Object

Title: MORPHOLOGIE ET HISTOCHIMIE DE NEURONESDE GANGLIONS SPINAUX CULTIVÉS IN VITRODANS LES CONDITIONS D’ANOXIE

Subtitle:

Morphology and histocytochemistry of spinal ganglion neurons cultured in vitro in conditions of anoxia

Contributor:

Stowarzyszenie Neuropatologów Polskich

Publisher:

Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich

Place of publishing:

Warszawa

Abstract:

Przebadano morfologię i aktywność dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, bursztynianowej i mleczanowej oraz aktywność enzymów metabolizujących glikogen (fosforylazy ii syntetazy glikogenowej) w neuronach czuciowych in vitro w warunkach doświadczalnego niedotlenienia.Badania przeprowadzono na zwojach międzykręgowych pobieranych z 9-dniowychzarodków kurzych i hodowanych in vitro od 1 do 4 tygodni. Hodowle w wieku1, 2, 3 i 4 tygodnie przetrzymywano w atmosferze czystego azotu od 1 do24 godzin. W warunkach doświadczalnego niedotlenienia neurony wykazywały zmianymorfologiczne w postaci tigrolizy, zwyrodnienia wodniczkowego, rozpadu włókiennerwowych i osłonek mielinowych. W żadnym okresiie wzrostu hodowli nie stwierdzonogromadzenia glikogenu w neuronach. Zaobserwowano wzrost aktywności enzymów metabolizujących glikogen oraz znaczny spadek aktywności badanych dehydrogenaz.

Relation:

Neuropatologia Polska

Volume:

9

Issue:

2

Start page:

93

End page:

101

Detailed Resource Type:

Article

Format:

pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69666

Language:

fre

Language of abstract:

pol ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Mossakowski Medical Research Center PAS

Original in:

Library of the Mossakowski Medical Research Center PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information