Object

Title: The endangerment and conservation of mineral sources in Ponidzie as exemplified by the Owczary Nature Reserve

Creator:

Łajczak, Adam

Date issued/created:

2000

Resource Type:

Journal

Publisher:

Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 74-76 ; ISSN 0009-6172

References:

Berends A. 1834. Busko i źródło mineralne pod niem się znajdujące. Nakł. A. E. Glücksberga, Warszawa. ; Cabaj W., Nowak W. A. 1986. Rzeźba Niecki Nidziańskiej. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. PAN 14, Kraków. ; Dziubałtowski S. 1916. Stosunki geobotaniczne nad dolną Nidą. Pam. Fiziogr. 23. ; Gągol J. 1995. Dzieje poznania buskich wód mineralnych. Maszynopis, Spraw. z pos. Nauk PIG, Kielce. ; Gągol J., Herman G. 1996. Dzieje badań wód mineralnych w Busku. Mater. Symp. Nauk. „Budowa geologiczna Niecki Nidziańskiej”, maszynopis, PIG, Kielce. ; Herman G., Gągol J. 1992. Słone historie. Gazeta Lokalna, 11-13 września 1992, Kielce. ; Herman G., Gągol J. 1996. Wody mineralne Ponidzia. Roczn. Świętokrz., B, Nauki Przyr. 23. ; Herman G., Mateńko T. 1999. Wody lecznicze uzdrowiska Busko-Zdrój. Mater. Zjazdu PTG. Objaśnienia do trasy wycieczki nr III, Wyd. Oddz. PIG, Kielce. ; Kolago C. 1951. Źródła mineralne województwa kieleckiego. Maszynopis, Arch. PIG, Kielce. ; Kondracki J. 2000. Geografia regionalna Polski. Wyd. 2, PWN, Warszawa. ; Kontkiewicz S. 1882. Sprawozdanie z badań gieologicznych dokonanych w 1880 r. w południowej części guberni kieleckiej. Pam. Fiziogr. 2. ; Kosiński W. 1884. O badaniach gieologicznych dokonanych w guberni kieleckiej i radomskiej w ciągu lata 1880 r. Pam. Fiziogr. 4. ; Kulikowska J. 1975. Pochodzenie i warunki krążenia wód mineralnych rejonu Buska i Solca z uwzględnieniem wykorzystania ich dla celów leczniczych. Maszynopis, Arch. PP „Uzdrowisko Busko-Solec", Busko-Zdrój. ; Kulikowska J. 1976. Przyczynek do poznania genezy wód mineralnych rejonu Buska i Solca oraz możliwość zwiększenia ich zasobów. Probl. Uzdrow. 6/8. ; Kulikowska J. 1979. Pochodzenie i warunki krążenia wód mineralnych rejonu Buska i Solca. Maszynopis, Wydz. Geol. Uniw. Warszawskiego. ; Łajczak A. 1999. Badania warunków hydrologicznych rezerwatu przyrody „ Owczary”. Maszynopis, Zarząd Świętokrz. i Nadnidz. Parków Krajobraz, Kielce-Pińczów i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. ; Łyczewska J. 1957. Źródło siarczane w Małżycach. Przegl. Geol. 9. ; Maszoński E. 1960. Wody podziemne na arkuszu Kielce 1:300 000. Arch. PIG, Kielce. ; Misztal J. 1979. Ekologia halofitów w Owczarach koło Buska. Maszynopis, Bibl. Inst. Bot. UJ, Kraków. ; Medwecka-Kornaś A. 1952. Rezerwaty stepowe nad dolną Nidą. Chrońmy Przyr. Ojcz. 6. ; Nawrocka-Rogoż W. 1964. Dokumentacja hydrogeologiczna wód leczniczych Buska-Zdroju. Maszynopis, Arch. PP „Obsługa Techniczna Uzdrowisk”, Warszawa. ; d' Obyrn K. 1990. Warunki występowania i pochodzenie wód podziemnych w aspekcie pozyskania wód mineralnych dla Buska-Zdroju (rejon na SE od Buska). Maszynopis., Bibl. Wydz. Geol.-Poszuk., AGH, Kraków. ; d' Obyrn K. 1991. Określenie obszarów perspektywicznych dla ujęć wód mineralnych rejonu Busko-Solec na podstawie kartowania hydrogeologicznego. Gosp. Sur. Miner. 9, 1. ; Osenbrück K., Weise S. M., Zuber A., Grabczak J., Ciężkowski W. 1993. Noble gas temperatures and ages of some glacial and buried brine waters in Poland. In: Isotope techniques in the study of past and current environmental changes in the hydrosphere and the atmosphere. IAEA, Vienna. ; Paczyński B., Płochniewski Z. 1996. Wody mineralne i lecznicze Polski. Wyd. PIG, Warszawa. ; Płochniewski Z. 1994. Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. 32. 7. Wody mineralne i termalne. Warszawa. ; Półtorak A. 1999. Zmiany jakości wód mineralnych uzdrowisk Busko i Solec. Maszynopis, Bibl. Zakł. Hydrogeol., AGH, Kraków. ; Pusch J. B. 1903. Geologiczny opis Polski oraz innych krajów na północ od Karpat położonych przez Jerzego Bogumiła Puscha w latach 1833-1836. Wyd. sekcyi VII-ej Górniczo-Hutniczej oddziału Warsz. Tow. popierania rosyjskiego przemysłu i handlu, Druk. S. Świeckiego, Dąbrowa. ; Rosłoński R. 1929. Źródła wody żywiącej. Wody mineralne w Polsce. Ziemia 14. ; Rutkowski J. 1986. Budowa geologiczna Niecki Nidziańskiej. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. PAN 14, Kraków. ; Szczepański A., Zuber A., Grabczak J., Witczak S., Szczepańska J. 1985. Warunki zasilania, krążenia i wpływ zanieczyszczeń (z uwzględnieniem nawożenia gleby) złóż wód leczniczych w rejonie Buska i Solca wraz z propozycjami co do granic obszarów górniczych z uwzględnieniem ww. zagadnień. Maszynopis, Arch. PP „Uzdrowisko Busko-Solec”, Busko-Zdrój. ; Szczepański A., Miecznik J., Zuber A. 1988. Określenie rejonów perspektywicznych dla ujęć wód mineralnych w rejonie Buska-Zdroju wraz z programem badań dla ustalenia ich genezy. Maszynopis, Arch. PP „Uzdrowisko Busko-Solec”, Busko-Zdrój. ; Trzcińska-Tacik H. 1988. Halofity nad dolną Nidą. Zesz. Nauk. UJ, Prace Botan. 17. ; Trzcińska-Tacik H. 1995. Monitoring halofitów nad dolną Nidą. Mater. 50 Zjazdu PTB, Kraków. ; Zardzewiały M. 1983. Wpływ zanieczyszczeń powierzchniowych i chemicznych oraz ochrona złoża wód leczniczych przed skażeniem w uzdrowisku Busko-Zdrój. Maszynopis, Arch. Wyższego Urzędu Górniczego, Katowice. ; Zuber A., Grabczak J. 1991. O pochodzeniu solanek mezozoiku Polski centralnej i północnej. W: Współczesne problemy hydrogeologii, SGGW-AR, Warszawa. ; Zuber A., Weise S.M., Osenbrück K., Mateńko T., Grabczak J. 1996. Kompleksowe zastosowanie metod hydrochemicznych, izotopowych i gazów szlachetnych dla określenia genezy i wieku wód mineralnych. W: Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski. Maszynopis, Arch. PP „Uzdrowisko Busko-Solec”, Busko-Zdrój. ; Zuber A., Weise S. M., Osenbrück K., Mateńko T. 1997. Origin and age of saline waters in Busko Spa (southern Poland) determined by isotope, noble gas and hydrochemical methods: evidence of interglacial and pre-Quaternary hot climate recharge. Applied Geochemistry 1. ; Żak C. 1960. Wody mineralne południowej części województwa kieleckiego. Maszynopis, Arch. PIG, Kielce.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

56

Issue:

5

Start page:

43

End page:

76

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:70521

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Object collections:

Last modified:

Jul 24, 2019

In our library since:

Apr 23, 2019

Number of object content hits:

21

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/90081

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information