Obiekt

Tytuł: Action of indomethacin on nucleolar fine structure. Preliminary report

Inny tytuł:

WPŁYW INDOMETACYNY NA ULTRASTRUKTURĘ JĄDERKA. Doniesienie wstępne

Wydawca:

Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Wrocław ; Warszawa ; Kraków

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Prześledzono wpływ indometacyny na ultrastrukturę jąderka komórek nerwowychi glejowych w warunkach in vivo i in vitro. Wykazano, że pod wpływem leku dochodzi do mikrosegregacji jąderka i do nieprawidłowego nagromadzenia ziaren perichromatynowych zarówno wśród, jaki na powierzchni okołojąderkowej chromatyny. Spostrzeżenia te sugerują, że indometacyna, podobnie jak szereg substancji antymetabolicznych może prowadzić do zaburzenia dojrzewania jąderkowego RNA lub upośledzenia transportu r-RNA. Ten uboczny efekt działania leku, jeśli znajdzie potwierdzenie w badaniach biochemicznych, ograniczy niewątpliwie jego użyteczność w zapobieganiu tkankowym następstwom niedokrwienia mózgu.

Tom:

22

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

367

Strona końc.:

377

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68900

Język:

eng

Język streszczenia:

pol ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji