RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The actual state and plan for the protection of peatlands in Poland

Creator:

Jasnowski, Mieczysław (1920–1993)

Date issued/created:

1977

Resource type:

Text

Contributor:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 28-29 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Bogdanowski J. i zespół 1975. Koncepcja systemu Parków Krajobrazowych Polski. Maszynopis.
2. Ilnicki P. 1974 Międzynarodowe Sympozjum Torfowe. Biul. Inf. Torf. 3, 42 : 64-73.
3. Jasnowski M. 1972. Rozmiary i kierunki przekształceń szaty roślinnej torfowisk. Phytocoenosis, 1,3 : 193-208.
4. Jasnowski M. 1972. Threat to peatlands and their protection in Poland. The 4-th International Peat Congress, Vol. 1: 149-158. Otaniemi, Finland.
5. Jasnowski M. 1974. Program ochrony torfowisk w Polsce. Min. Roln., Dep. Gosp. Wodn. i Mel. maszynopis : 1-32, wyd. met. kserograficzną.
6. Jasnowski M. 1975. Torfowiska i tereny bagienne w Polsce. Rozdz. w książce N. J. Kaca „Bagna kuli ziemskiej”. PWN. Warszawa.
7. Jasnowski M., Jasnowska J., Markowski S. 1968. Ginące torfowiska wysokie i przejściowe w pasie nadbałtyckim Polski. Ochr. Przyr. R. 33: 69-124.
8. Jasnowski M., Pałczyński A. 1976. Problem of protection of nature and peat resources in Poland. W książce „Peatlands and their utilization in Poland”, V International Peat Congress: 61-75. Poznań.
9. Koncepcja lokalizacji obszarów chronionego krajobrazu w Polsce dla potrzeb planowania przestrzennego w skali krajowej i regionalnej do 1990 r. Praca zespołowa pod kierunkiem prof. dra K. Zabierowskiego. Zakład Ochrony Przyrody PAN. Maszynopis.
10. Oświt J. 1973. Warunki rozwoju torfowisk w dolinie Dolnej Biebrzy na tle stosunków wodnych. Rocz. Nauk. ROL, Ser. D, Monogr., Vol. 143.
11. Pałczyński A. 1968. Projekt utworzenia obszarów ochronnych na torfowiskach biebrzańskich. Chrońmy Przyr. 5 : 5-15.
12. Pałczyński A. 1975. Bagna Jaćwieskie. Pradolina Biebrzy. Rocz. Nauk. Rol. Ser. D, Monogr., Vol. 145.
13. Pałczyński A. 1975. Bagna archiwami przyrody. Przyr. Pol. z. 11 : 18-21. LOP.
14. Sokołowski A. W. 1975 Zbiorowiska leśne Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Pr. Biał. Tow. Nauk. Nr 17 : 67-83.
15. Tołpa S. 1972. Stimulators and inhibitors isolated from peat and possibilities of their application in plant production and animal breeding as well as in animal and human therapeutics. The Proc. of the 4-th International Peat Congress, 4 : 31-36. Otaniemi, Finland.
16. Tołpa S., Jasnowski M., Pałczyński A. 1967. System genetyczny klasyfikacji torfów występujących w złożach Europy Środkowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 76 : 9-100.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

33

Issue:

3

Start page:

18

End page:

29

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:70700

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 7, 2021

In our library since:

Apr 30, 2019

Number of object content downloads / hits:

660

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/91358

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information