Object

Title: Ultrastructure of neurons from the CA1 sector of Ammon's horn in short-term cerebral ischemia in Mongolian gerbils

Publisher:

Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Wrocław ; Warszawa ; Kraków

Abstract:

Poddano analizie zmiany ultrastrukturalne sektora CA1 rogu Amona u chomików mongolskich, spowodowane krótkotrwałym niedokrwieniem mózgowia. Doświadczenie przeprowadzono na dorosłych zwierzętach, którym zaciskano obustronne tętnice szyjne wspólne na okres 7,5 min. Zwierząta dekapitowano po 1, 2, 3, 4 i 5 dniach po niedokrwieniu. Pobierano wycinki tkankizawierające wszystkie warstwy sektora CA, grzbietowego hipokampa.Wyniki przeprowadzonych badań można podsumować następująco: Nieprawidłowości ultrastrukturalneneuronów sektora CA, mają dwojaki charakter. W pierwszym dniu po niedokrwieniuneurony piramidowe sektora CA, wykazują cechy aktywacji. Połączenia aksosomatyczne orazzakończenia na dendrytach podstawnych i szczytowych są dobrze zachowane i zawierają dużąilość pęcherzyków synaptycznych. W drugim dniu po niedokrwieniu w neuronach piramidowychsektora CA, pojawiają się zmiany patologiczne doprowadzające do ich śmierci. Stwierdzono dwatypy zmian ultrastrukturalnych w neuronach: 1. nieprawidłowości w budowie siatki śródplazmatycznej,prowadzące do jej zaniku oraz dezintegracji rybosomów oraz 2. odkładanie sięelektronowo-gęstego, ziarnistego materiału w cytoplazmie. Mitochondria neuronów niemal dokońcowych stadiów rozpadu komórki były prawidłowe. W końcowym okresie obserwacjistwierdzono brak synaptycznych połączeń zarówno na perykarionach neuronów, jak i na ichdendrytach szczytowych.Odmienność obrazu patomorfologicznego neuronów sektora CA, w stosunku do typowegoniedokrwiennego uszkodzenia komórek nerwowych, łącznie z. ich czynnościową reakcją naniedokrwienie i zmiany w kontaktach synaptycznych, sugerują odmienny mechanizm ich uszkodzenia,który może być związany nie tyle z incydentem niedokrwiennym, lecz przede wszystkimz ekscytotoksycznym działaniem neurotransmiterów aminokwasowych.

Relation:

Neuropatologia Polska

Volume:

27

Issue:

1

Start page:

39

End page:

53

Format:

pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68697

Language:

eng

Language of abstract:

pol ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Mossakowski Medical Research Center PAS

Original in:

Library of the Mossakowski Medical Research Center PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information