one of the city’s main thoroughfares, thus reconstructing the multidimensional pattern of utilising space in a cultural borderland. The meanings attributed to the Ferhadija street constitute the frame which provides a point of reference for the reflections on cultural and public practices associated with the status of individual persons, the expression of their confessional or ethnic identity, or the attempt to establish the discourse with the (recent) history of the siege and the civil war

References:

Barker C. 2005, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, tłum. A. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Begović F. M. 2005, Staro Sarajevo – ljudi i događaji, Rabic, Sarajevo
Bibanović Z. 2011, Sarajevo. Guide book, Bemust, Sarajevo
Bourdieu P. 2007, Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, tłum. W. Kroker, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty
Copik I. 2013, Pedagogika miejsca – kultura lokalna a kształtowanie się tożsamości współczesnego człowieka, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, t. 22
Dee J., Gül M., Sarajevo – a City Profile, „Cities”, 2015, vol. 43, s. 152
Donia R.J. 2006, Sarajevo. A biography, Hurst & Company, London.Eriksen T. H. 2009, Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, tłum. J. Wołyńska, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa
Gačnanović, R. 1999, Sarajevo. Na milenijskoj obratnici, DID, Sarajevo
Golka M. 2010, Imiona wielokulturowości, MUZA, Warszawa
Goulding D.J. 2002, Liberated Cinema: The Yugoslav Experience, 1945–2001, Indiana University Press, Bloomington
Hall E. 2009, Ukryty wymiar, tłum. T. Hołówka, MUZA, Warszawa
Hannerz U. 2006, Odkrywanie miasta, tłum. E. Klekot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Harvey D. 1999, The Conditoin of Postmodernity: an enquiry into the Origins of Cultural Change, Wiley-Blackwell, Oxford
Heidegger M. 1977, Budować, mieszkać, myśleć, Eseje wybrane, tłum. K. Michalski i in., Czytelnik, Warszawa
Jałowiecki B. 2010, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
Jemielniak D. (red.) 2012, Badania jakościowe. Podejścia i teorie, t.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Jemielniak D. (red.) 2012, Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Junuzović A. 2006, Sarajevske ruže: Ka politici sjećanja, Armis Print, Sarajevo
Karahasan Dž. 1995, Sarajewska sevdalinka, tłum. D. Crlić-Straszyńska, J. Pomorska, Wydawnictwo Pogranicze, Sejny
Karahasan Dž. 1996, Sarajevo, Exodus of a City, Kodansha, Sarajevo
Krešvljaković H. 1937, Sarajevo u doba okupacje Bosne 1878, Sarajevo, Sarajevo
Kubicki P. 2010, Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości, Księgarnia Akademicka, Kraków
Lefebvre H. 1991, The production of space, Basil Blackwel, Oxford
Miciukiewicz K. 2006, Miasto jako społeczna reprodukcja przestrzeni i kontr przestrzeni miejsce, [w:] Mendel M. (red.), Pedagogika miejsca, Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP we Wrocławiu, Wrocław, s. 209–238
Neuman W.L. 2007, Basics of Social Research, Qualitative and Quantitative Approaches, Pearson Education International, London
Pike K.L. 1967, Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behavior, Mouton, The Hague
Pilarska J. 2010, Miasto – idea konceptualizująca tożsamość wielowymiarową, [w:] Kamińska K. (red.), Miejskie opowieści. Edukacyjne narracje rozstrzeni, Wydawnictwo ATUT, Wrocław
Pile S. 2005, Real cities. Modernity, space and the phantasmagorias of city life, Sage, London
Relph E. 1976, Place and placelessness, Pion, London
Sagan I. 1995, Ludzie i ich miejsca w geografii postmodernistycznej, [w:] Szkudlarek T. (red.), Różnica tożsamość edukacja. Szkice z pogranicza, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 143–153
Sławecki B. 2012, Znaczenia paradygmatów w badaniach jakościowych, [w:] Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 57–87
Silverman D. 2008, Prowadzenie badań jakościowych, tłum. J. Ostrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Silverman D. 2012, Interpretacja danych jakościowych, tłum. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Wallis A. 1990, Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, Warszawa
Wejchert K. 1974, Elementy kompozycji urbanistycznej, ARKADY, Warszawa
Sarajewo: 11 541 pustych czerwonych krzeseł symbolizujących zabitych podczas oblężenia miasta: http://wpolityce.pl/polityka/130079-sarajewo-11-541-pustych-czerwonych-krzesel-symbolizujacych-zabitych-podczas-oblezenia-miasta, 05.12.2017

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

16

Start page:

233

End page:

248

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:67910 ; 1429-0618

Source:

IAiE PAN, call no. P 714 ; IAiE PAN, call no. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information