Object structure

Title:

Dokumentacja polowa z badań w Ściejowicach

Subtitle:

Ściejowice, powiat Kraków : zagadnienie stratygrafii interglacjału

Creator:

Sawicki, Ludwik (1893-1972)

Date issued/created:

1955

Description:

Materiały archiwalne należące do spuścizny po prof. Ludwiku Sawickim ; Plan sytuacyjny szurfu na terenie folwarku Ściejowice ; Profil szurfu z opisem ; Profil zbocza wysokiego tarasu lessowego z szurfem ; Zestawienie porównawcze profilów szurfów J. Mądalskiego, J. Dyjakowskiego, L. Sawickiego

Subject and Keywords:

geological research ; Ściejowice, Liszki commune, Kraków county, małopolskie voivodeship (Poland)

Relation:

Spuścizna prof. Ludwika Sawickiego : teczki archiwalne

Volume:

43

Resource Type:

Collection

Format:

application/pdf

Source:

A.TA/LS/43/1

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund