Obiekt

Tytuł: Long-term changes in protected lakes (Sobibór Landscape Park, Eastern Poland)

Inny tytuł:

Long-term changes in protected lakes

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Instytut Ekologii

Wydawca:

Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN

Miejsce wydania:

Dziekanów Leśny

Opis:

Strony 179-191 : ilustracje ; 24 cm ; Bibliografia na stronach 190-191 ; Streszczenie w języku polskim

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Analysis of chemical and biological research carried out in the Junes of 1968 and 1995 did not reveal changes in the trophic status of the majority of lakes over the 27-year period. The lack of significant changes in either physico-chemical parameters (SD, conductivity, pH, N-NO3, N-NO4, P-PO4, FeTot, Ca and Mg) or biological indices (chlorophyll-a concentration, structure and abundance of phytoplankton) allowed for the classification of the lakes into three groups: dystrophic (Lake Orchowe), moderately eutrophic (Lakes: Spólne, Pereszpa, Koseniec and Brudzieniec) and highly eutrophic (Lake Brudno). Only in Lake Płotycze was a change in status revealed – from moderately eutrophic to dystrophic. The findings allowed conclusions to be drawn regarding the effectiveness of the protection afforded the area to date.

Bibliografia:

1. Cieślak M., Krzywińska E., Gacka-Grzesikiewicz E. 1987 - Szata roślinna [Plant associations] (W: Sobiborski Park Krajobrazowy [In: Sobibór Landscape Park], ed. E. Gacka-Grzesikiewicz) - PWN Warszawa, 37-54.
2. Fijałkowski D. 1959 - Szata roślinna Jezior Łęczyńsko-Włodawskich i przylegających do nich torfowisk [Plan associations of lakes situated between Łęczna and Włodowa and of peat-bogs adjacent to these lakes] - Annis Univ. Mariae Curie-Skłodowska, B, 14: 131-206.
3. Hermanowicz W., Dożańska W., Dojlido J., Koziorowski B. 1976 - Fizyczno-chemiczne badania wody i ścieków [Physical and chemical investigation of water and wastewater] - Arkady, Warszawa, 846 pp.
4. Hillbricht-Ilkowska A. 1990 - Assessment of the trophic impact on the lake environment in Poland: a proposal and case study (In: Ecological risks -perspectives from Poland and the United States, eds. W. Grodziński, E. Cowling, A. Breymayer) - Nat. Acad. Press, Washington, 283-296.
5. Hillbricht-Ilkowska A., Kajak Z. 1986 - Parametry i wskaźniki przydatne do kontroli zmian funkcjonalnych i strukturalnych w ekosystemach jeziornych ulegających procesowi eutrofizacji [Parameters and indexes useful in controlling structure and functional changes in eutrophicated lake systems] (W: Monitoring systemów jeziornych [In: Lake systems monitoring], ed. A. Hillbricht-Ilkowska) - Ossolineum, Wrocław, 23-45.
6. Hutorowicz A., Spodniewska I., Krzywosz W. 1992 - Fitoplankton w jeziorach Wigierskiego Parku Narodowego [Phytoplankton in lakes of Wigry National Park] (W: Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Stan eutrofizacji i kierunki ochrony [In: Lakes of Wigry National Park. Trophic status and protection directions], ed. B. Zdanowski) - Ossolineum, Wrocław, Zesz. Nauk. Komitetu "Człowiek i Środowisko", 3: 79-100.
7. Jabłoński A. 1992 - Próba aktywnej ochrony żółwia błotnego Emys orbicularis (L.) (A test of the active protection of Emys orbicularis (L.)] (W: Czynna ochrona zwierząt [In: The active protection of animals], eds. R. Olaczek, L. Tomiałojć) - PWN Warszawa, 107-115.
8. Kowalczyk Cz. 1979 - Fauna skorupiaków jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na tle warunków limnologicznych. Część III. Jeziora o IV stopniu degradacji [Crustacean fauna of the Łęczna-Włodawa Lake District against the background of limnological factors. Part III. The lakes of the 4th degree of degradation] - Annis Univ. Mariae Curie-Skłodowska, C, 34: 261-278.
9. Kozova O. M., Zagorenko G. F., Ladejscikova E. N. 1975 - Osobennosti fitoplanktona ozera Chubsugut w miezgodorom i sezonnom aspektach [The phytoplankton of Lake Chubsugut and its seasonal and multi-annual variations] - Gidrobiol. Z. 11: 77-82.
