Object

Title: Glycogen deposition as an indicator of glucose metabolism disturbances in the brain due to various damaging factors

Subtitle:

ODKŁADANIE SIĘ GLIKOGENU W MÓZGU JAKO WYKŁADNIK ZABURZENIA PRZEMIANY GLUKOZY W NASTĘPSTWIE DZIAŁANIA RÓŻNYCH CZYNNIKÓW USZKADZAJĄCYCH

Publisher:

Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Wrocław ; Warszawa ; Kraków

Abstract:

Zawartość glikogenu w prawidłowym mózgu jest niewielka, a histochemiczniewykrywalne złogi spotyka się tylko w niektórych strukturach ośrodkowego układunerwowego. Zwiększenie zawartości tego polisacharydu występuje jako zjawiskofizjologiczne w okresie dojrzewania tkanki nerwowej oraz w stanach patologicznycho różnej etiologii. Oprócz glikogenozy, w której odkładanie się glikogenuw ośrodkowym układzie nerwowym jest wynikiem uwarunkowanego genetyczniezaburzenia przemiany, obserwowano gromadzenie się glikogenu jako zjawiskoprzejściowe w następstwie niedotlenienia, uogólnionego i miejscowego nie •dokrwienia, po zatruciu tlenkiem węgla, po domózgowym podaniu ouabainy orazw innych procesach prowadzących do zaburzeń przemiany w tkance nerwowej alenie powodujących zmian strukturalnych, lub wyłącznie zmiany odwracalne. Zmianomzawartości glikogenu towarzyszą zaburzenia w aktywności enzymów biorącychudział w jego przemianie, UDPG-g transferazy i fosforylaz. Dynamika rozwojutych zmian jest różna w zależności od stopnia dojrzałości ośrodkowego układunerwowego, rodzaju czynnika patogennego oraz gatunku zwierząt doświadczalnych.Złogi glikogenu gromadzą się przede wszystkim w neuropilu, perikarionachi wypustkach astrocytów, rzadko i tylko w niektórych strukturach równieżw perikarionach dużych neuronów ruchowych. W dojrzałym mózgu glikogen obserwowanowyłącznie w strukturach szarych, w niedojrzałym, a zwłaszcza mielinizującymsię również w istocie białej. Wzrost zawartości glikogenu, któregomechanizm nie jest wyjaśniony, stanowi niespecyficzny wykładnik zaburzeń przemianyglukozy w tkance nerwowej, wyprzedzający pojawienie się histologicznychi submikroskopowych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego.

Relation:

Neuropatologia Polska

Volume:

17

Issue:

1

Start page:

85

End page:

96

Format:

pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69192 ; oai:rcin.org.pl:69192

Language:

eng

Language of abstract:

pol ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Mossakowski Medical Research Center PAS

Original in:

Library of the Mossakowski Medical Research Center PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information