Obiekt

Tytuł: Helena Tarczyńska — nauczycielka, społecznica, późna „Entuzjastka” (1850–1935)

Twórca:

Stawiarska, Teresa

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Helena Tarczyńska (1850–1935) — a teacher, community worker and late “Enthusiast” ; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Współtwórca:

Szymańska, Izabela : Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il.; 24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Bobrowska-Nowak Wanda, Drynda Danuta i in. 1998. Słownik pedagogów polskich, Katowice
Encyklopedia. 1904. Encyklopedia Wychowawcza, t. VI, red. R. Plenkiewicz, Warszawa
Encyklopedia. 2009. Encyklopedia Muzyczna PWM, t. V: Część biograficzna, red. E. Dziębowska, Kraków
Fita Stanisław. 1980. Pokolenie Szkoły Głównej, Warszawa
Kirkor-Kiedroniowa Zofia. 1986. Wspomnienia, Cz. I: Dziecięce i młode lata, Kraków
Hejkowska Monika. 2017. Nieznani/znani nauczyciele domowi w Królestwie Polskim w XIX i na początku XX wieku, „Roczniki Pedagogiczne”, t. 45, nr 1, s. 31-47
Iwanowska Teresa. 1973. Początki muzeum historycznego im. Władysława Tarczyńskiego, „Roczniki Łowickie”, t. 1, s. 75-82
Iwanowska Teresa. 2013. Nieznane karty z życia rodziny Władysława Tarczyńskiego, „Roczniki Łowickie”, t. 10, s. 214-248
Łojek Jerzy, Myśliński Jerzy, Władyka Wiesław. 1988. Dzieje prasy polskiej, Warszawa
Markiewicz Henryk. 1999. Pozytywizm, Warszawa
Mazur Elżbieta. 1999. Dobroczynność w Warszawie XIX wieku, Warszawa
Mazur Elżbieta. 2012. W Drugiej Rzeczpospolitej: wspólnymi siłami społeczników, darczyńców i państwa, [w:] Wypoczynek zorganizowany dzieci i młodzieży w Polsce w XX wieku, red. D. Jarosz, Warszawa, s. 11-20
Stawiarska Teresa. 2008. Franciszek Tarczyński (1833-1900), [w:] Śladami Franciszka Tarczyńskiego. Przeszłość gminy Gozdowo w świetle odkryć archeologicznych, red. T. Kordala, Płock, s. 5-10
Stawiarska Teresa. 2016. Kazimierz Tarczyński – budowniczy fortepianów, starożytnik (1802-1873), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 64, nr 3, s. 339-362
Szypowska Irena. 1985. Konstanty Górski, Józef Weissenhoff. Z młodych lat. Listy i wspomnienia, Warszawa
Tarczyński Hipolit Bogumił. 1875. O dzisiejszych szkołach i nauczycielach ludowych w kraju naszym, „Przegląd Tygodniowy”, nr 15, s. 177-179; nr 16, s. 190-191; nr 17, s. 201-202
Wawrzykowska-Wierciochowa Dionizja. 1961. Udział kobiet w tajnym i jawnym ruchu społeczno-kulturalnym w Warszawie w latach 1880-1914, [w:] Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie, red. S. Tazbir, Warszawa
Wawrzykowska-Wierciochowa Dionizja. 1967. Z dziejów tajnych pensji żeńskich w Królestwie Polskim, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. 10
Wawrzykowska-Wierciochowa Dionizja. 1973. Z umiłowania. Opowieść biograficzna o Wandzie z Wolskich Umińskiej (1841-1926), Lublin
Winklowa Barbara. 2004. Narcyza Żmichowska i Wanda Żeleńska, Kraków
Włocławek 1999. Włocławek. Dzieje miasta, t. 1, red. J. Staszewski, Włocławek
Wysocki Piotr. 2012. Życie i twórczość Hipolita Bogumiła Tarczyńskiego, „Roczniki Łowickie”, t. 9, s. 197-254
Źródła. 1965. Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. II: Pedagogika i szkolnictwo w XIX stuleciu, oprac. S. Wołoszyn, Warszawa

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

66

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

207

Strona końc.:

224

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:70459 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji