Obiekt

Tytuł: Early electron-microscopic changes in hepatogenic encephalopathy induced by thioacetamide intoxication in rats

Twórca:

Mossakowski, Mirosław Jan (1929 - 2001) ; Borowicz, Jerzy

Data wydania/powstania:

1985

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

WCZESNE ZMIANY MIKROSKOPOWO-ELEKTRONOWE W ENCEFALOPATII WĄTROBOWEJ WYWOŁANEJ ZATRUCIEM TIOACETAMIDEM

Wydawca:

Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Wrocław ; Warszawa ; Kraków

Abstrakt:

Oceniono obraz mikroskopowo-elektronowy mózgów szczurów poddanych dwukrotnemu zatruciu tioacetamidem, podawanym dootrzewnowo w dawce 240 mg/kg masy ciała w odstępach 24-godzinnych. Zwierzęta zabijano aldehydem glutarowym przez przezsercową perfuzję po upływie 24 godzin i 7 dni po drugim podaniuśrodka toksycznego.

Czasopismo/Seria/cykl:

Neuropatologia Polska

Tom:

23

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

375

Strona końc.:

387

Format:

pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68813

Język:

eng

Język streszczenia:

pol ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji