Obiekt

Tytuł: Rabies encephalitis with special reference to the ultrastructure of Negri body

Inny tytuł:

PRZYPADEK WŚCIEKLIZNY. OBRAZ MIKROSKOPOWO-ELEKTRONOWY CIAŁEK NEGRIEGO

Wydawca:

Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Wrocław ; Warszawa ; Kraków

Abstrakt:

Przedstawiono przypadek wścieklizny, rozpoznanej przyżyciowo na podstawie badań immunopatologicznych i wirusologicznych biopsyjnego materiału mózgowego. Przypadek wyróżniał się 20-dniowym przebiegiem klinicznym, a w obrazie patomorfologicznym rozległością procesu zapalnego obejmującego praktycznie wszystkie struktury ośrodkowego układu nerwowego, zwoje międzykręgowe i nerwy obwodowe. Cechą znamienną przypadku była niezwykła obfitość pojedynczychi mnogich ciał wtrętowych, występujących w neuronach kory mózgu, pnia mózgowego, rdzenia kręgowego i zwojów międzykręgowych. Ciała te na podstawie cech histologicznych uznano za typowe ciałka Negriego i ciałka wścieklizny. W obrazie mikroskopowo-elektronowym składały się one z macierzy o umiarkowanej gęstości elektronowooptycznej i gęstych ziarnistości osmofilnych. Ciałate nie miały błony otaczającej, a ich strukturę wewnętrzną charakteryzowało znaczne zróżnicowanie rozkładu ziarnistego materiału osmofilnego, prowadzące niekiedy do występowania struktur obrączkowatych. Zwracał uwagę ścisły kontakt ciał wtrętowych z jądrami komórkowymi. Zarówno w obrębie ciał wtrętowychjak i poza nimi nie spostrzegano obecności wirionów.

Czasopismo/Seria/cykl:

Neuropatologia Polska

Tom:

17

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

311

Strona końc.:

321

Format:

pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:69174

Język:

eng

Język streszczenia:

pol ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji