Object

Title: Limestone tors of the Kamienice Valley in the Cracow Upland

Publisher:

Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 55-56 ; ISSN 0009-6172

References:

Alexandrowicz S.W. 1999. Tanatocenozy muszlowe w rzecznym środowisku sedymentacyjnym - metody badań i interpretacji. Kwart. AGH, Geologia 25, 3: 211-295. ; Alexandrowicz S.W. 2000. Malacofauna of Holocene Cave Sediments of the Cracow Upland (Poland). Folia Quatemaria 7 1: 83-1 12. ; Alexandrowicz S.W., Alexandrowicz W.P., Krąpiec M., Szychowska-Krąpiec E. 1997. Zmiany środowiska południowej Polski w okresie historycznym. Kwart. AGH, Geologia 23, 4: 339-387. ; Alexandrowicz S.W., Alexandrowicz Z. 2003. Pattern of Karst Landscape of the Cracow Upland (South Poland). Acta Carsologica 32, 1: 39-56. ; Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S.W. 1995. Waloryzacja geologiczna i malakologiczna rezerwatu „Skała Kmity” na Wyżynie Krakowskiej. Ochr. Przyr. 52: 95-110. ; Bogacz K. 1967. Budowa geologiczna północnego obrzeżenia rowu krzeszowickiego. Prace Geol. PAN 41: 3-89. ; Bukowy S. 1984. Struktury waryscyjskie regionu śląsko-krakowskiego. Prace Nauk. Uniw. Śląsk. 691: 3-80. ; Głowaciński Z. 2002. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. ; Gradziński R. 1993. Mapa geologiczna obszaru krakowskiego. Inst. Nauk Geol. PAN. ; Gradziński R., Gradziński M., Michalik S. 1994. Natura i Kultura w Krajobrazie Jury. Przyroda. Zarz. Zesp. Jur. Park. Krajobr. w Krakowie, ss. 119. ; Olszewski S. 1878. Krótki rys wycieczki geologicznej w W. Księstwie Krakowskim. Spraw. Kom. Fizjogr. Ak. Um. 12: 247-285. ; Riedel A. 1988. Ślimaki lądowe - Gastropoda terrestria. Katalog Fauny Polski 36, 1: 3-316. ; Zajączkowski W. 1964. Utwory dolnego karbonu i budowa geologiczna okolic grzbietu dębnickiego. Materiały na XXXVII Zjazd Pol. Tow. Geol. 2: 1-23. ; Zajączkowski W. 1975. Stratygrafia i litologia wapieni dinantu w Czernej koło Krzeszowic. Biul. Inst. Geol. 282: 273-325. ; Zaręczny S. 1894. Atlas Geologiczny Galicyi. Tekst do zeszytu trzeciego. Akademia Umiejętności, Kraków, ss. 290.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

59

Issue:

6

Start page:

40

End page:

56

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:79190 ; oai:rcin.org.pl:79190

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Object collections:

Last modified:

Aug 26, 2019

In our library since:

Aug 26, 2019

Number of object content hits:

72

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/89553

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information