Obiekt

Tytuł: Ruins of Carpathian castles as refuges of land snails ; Ruiny zamków karpackich jako refugia ślimaków lądowych

Twórca:

Alexandrowicz, Stefan Witold (1930- )

Data wydania/powstania:

1995

Typ zasobu:

Text

Wydawca:

Instytut Ochrony Przyrody PAN

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 17-18

Bibliografia:

Alexandrowicz S. W. 1987. Analiza malakologiczna w badaniach osadów czwartorzędowych. (Malacological analysis in Quaternary research). Kwart. AGH Geologia 12, 1-2: 3-240. ; Alexandrowicz S. W. 1988. Malacofauna of the Wawel Hill in Cracow. Folia Malacol. 2: 29-51. ; Alexandrowicz S. W. 1990. The malacofauna of dumps of the soda factory in Cracow. Folia Malacol. 4: 25-37. ; Alexandrowicz S. W., Alexandrowicz W. P. Quaternary molluscan assemblages of the Polish Carpathians. Studia Geomorph. Carp-Balk. 29: 41-54. ; Alexandrowicz W. P. 1994. Współczesna i subfosylna malakofauna kamieniołomu na Pańskiej Górze w Andrychowie. (Recent and subfossil Molluscan fauna at Pańska Góra in Andrychów. Southern Poland). Ochr. Przyr. 51: 147-156. ; Alexandrowicz. Z. 1987a. Rezerwaty i pomniki przyrody nieożywionej województwa krośnieńskiego. Studia Naturae, ser. B, 32: 23-72. ; Alexandrowicz Z. 1987b. Przyroda nieożywiona Czarnorzeckiego Parku Krajobrazowego (Inanimate nature in the Cmmorzecki Landscape Park). Ochr. Przyr. 45: 263-293. ; Alexandrowicz Z. (red.). 1989. Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat Polskich. Studia Naturae. ser. B., 33: 5-241. ; Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S. W. 1988. Ridge-top trenches and rifts in the Polish outer Carpathians. Ann. Soc. Geol. Pol. 58: 207-228. ; Bąkowski J., Łomnicki A. M. 1892. Mięczaki (Mollusca).Muz. im. Dzieduszyckich. Lwów. ; Berger L. 1961. Mięczaki pogranicza Wielkopolski, Śląska i Jury Krakowsko-Wieluńskiej (Molluscs in the transition zone of (Great Poland, Silesia and Cracow-Wieluń Jura). Prace Kom. Biol. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. 25. 1: 3-124. ; Bogdanowski J. 1966. Średniowieczne dzieła obronne w Karpatach (Ouvrages defensifs medievaux dans les Carpates polonaises). Acta Archaeol. Carp. 8: 123-151. ; Denisiuk Z. (red.) 1993. Program rezerwatowej ochrony przyrody i krajobrazu polskich Karpat na tle aktualnej sieci obszarów chronionych. (Programme of reserve protection of nature and landscape in the Polish Carpathians against the background of the actual net of protected areas). Studia Naturae 39: 3-101. ; Dyduch-Falniowska A. 1988. Similarity, diversity and equitability of snail communities in lower mountain zone in the Tatra Mountains. Folia Malacol. 2: 7-28. ; Dyduch-Falniowska A. 1991. The Gastropods of the Polish Tatra Mountains. Studia Naturae. ser. A, 38: 5-111. ; Dzięczkowski A. 1988 Dzwonko Z., Zemanek B. 1976. Roślinność rezerwatu Góra Sobień koło Monasterca. (The vegetation of the reserve Góra Sobień near Monasterzec). Ochr. Przyr. 41: 179-204. ; Zespoły ślimaków (Gastropoda) zbiorowisk leśnych Polski (The Gastropods communities of the forest associations in Poland). Prace Kom. Biol. Pozn. Tow. Przyj. Nauk 68: 3-117. ; Głowaciński Z. (red.). 1992. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. (Red list of threatened animals in Poland). Zakład Ochr. Przyr. i Zas. Nat. PAN. Kraków. ; Haldemann R. 1990. Die Gastropodenfauna des Burgberges Rochburg bei Karl-Marx-Stadt, mit Neufund von Helicodiscus singleyanus (Pilsbry) für die Fauna der NRD. Malakol. Abhandl. 15, 8: 73-80. ; Jędrzejko K., Stebel A. 1994. Flora i zbiorowiska roślinne rezerwatu przyrody „Zamczysko nad Raba” w Myślenicach (Karpaty Zachodnie) [Flora and plant communities of the „Zamczysko nad Rabą” nature reserve in Myślenice. West Carpathians]. Ochr. Przyr. 51: 55-70. ; Książkiewicz M. 1951. Objaśnienia arkusza Wadowice. Ogólna mapa geologiczna Polski. Państw. lnst. Geol. Warszawa. ; Leńczyk L. 1983. Katalog grodzisk i zamczysk z terenu Małopolski. Muz. Archeol. Kraków. ; Ložek V. 1964. Quartämnollusken der Tschechoslowakei. Rozpr. Ustr. Ust. Gieol. 31: 7-374. ; Marszałek J. 1993. Katalog grodzisk i zamczysk w Karpatach. Wydawn. S. Kryczyński. Warszawa. ; Matzke M. 1985. Synantrope Besiedlungen mit Landschnecken bei Schlössern und Burgen am nördlichen Fusse des Westerzgebierges und Halle (Saale). Malakol. Abhandl. 10. 13: 131-138. ; Münzig K. 1977. Schnecken an zwei Burgruinen des östlichen Schwarzwaldes. Malakol. Abhandl. 5. 19: 263-266. ; Pokryszko B. 1984. Ślimaki Gór i Pogórza Kaczawskiego (Sudety Zachodnie) [Gastropods of Kaczawa mountains and Foothill, Western Sudety Mountains]. Acta Univ. Vratisl. 739: 21-52. ; Pokryszko B. 1990. The Vertiginidae of Poland (Gastropoda: Pulmonata: Pupilloidea) - a systematic monograph. Ann. Zool. 43, 8: 133-257. ; Riedel A. 1988. Ślimaki lądowe (Gastropoda terrestria). Katalog Fauny Polski 36, 1: 3-316. ; Steffek J. 1990. Classification of molluscs of Slovakia from the point of view of their exposure to danger. Folia Malacol. 4: 157-162. ; Urbański J. 1973. Charakterystyka fauny ślimaków (Gastropoda) Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Rocz. Muz. w Częstochowie, 3: 217-232. ; Wiktor A. 1959. Mięczaki strefy przełomów pod Książem koło Wałbrzycha (Mollusca of the zone of the Książ Ravine near Wałbrzych). Prace Kom. Biol. Pom. Tow. Przyj. Nauk 19, 6: 3-35. ; Zeissler H. 1968. Die Schnecken and der Burgruine Haineck bei Nazza. Malakol. Abhandl. 2, 2: 113-117. ; Zeissler H. 1975. Die Schnecken der Hallenburg im Türinger Wald. Mulzikol. Ablumdl. 4, 28: 249-252. ; Zeissler H. 1980. Über die Schnecken and der Burgruine “Maienluft” bei Wusungen, mit einem Aushlick nach den Muschelkalkgebiet um Meiningen. Malakol. Abhandl. 6, 15: 207-212.

Czasopismo/Seria/cykl:

Ochrona Przyrody

Tom:

R. 52

Strona pocz.:

3

Strona końc.:

18

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:122708

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Język:

eng

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-04-30

Data dodania obiektu:

2020-04-30

Liczba wyświetleń treści obiektu:

5

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/89258

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji