Obiekt

Tytuł: Remote pathological brain changes in rats following experimentally induced clinical death

Inny tytuł:

PÓŹNE ZMIANY PATOMORFOLOGICZNE W MÓZGACH SZCZURÓW PO PRZEBYTEJ ŚMIERCI KLINICZNEJ

Wydawca:

Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Wrocław ; Warszawa ; Kraków

Abstrakt:

W badaniach patomorfologicznych mózgów zwierząt, które przeżyły okres 6 miesięcy powywołanej doświadczalnie 15 min śmierci klinicznej stwierdzono, iż obok zmian, które można traktować jako bezpośrednie następstwo epizodu niedokrwiennego mimo ich ujawniania się zezróżnicowaną latencją czasową, występują nieprawidłowości tkankowe świadczące o aktywnie postępującym procesie zwyrodnieniowym. Uzyskane wyniki wskazują, że encefalopatia poreanimacyjnama charakter procesu, w którym na uszkodzenia związane z incydentem niedokrwiennym nakładają się zmiany wtórne, rozwijające się na podłożu zaburzeń zapoczątkowanych przez niedokrwienie, być może o charakterze immunopatologicznym.Zmiany u zwierząt, które przeżyły incydent niedokrwienny w życiu płodowym były mniej nasilone i dotyczyły przede wszystkim struktur pnia mózgu. Potwierdza to mniejszą wrażliwość niedojrzałego układu nerwowego na niedotlenienie i lokalizację uszkodzeń w strukturach onajbardziej zaawansowanym dojrzewaniu w momencie zadziałania czynnika patogennego.

Czasopismo/Seria/cykl:

Neuropatologia Polska

Tom:

26

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

151

Strona końc.:

162

Format:

pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68711

Język:

eng

Język streszczenia:

pol ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji