Obiekt

Tytuł: Effects of spruce forest degradation on abundance and diversity of the biocenoses. Research synthesis

Twórca:

Dąbrowska-Prot, Eliza

Data wydania/powstania:

1999

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Spruce forest degradation - research synthesis ; Effect of industrial pollution and spruce forest decline on the biocenoses of Karkonosze Mts. (south-western Poland)

Współtwórca:

Polish Academy of Sciences. Institute of Ecology

Wydawca:

Polish Academy of Sciences. Institute of Ecology. Publishing Office

Miejsce wydania:

Dziekanów Leśny

Opis:

Strony 465-476, 1 karta tablic : ilustracje ; 27 cm ; Bibliografia na stronach 474-476

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

This work presents results of the studies on responses of plant communities and ecologically diverse invertebrate communities to mountain spruce forest decline in the western part of Karkonosze Mts. (south-western Poland). It was examined how distribution and biodiversity and predator-prey relations of invertebrates (Araneae, Diptera, Protozoa) have been affected by fragmentation of thelandscape composed of residues of old-growth spruce forests, young spruce stands and deforested areas.

Bibliografia:

Andrzejewska L., Chmielewski K. 1995 - Reakcje zespołów mikroflory i fauny bezkręgowców gleby i warstwy zielnej na degradację środowisk leśnych Karkonoszy [Responses of microflora and invertebrate fauna of the soil and herb layer to degradation of forest habitats of Karkonosze Mts.] (In: Problemy ekologiczne wysokogórskiej części Karkonoszy [Ecological problems of high-elevation parts of Karkonosze Mts.] Ed. Z. Fischer) - Oficyna Wyd. Instytutu Ekologii PAN, pp. 269-285.
Badura L., Gawłowska H., Górska B., Morozowska L., Smyła A., Zwoliński J. 1976 – Porównawcze badania nad występowaniem bakterii, promieniowców i grzybów mikroskopowych w glebach leśnych skażonych emisjami przemysłowymi [Comparative studies on occurrence of bacteria, Actinomycetes and microscopic fungi in the forest soils contaminated by industrial pollutants] - Prace Nauk. Uniw. Śląskiego, Acta Biol. 145: 7-38.
Crane A. E. 1961 - A study of the habits of Rhamphomyia scutellaris Coquillett (Diptera: Empididae) - Wasmann J. Biol. 19: 247-262.
Dąbrowska-Prot E. 1984 - The effect of industry on biocoenoses (In: Biocoenosis in an industrial landscape, Ed. E. Dąbrowska-Prot) - Pol. ecol. Stud. 10: 187-205.
Dąbrowska-Prot E. 1991 - The role of forest islands in the shaping of the structure and functioning of entomofauna in an agricultural landscape (In: Forest islands in the landscape of the Masurian Lakeland: origin, location in space, research problems, Ed E. Dąbrowska-Prot) - Ekol. pol. 39: 481-516.
Dąbrowska-Prot E. 1999a - Environmental characteristics of the Karkonosze Mts. region and the problems of spruce forest decline (In: Effects of the industrial pollution and spruce forest decline on the biocenoses of Karkonosze Mts. (south-western Poland)] Ed. E. Dąbrowska-Prot) - Pol. J. Ecol. 47: 365-371.
Dąbrowska-Prot E. 1999b - Response of entomofauna communities to spruce forest decline (Karkonosze Mts. Poland) (In: Effects of the industrial pollution and spruce forest decline on the biocenoses of Karkonosze Mts. (south-western Poland)] Ed. E. Dąbrowska-Prot) - Pol. J. Ecol. 47: 409-428.
Dąbrowska-Prot E., Łuczak J. 1995 - Biocenotyczne konsekwencje wypadania lasów świerkowych w Karkonoszach [Biocenotic consequences of spruce forest decline in Karkonosze Mts.] (In: Problemy ekologiczne wysokogórskiej części Karkonoszy [Ecological problems of high-elevation parts of Karkonosze Mts.] Ed. Z. Fischer) - Oficyna Wyd. Instytutu Ekologii PAN. pp. 287-302.
Downes J. A. 1970 - The feeding and mating behavior of the specialized Empididae (Diptera): observations on four species Rhamphomyia in the high Arctic and a general discussion - Can. Entomol. 102: 769-791.
Hartman P., Scheitler M., Fischer R. 1989 - Soil fauna comparisons in healthy and declining Norway spruce stands (In: Forest decline and air pollution. Eds E. D. Schulze, O. L. Lange and R. Oren) - Ecological Studies 77, pp. 137-150.
Holling C. S. 1956 - The components of predation as revealed by a study of small mammal predation on the European Sawfly – Canadian Entomologist 91: 293-320.
Holling C. S. 1959 - The functional response of predators to prey density and its role in mimicry and population regulation - Mem. Ent. Soc. Can. 54: 1-60.
Koch L. F. 1957 - Index of biotal dispersity - Ecology 38: 145-148.
Laurence B. R. 1952 - The prey of some Empididae and Dolichopodidae (Diptera) - Entomol. Monthly Mag. 88: 156-157.
Łuczak J. 1994 - Kształtowanie się zespołów pająków sieciowych w zachowanych i zniszczonych świerczynach w Karkonoszach [Forming of communities of web spiders in living and destroyed spruce forests of Karkonosze Mts.] (In: Karkonoskie badania ekologiczne II) [Ecological studies in Karkonosze Mts. II] Ed. Z. Fischer) - Oficyna Wyd. Instytutu Ekologii PAN, pp. 311-315.
Łuczak J., Dąbrowska-Prot E. 1995 - Araneae communities and the functioning of predator – prey system (spiders-dipterans) in the devastated Karkonosze mountain forest - Proc. European Coll. of Arachnology, pp. 116-124.
Łuczak J., Woźny M. 1999 - Effect of spruce forest decline on spider communities in Karkonosze Mts. (In: Effect of industrial pollution and spruce forest decline on the biocenoses of Karkonosze Mts. (south-western Poland) Ed. E. Dąbrowska-Prot) - Pol. J. Ecol. 47: 429-447.
Pietr S. J.. Fischer Z., Tyrawska D., Bajan C. 1995 - Biologiczne procesy rozkładu substancji organicznej w glebach Karkonoszy [Biological processes of organic matter decomposition in the soils of Karkonosze Mts.] (In: Problemy ekologiczne wysokogórskiej części Karkonoszy [Ecological problems of high-elevation parts of Karkonosze Mts.] Ed. Z. Fischer) - Oficyna Wyd. Instytutu Ekologii PAN, pp. 131-168.
Riechert S. E., Harp J. M. 1987 - Nutritional ecology of spiders (In: Nutritional ecology of insects, mites and spiders. Eds F. Slansky and J. G. Rodriques) - John Willey and Sons Inc., pp. 654-672.
Riechert S. E., Łuczak J. 1982 - Spiders foraging: behavioral responses to prey (In: Spider communication mechanisms and ecological significaces, Eds. P. N. Witt and J. S. Rovner) – Princeton, New Jerey, 353-385.
Sachanbiński M. 1995 - Środowisko geochemiczne Karkonoszy [Geochemical environment of Karkonosze Mts.] (In: Problemy ekologiczne wysokogórskiej części Karkonoszy [Ecological problems of high-elevation parts of Karkonosze Mts.] Ed. Z. Fischer) – Oficyna Wyd. Instytutu Ekologii PAN, pp. 11-34.
Schulze E. D., Lange O. L., Oren R. 1989 - Forest decline and air pollution - Ecological Studies 77, pp. 475.
Southwood T. R. E. 1978 - Escape in space and time - concluding remarks (in: Evolution of insect migration and diapause, Ed. H. Dingle) - Springer Verd, New York, Berlin. pp. 277-279.
Stachurski A., Zimka J. R., Kwiecień M. 1994 - Forest decline in Karkonosze (Poland) I. Chlorophyll, phenols, defoliation index and nutrient status of the norwey spruce (Picea abies L.) - Ekol. pol. 42: 289-316.
Sztrantowicz H. 1984 - Soil Protozoa as indicators of environment degradation by industry (In: Biocoenosis in an industrial landscape, Ed E. Dąbrowska-Prot) - Pol. ecol. Stud 10: 67-91.
Sztrantowicz H. 1993 - Formowanie się zespołu mikroorganizmów glebowych w różnie odkształconych ekosystemach leśnych Karkonoszy [Forming of communities of soil microorganisms in degraded forest ecosystems of Karkonosze Mts.] (In: Karkonoskie badania ekologiczne I [Ecological studies in Karkonosze Mts. I] Ed. Z. Fischer) - Oficyna Wyd. Instytutu Ekologii PAN. pp. 133-138.
Sztrantowicz H. 1994 - Formowanie się zespołów mikroorganizmów glebowych w środowiskach różnie odkształconych ekosystemów leśnych Karkonoszy [Forming of communities of soil microorganisms in degraded forest ecosystems of Karkonosze Mts.] (In: Karkonoskie badania ekologiczne II [Ecological studies in Karkonosze Mts. II] Ed. Z. Fischer) - Oficyna Wyd. Instytutu Ekologii PAN. pp. 321-325.
Wasiłowska A. 1999 - Changes of herb-layer vegetation in mountain spruce forests under the influence of industrial pollution and the forest decline. (In: Effect of industrial pollution and spruce forest decline on the biocenoses of Karkonosze Mts. (south-western Poland) Ed. E. Dąbrowska-Prot) - Pol. J. Ecol. 47: 381-398.
Wasiłowska A., Gworek B. 1999 - Bilberry (Vaccinium myrtillus L.) as an indicator of environmental state of spruce forests in Karkonosze Mts. (In: Effect of the industrial pollution and spruct forest decline on the biocenoses of Karkonosze Mts. (south-western Poland) Ed. E. Dąbrowska-Prot) - Pol. J. Ecol. 47: 449-463.
Zawiła-Niedźwiecki T. 1992 – Lasy – diagnoza z orbity [Forests – a diagnosis from the orbit] – Wiedza i Życie 11: 60-64.
Zimka J. R., Stachurski A. 1996 – Forest decline in Karkonosze Mts (Poland). Part II. An analysis of acidity and chemistry of atmospheric precipitation, troughfall and forest streamwaters – Ekol. pol. 44: 153-177.
Zwoździak J., Kmieć G., Zwoździak A., Kacperczyk K. 1995 – Presja zanieczyszczeń przemysłowych w ostatnim wieloleciu, a stan obecny [Industrial pollution pressure in the past and present] (In: Problemy ekologiczne wysokogórskiej części Karkonoszy [Ecological problems of high-elevation parts od Karkonosze Mts.] Ed Z. Fischer) – Oficyna Wyd. Instytutu Ekologii PAN, pp. 79-96

Czasopismo/Seria/cykl:

Polish Journal of Ecology

Tom:

47

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

465

Strona końc.:

476

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:106133 ; ISSN 1505-2249

Źródło:

MiIZ PAN, sygn. P.2840 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2021-03-26

Data dodania obiektu:

2020-01-20

Liczba wyświetleń treści obiektu:

23

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/90940

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji