Object structure
Title:

Kilka szczegółów do organizacji Wirka (Dalyelua Paucispinosa) Sek = Einige Bemerkungen zur Organisation der Turbellarienart Dalyellia paucispinosa Sek

Creator:

Fuliński, Benedykt (1861–1942)

Publisher:

[wydawca nieznany] ; (Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie)

Place of publishing:

[miejsce nieznane] ; (Lwów)

Date issued/created:

1927

Description:

"Odbitka z Kosmosu, czasopisma Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Tom 52. Zesz. I-II. 1927 r." ; "Extrait du Kosmos Journal de la Societe Polonaise des Naturalistes Kopernik. Vol. 52. Fasc. I-II. A. 1927" ; 20 s. : il. ; 24 cm

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

Wirki słodkowodne (Dalyellia paucispinosa) - budowa aparatu płciowego

Relation:

Publikacje znanych biologów (zbiór odbitek OZwRCIN)

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Source:

IBD PAN, sygn. 19746/109 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Domena Publiczna

Terms of use:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: