Obiekt

Tytuł: Przestrzeń miejska w praktykach kulturowo-społecznych: ulica Ferhadija w Sarajewie

Twórca:

Pilarska, Justyna

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Urban space in social and cultural practices: the Ferhadija street in Sarajevo ; Journal of Urban Ethnology 16 (2018)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

il.; 24 cm

Abstrakt:

Artykuł dotyczy przestrzeni miejskiej w kontekście praktyk kulturowych i społecznych na przykładzie jednej z głównych ulic Sarajewa. Czyniąc z ulicy Ferhadija w stolicy Bośni i Hercegowiny studium przypadku, autorka poddaje analizie jeden z głównych traktów miasta, rekonstruując tym samym złożony charakter użytkowania przestrzeni na pograniczu kulturowym. Znaczenia nadawane ulicy Ferhadija stanowią zarazem ramę, która służy refleksjom na temat kulturowych i społecznych praktyk związanych ze statusem jednostek, ekspresją ich tożsamości wyznaniowej czy etnicznej, bądź próbą nawiązania dyskursu z (nieodległą) historią oblężenia miasta i wojny domowej

Bibliografia:

Barker C. 2005, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, tłum. A. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Begović F. M. 2005, Staro Sarajevo – ljudi i događaji, Rabic, Sarajevo
Bibanović Z. 2011, Sarajevo. Guide book, Bemust, Sarajevo
Bourdieu P. 2007, Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, tłum. W. Kroker, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty
Copik I. 2013, Pedagogika miejsca – kultura lokalna a kształtowanie się tożsamości współczesnego człowieka, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, t. 22
Dee J., Gül M., Sarajevo – a City Profile, „Cities”, 2015, vol. 43, s. 152
Donia R.J. 2006, Sarajevo. A biography, Hurst & Company, London.Eriksen T. H. 2009, Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, tłum. J. Wołyńska, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa
Gačnanović, R. 1999, Sarajevo. Na milenijskoj obratnici, DID, Sarajevo
Golka M. 2010, Imiona wielokulturowości, MUZA, Warszawa
Goulding D.J. 2002, Liberated Cinema: The Yugoslav Experience, 1945–2001, Indiana University Press, Bloomington
Hall E. 2009, Ukryty wymiar, tłum. T. Hołówka, MUZA, Warszawa
Hannerz U. 2006, Odkrywanie miasta, tłum. E. Klekot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Harvey D. 1999, The Conditoin of Postmodernity: an enquiry into the Origins of Cultural Change, Wiley-Blackwell, Oxford
Heidegger M. 1977, Budować, mieszkać, myśleć, Eseje wybrane, tłum. K. Michalski i in., Czytelnik, Warszawa
Jałowiecki B. 2010, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
Jemielniak D. (red.) 2012, Badania jakościowe. Podejścia i teorie, t.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Jemielniak D. (red.) 2012, Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Junuzović A. 2006, Sarajevske ruže: Ka politici sjećanja, Armis Print, Sarajevo
Karahasan Dž. 1995, Sarajewska sevdalinka, tłum. D. Crlić-Straszyńska, J. Pomorska, Wydawnictwo Pogranicze, Sejny
Karahasan Dž. 1996, Sarajevo, Exodus of a City, Kodansha, Sarajevo
Krešvljaković H. 1937, Sarajevo u doba okupacje Bosne 1878, Sarajevo, Sarajevo
Kubicki P. 2010, Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości, Księgarnia Akademicka, Kraków
Lefebvre H. 1991, The production of space, Basil Blackwel, Oxford
Miciukiewicz K. 2006, Miasto jako społeczna reprodukcja przestrzeni i kontr przestrzeni miejsce, [w:] Mendel M. (red.), Pedagogika miejsca, Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP we Wrocławiu, Wrocław, s. 209–238
Neuman W.L. 2007, Basics of Social Research, Qualitative and Quantitative Approaches, Pearson Education International, London
Pike K.L. 1967, Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behavior, Mouton, The Hague
Pilarska J. 2010, Miasto – idea konceptualizująca tożsamość wielowymiarową, [w:] Kamińska K. (red.), Miejskie opowieści. Edukacyjne narracje rozstrzeni, Wydawnictwo ATUT, Wrocław
Pile S. 2005, Real cities. Modernity, space and the phantasmagorias of city life, Sage, London
Relph E. 1976, Place and placelessness, Pion, London
Sagan I. 1995, Ludzie i ich miejsca w geografii postmodernistycznej, [w:] Szkudlarek T. (red.), Różnica tożsamość edukacja. Szkice z pogranicza, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 143–153
Sławecki B. 2012, Znaczenia paradygmatów w badaniach jakościowych, [w:] Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 57–87
Silverman D. 2008, Prowadzenie badań jakościowych, tłum. J. Ostrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Silverman D. 2012, Interpretacja danych jakościowych, tłum. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Wallis A. 1990, Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, Warszawa
Wejchert K. 1974, Elementy kompozycji urbanistycznej, ARKADY, Warszawa
Sarajewo: 11 541 pustych czerwonych krzeseł symbolizujących zabitych podczas oblężenia miasta: http://wpolityce.pl/polityka/130079-sarajewo-11-541-pustych-czerwonych-krzesel-symbolizujacych-zabitych-podczas-oblezenia-miasta, 05.12.2017

Czasopismo/Seria/cykl:

Journal of Urban Ethnology

Tom:

16

Strona pocz.:

233

Strona końc.:

248

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:67910 ; 1429-0618

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 714 ; IAiE PAN, sygn. P 1505 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji