Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Adaptacje dawnych cerkwi na świątynie rzymskokatolickie w międzywojennym Lublinie

Twórca:

Żywicki, Jerzy

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Adapting Orthodox churches for the Catholic cult in inter-war Lublin ; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 66 Nr 3

Współtwórca:

Szymańska, Izabela : Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il. ; 24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Akt poświęcenia. 1935. Akt poświęcenia dzwonów w kościele garnizonowym, „Życie Lubelskie”, nr 12
Alb. 1924. Uroczyste zapoczątkowanie rozbiórki soboru na placu Litewskim, „Głos Lubelski”, nr 75
Dziennik Urzędowy. 1858. „Dziennik Urzędowy Guberni Lubelskiej”
Dziennik Urzędowy. 1859. „Dziennik Urzędowy Guberni Lubelskiej”
Dziennik Ustaw. 1926. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, nr 124
Dziennik Zarządu. 1923. „Dziennik Zarządu m. Lublina”, nr 11–12
Dziennik Zarządu. 1928. „Dziennik Zarządu m. Lublina”, nr 37
Gawarecki Henryk. 1974. O dawnym Lublinie. Szkice z przeszłości miasta, Lublin
Gruntowny remont. 1929a. Gruntowny remont…, „Głos Lubelski”, nr 189
Gruntowny remont. 1929b. Gruntowny remont…, „Głos Lubelski”, nr 198
Historia kościoła. [b.r.]. Historia kościoła garnizonowego w Lublinie, garnizonowy.pl/historiaparafii/
Ig. 1924. Nowy kościół garnizonowy, „Głos Lubelski”, nr 75
Instytut Misyjny. 1929. Instytut Misyjny…, „Głos Lubelski”, nr 208
Januszkiewicz Agnieszka. [b.r.]. Przekształcenia form architektury świątyni wskutek zmiany konfesji — na przykładzie kościoła rzymskokatolickiego pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Marii w Lublinie, https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/30275/Transformation%20of%20architectural%20forms%20 of%20a%20temple%20which%20 was%20converted%20 into%20a%20religious%20building%20 of%20a%20different%20confession.pdf?sequence=1
Jeszcze o rozbiórce. 1925. Jeszcze o rozbiórce soboru na placu Litewskim, „Głos Lubelski”, nr 350
Klupa Krzysztof. 1994. Dzieje kościołów garnizonowych, „Wojsko i Wychowanie”, nr 6
Konsekracja kościoła. 1933. Konsekracja kościoła…, „Głos Lubelski”, nr 267
Kościół św. Józefata. 1929a. Kościół św. Józefata…, „Głos Lubelski”, nr 198
Kościół św. Józefata. 1929b. Kościół św. Józefata…, „Głos Lubelski”, nr 203
Król A. 1933. Budowle współczesne, „Achitektura i Budownictwo”, nr 10–12
Kubaszewska Hanna. 1975. Durek Wojciech Aleksander, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, t. II: D–G, Wrocław
Kuprianowicz Grzegorz, Roszczenko Mikołaj. 1993. Cerkiew prawosławna Przemienienia Pańskiego w Lublinie, Lublin
List. 1923. [List Z. Godlewskiego do Redaktora „Ziemi Lubelskiej”], „Ziemia Lubelska”, nr 183
Mącik Hubert, Kościół pw. św. Jozafata, dawna cerkiew grecka w Lublinie, [online] http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/kosciol-pw-sw-jozafata-dawna-cerkiew-grecka-w-lublinie (dostęp 16.12.2017 r.)
Na dzwony. 1934. Na dzwony…, „Głos Lubelski”, nr 319
Odziemkowski Janusz, Spychała Bolesław. 1987. Duszpasterstwo wojskowe w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa
O ołtarz. 1929. O ołtarz liturgiczny w k. św. Józefata, „Głos Lubelski”, nr 83
Pajkert J. ks. 1930. Sprawa kościoła garnizonowego w Lublinie, „Głos Lubelski”, nr 294
Piętnastolecie. 1933. Piętnastolecie budownictwa wojskowego, „Architektura i Budownictwo”, t. 10–12
Podniosła uroczystość. 1929. Podniosła uroczystość w kościele św. Józefata, „Głos Lubelski”, nr 158
Podstawka Krzysztof. 2005. Mohylewski Metropolita z Lublina, „Gość Lubelski”, 46 (375)
Poświęcenie kościoła. 1916. Poświęcenie kościoła, „Głos Lubelski”, nr 140
Poświęcenie kościoła. 1923. Poświęcenie kościoła pod wezwaniem św. Józefata Biskupa i męczennika, „Głos Lubelski”, nr 283
Prace nad przebudową. 1929. Prace nad przebudową kościoła garnizonowego w Lublinie, „Ziemia Lubelska”, nr 208
Restaurowanie. 1923. Restaurowanie gmachu cerkiewnego…, „Głos Lubelski”, nr 194
[Ronikerowa Maria]. 1901. Ilustrowany przewodnik po Lublinie ułożony przez M.A.R., Warszawa
Słobodian Wasyl. 2005. Cerkwy Chołmskoj jeparchii, Lwiw
Sokoł Kirył, Sosna Aleksander. 2011. Cerkwie w centralnej Polsce 1815–1915, Białystok
Spektator. 1924. Spektator. Uroczystość św. Józafata Biskupa i Męczennika, „Głos Lubelski”, nr 313
Starnawski Zbigniew. 1987. Kościół św. Jozafata w życiu Abpa Edwarda Roppa, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie”, 2–4
Tępienie. 1934. Tępienie szaty drzewnej, „Głos Lubelski”, nr 243
Uroczystość poświęcenia. 1924. Uroczystość poświęcenia obrazu…, „Głos Lubelski”, nr 33
Zabytki architektury. 1995. Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, t. 22: Województwo lubelskie, red. I. Kochanowska, Warszawa
Zahajkiewcz Marek T. 1985. Diecezja Lubelska. Informator historyczny i administracyjny, Lublin
Zetwu [Z. Wyrzykowski]. 1923. Rozbiórka Soboru, „Głos Lubelski”, nr 100
Zieliński Władysław K. 1876. Opis Lublina jako przewodnik dla zwiedzających miasto i jego okolice. Z planem miasta, Lublin
Zieliński Władysław K. 1878. Monografia Lublina, t. 1: Dzieje miasta Lublina, Lublin
Zmiana cerkwi. 1916. Zmiana cerkwi prawosławnej przy Krakowskim Przedmieściu w Lublinie na kościół garnizonowy. Poświęcenie kościoła, „Głos Lubelski”, nr 140
Żywicki Jerzy. 2005/2006. Urzędnik-architekt Ludwik Szamota i jego dzieła, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio L, Artes, t. III/IV, s. 9–65
Żywicki Jerzy. 2010. Urzędnicy: architekci, budowniczowie, inżynierowie cywilni… Ludzie architektury i budownictwa w województwie lubelskim oraz guberni lubelskiej w Królestwie Polskim w latach 1815–1915, Lublin

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

66

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

343

Strona końc.:

362

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:70472 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji