Object

Title: Adaptacje dawnych cerkwi na świątynie rzymskokatolickie w międzywojennym Lublinie

Creator:

Żywicki, Jerzy

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Adapting Orthodox churches for the Catholic cult in inter-war Lublin ; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 66 Nr 3

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

References:

Akt poświęcenia. 1935. Akt poświęcenia dzwonów w kościele garnizonowym, „Życie Lubelskie”, nr 12 ; Alb. 1924. Uroczyste zapoczątkowanie rozbiórki soboru na placu Litewskim, „Głos Lubelski”, nr 75 ; Dziennik Urzędowy. 1858. „Dziennik Urzędowy Guberni Lubelskiej” ; Dziennik Urzędowy. 1859. „Dziennik Urzędowy Guberni Lubelskiej” ; Dziennik Ustaw. 1926. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, nr 124 ; Dziennik Zarządu. 1923. „Dziennik Zarządu m. Lublina”, nr 11–12 ; Dziennik Zarządu. 1928. „Dziennik Zarządu m. Lublina”, nr 37 ; Gawarecki Henryk. 1974. O dawnym Lublinie. Szkice z przeszłości miasta, Lublin ; Gruntowny remont. 1929a. Gruntowny remont…, „Głos Lubelski”, nr 189 ; Gruntowny remont. 1929b. Gruntowny remont…, „Głos Lubelski”, nr 198 ; Historia kościoła. [b.r.]. Historia kościoła garnizonowego w Lublinie, garnizonowy.pl/historiaparafii/ ; Ig. 1924. Nowy kościół garnizonowy, „Głos Lubelski”, nr 75 ; Instytut Misyjny. 1929. Instytut Misyjny…, „Głos Lubelski”, nr 208 ; Januszkiewicz Agnieszka. [b.r.]. Przekształcenia form architektury świątyni wskutek zmiany konfesji — na przykładzie kościoła rzymskokatolickiego pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Marii w Lublinie, https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/30275/Transformation%20of%20architectural%20forms%20 of%20a%20temple%20which%20 was%20converted%20 into%20a%20religious%20building%20 of%20a%20different%20confession.pdf?sequence=1 ; Jeszcze o rozbiórce. 1925. Jeszcze o rozbiórce soboru na placu Litewskim, „Głos Lubelski”, nr 350 ; Klupa Krzysztof. 1994. Dzieje kościołów garnizonowych, „Wojsko i Wychowanie”, nr 6 ; Konsekracja kościoła. 1933. Konsekracja kościoła…, „Głos Lubelski”, nr 267 ; Kościół św. Józefata. 1929a. Kościół św. Józefata…, „Głos Lubelski”, nr 198 ; Kościół św. Józefata. 1929b. Kościół św. Józefata…, „Głos Lubelski”, nr 203 ; Król A. 1933. Budowle współczesne, „Achitektura i Budownictwo”, nr 10–12 ; Kubaszewska Hanna. 1975. Durek Wojciech Aleksander, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, t. II: D–G, Wrocław ; Kuprianowicz Grzegorz, Roszczenko Mikołaj. 1993. Cerkiew prawosławna Przemienienia Pańskiego w Lublinie, Lublin ; List. 1923. [List Z. Godlewskiego do Redaktora „Ziemi Lubelskiej”], „Ziemia Lubelska”, nr 183 ; Mącik Hubert, Kościół pw. św. Jozafata, dawna cerkiew grecka w Lublinie, [online] http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/kosciol-pw-sw-jozafata-dawna-cerkiew-grecka-w-lublinie (dostęp 16.12.2017 r.) ; Na dzwony. 1934. Na dzwony…, „Głos Lubelski”, nr 319 ; Odziemkowski Janusz, Spychała Bolesław. 1987. Duszpasterstwo wojskowe w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa ; O ołtarz. 1929. O ołtarz liturgiczny w k. św. Józefata, „Głos Lubelski”, nr 83 ; Pajkert J. ks. 1930. Sprawa kościoła garnizonowego w Lublinie, „Głos Lubelski”, nr 294 ; Piętnastolecie. 1933. Piętnastolecie budownictwa wojskowego, „Architektura i Budownictwo”, t. 10–12 ; Podniosła uroczystość. 1929. Podniosła uroczystość w kościele św. Józefata, „Głos Lubelski”, nr 158 ; Podstawka Krzysztof. 2005. Mohylewski Metropolita z Lublina, „Gość Lubelski”, 46 (375) ; Poświęcenie kościoła. 1916. Poświęcenie kościoła, „Głos Lubelski”, nr 140 ; Poświęcenie kościoła. 1923. Poświęcenie kościoła pod wezwaniem św. Józefata Biskupa i męczennika, „Głos Lubelski”, nr 283 ; Prace nad przebudową. 1929. Prace nad przebudową kościoła garnizonowego w Lublinie, „Ziemia Lubelska”, nr 208 ; Restaurowanie. 1923. Restaurowanie gmachu cerkiewnego…, „Głos Lubelski”, nr 194 ; [Ronikerowa Maria]. 1901. Ilustrowany przewodnik po Lublinie ułożony przez M.A.R., Warszawa ; Słobodian Wasyl. 2005. Cerkwy Chołmskoj jeparchii, Lwiw ; Sokoł Kirył, Sosna Aleksander. 2011. Cerkwie w centralnej Polsce 1815–1915, Białystok ; Spektator. 1924. Spektator. Uroczystość św. Józafata Biskupa i Męczennika, „Głos Lubelski”, nr 313 ; Starnawski Zbigniew. 1987. Kościół św. Jozafata w życiu Abpa Edwarda Roppa, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie”, 2–4 ; Tępienie. 1934. Tępienie szaty drzewnej, „Głos Lubelski”, nr 243 ; Uroczystość poświęcenia. 1924. Uroczystość poświęcenia obrazu…, „Głos Lubelski”, nr 33 ; Zabytki architektury. 1995. Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, t. 22: Województwo lubelskie, red. I. Kochanowska, Warszawa ; Zahajkiewcz Marek T. 1985. Diecezja Lubelska. Informator historyczny i administracyjny, Lublin ; Zetwu [Z. Wyrzykowski]. 1923. Rozbiórka Soboru, „Głos Lubelski”, nr 100 ; Zieliński Władysław K. 1876. Opis Lublina jako przewodnik dla zwiedzających miasto i jego okolice. Z planem miasta, Lublin ; Zieliński Władysław K. 1878. Monografia Lublina, t. 1: Dzieje miasta Lublina, Lublin ; Zmiana cerkwi. 1916. Zmiana cerkwi prawosławnej przy Krakowskim Przedmieściu w Lublinie na kościół garnizonowy. Poświęcenie kościoła, „Głos Lubelski”, nr 140 ; Żywicki Jerzy. 2005/2006. Urzędnik-architekt Ludwik Szamota i jego dzieła, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio L, Artes, t. III/IV, s. 9–65 ; Żywicki Jerzy. 2010. Urzędnicy: architekci, budowniczowie, inżynierowie cywilni… Ludzie architektury i budownictwa w województwie lubelskim oraz guberni lubelskiej w Królestwie Polskim w latach 1815–1915, Lublin

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

66

Issue:

3

Start page:

343

End page:

362

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:70472 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information