10. Nush E. A. 1980 - Comparison of different methods for chlorophyll and pheopigment determination - Arch. Hydrobiol. Beih. Ergebn. Limnol. 14: 14-36.
11. Oleksowicz A. S. 1988 - Dynamika zbiorowiska glonów w troficznie zróżnicowanych jeziorach Pojezierza Kaszubskiego [The dynamics of algal communities in the trophically-diverse lakes of the Kaszuby Lakeland] - Univ. M. Kopernika, Toruń, 84 pp.
12. Patalas K. 1954 - Porównawcze badania nad nowym typem samoczynnego czerpacza planktonowego i hydrochemicznego [Comparative studies on a new type of automatic planktonic and hydrochemical sampler] - Ekol. pol. A, 2: 231-241.
13. Radwan S. 1976 - Planktonic rotifers as indicators of lake trophy - Annis Univ. Mariae Curie-Skłodowska, C, 21: 227-235.
14. Radwan S., Podgórski W., Kowalczyk Cz. 1971 - Materiały do hydrochemii Pojezierza Włodawskiego. Część I. Stosunki mineralne [A contribution to the hydrochemistry of the Łęczna and Włodawa Lake District. Part I. Mineral relations] - Annis Univ. Mariae Curie-Skłodowska, C, 26: 31-39.
15. Radwan S., Podgórski W., Kowalczyk Cz. 1972 - Materiały do hydrochemii Pojezierza Włodawskiego. Część II. Substancje organiczne i związki azotowe [A contribution to the hydrochemistry of the Łęczna and Włodawa Lake District. Part II. Organic substances and nitrogen compounds] - Annis Univ. Mariae Curie-Skłodowska, C, 27: 17-30.
16. Radwan S., Podgórski W., Kowalczyk Cz., Fall J. 1973 - Materiały do hydrochemii Pojezierza Włodawskiego. Część III. Właściwości fizyczne i chemiczne [A contribution to the hydrochemistry of the Łęczna and Włodawa Lake District. Part III. Physical and chamical properties] - Annis Univ. Mariae Curie-Skłodowska, C, 28: 97-116.
17. Ravera O., Vollenweider R. A. 1968 - Oscillatoria rubescens D. C. as an indicator of Lago Maggiore eutrophication - Schweiz. Z. Hydrol. 30: 374-380.
18. Spodniewska I. 1978 - Phytoplankton as the indicator of lake eutrophication. I. Summer situation in 34 Masurian Lakes in 1973 - Ekol. pol. 26: 53-70.
19. Szyszka T. 1992 - Dynamics of phytoplankton in a hypertrophic lake - Wyd. Nauk. Uniw. W. Mickiewicza, Poznań, Ser. Biol. 47: 40 pp.
20. Turoboyski L. 1970 - Listy organizmów wskaźnikowych najczęściej spotykanych w wodach Polski [Lists of indicatory organisms most often encountered in surface waters in Poland] - Mat. Bad. Inst. Gosp. Wodn., Warszawa, 77 pp.
21. Vollenweider R. A. 1969 - A manual to methods for measuring primary production in aquatic environments - Blackwell, Oxford-Edinburg, 213 pp.
22. Wilgat T. 1953 - Jeziora Łęczyńsko-Włodawskie [Łęczyńsko-Włodawskie lakes] - Annals Univ. Mariae Curie-Skłodowska, B, 8: 37-132.
23. Wojciechowska W. 1986 - Phytoplankton fluctuations in pond lake Bikcze - Ekol. pol. 34: 133-143.
24. Zdanowski B. 1983 - Ecological characteristics of lakes in North-Eastern Poland versus their trophic gradient. III. Chemistry of the water in 41 lakes - Ekol. pol. 31: 287-308.
25. Zdanowski B., Karpiński A., Prusik S. 1992 - Warunki środowiskowe wód Wigierskiego Parku Narodowego [Environmental parameters of waters in Wigry National Park](W: Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Stan eutrofizacji i kierunki ochrony [Lakes of Wigry National Park. Trophic status and protection directions], ed. B. Zdanowski) -Ossolineum, Wrocław, Zesz. Nauk. Komit. Nauk. "Człowiek i Środowisko", 3: 35-62.

Czasopismo/Seria/cykl:

Ekologia Polska

Tom:

44

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

179

Strona końc.:

191

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:86878 ; ISSN 0420-9036

Źródło:

MiIZ PAN, sygn. P.2840 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2019-12-03

Liczba wyświetleń treści obiektu:

5

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/89663

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji