Object structure

Title:

Rydno VI/60. Wyspecjalizowane obozowisko społeczności mezolitycznej kultury janisławickiej

Subtitle:

Rydno VI/60. Specialized campsite of a Mesolithic Janisławice Culture community ; Archeologia Polski T. 63 (2018)

Creator:

Boroń, Tomasz ; Winiarska-Kabacińska, Małgorzata ; Sołodko, Anna

Contributor:

Zych, Iwona. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszwa

Date issued/created:

2018

Description:

ill.; 24 cm

Subject and Keywords:

Mesolithic ; Rydno ; Poland ; Janisławice culture ; spatial analysis ; functional analysis

Abstract:

The article presents a spatial and functional analysis of a flint concentration of the Janisławice Culture from the site of Rydno. Traseological studies of a few dozen flint artifacts have demonstrated 16 cases of evidence of use-wear (scrapers, end-scrapers, groovers, borers, notched tools, retouched blades, retouched chips and blades). These tools were used predominantly to process wood and plants

References:

Beugnier V., Crombé P. 2005, Étude fonctionelle du matériel en silex du site mésolithique ancien de Verrebroek (Flandres, Belgique): premiers résultats, „Bulletin de la Société Préhistorique Française”, 102, s. 527–538 ; Boroń T. 2004, Układy przestrzenne w krzemienicach kultury janisławickiej na podstawie zespołów krzemiennych z wykopów 4 i 7 ze stanowiska Nieborowa I, gm. Sawin, woj. lubelskie, „Archeologia Polski”, 49, s. 7–32 ; Boroń T. 2013, Diversité fonctionnelle et spatiale des campements paléolithiques et mésolithiques dans la Polésie de Lublin (Pologne), „Paleo”, 24, s. 47–78 ; Boroń T. 2014, Mikroregion Nieborowej na Polesiu Lubelskim: od epoki kamienia po wczesną epokę żelaza, Warszawa. ; Fiedorczuk J. 1992, Późnopaleolityczne zespoły krzemienne ze stanowiska Rydno IV 57 w świetle metody składanek, „Przegląd Archeologiczny”, 39, s. 13–65 ; Fiedorczuk J. 2006, Final Paleolithic camp organization as seen from the perspective of lithic artifacts refitting, Warsaw ; Ginter B. 1965, Dwie krzemienice mezolityczne z Grzybowej Góry, pow. Starachowice (Rydno), „Materiały Archeologiczne”, 6, s. 5–32 ; Hardy K. 2016, Plants as raw materials, [w:] Wild harvest: Plants in the hominin and pre-agrarian human worlds, K. Hardy, L. Kubiak-Martens red., Oxford, s. 71–90 ; Kabaciński J., David E., Makowiecki D., Schild R., Sobkowiak-Tabaka I., Winiarska-Kabacińska M. 2008, Stanowisko mezolityczne z okresu borealnego w Krzyżu Wielkopolskim, „Archeologia Polski”, 53, s. 243–288 ; Keeley L. H. 1980, Experimental determination of stone tool uses. A microwear analysis, Chicago ; Osipowicz G. 2015, Zorganizowane i wyspecjalizowane obozowisko zbieraczy? Z wyników badań traseologicznych i przestrzennych materiałów mezolitycznych ze stanowiska Ludowice 6, „Przegląd Archeologiczny”, 63, s. 59–85 ; Osipowicz G. 2017, Społeczności mezolityczne Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Próba modelowej analizy wieloaspektowej funkcji i organizacji przestrzennej wybranych obozowisk, Toruń ; Pyżewicz K. 2013, Inwentarze krzemienne społeczności mezolitycznych w zachodniej części Niżu Polskiego. Analiza funkcjonalna, Zielona Góra. ; Rozoy J. -G. 1968, L’étude du matériel brut et des microburins dans l’Epipaléolithique (Mésolithique) franco-belge, „Bulletin de la Société Préhistorique Française”. Études et travaux, 65/1, s. 365–390 ; Schild R. 1967, Wieloprzemysłowe stanowisko Rydno IV/57 (Grzybowa Góra) pow. Starachowice, [w:] Materiały do prahistorii plejstocenu i wczesnego holocenu Polski, W. Chmielewski red., Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 124–207 ; Schild R., Królik H. 1981, Rydno, A final paleolithic ochre mining complex, „Przegląd Archeologiczny”, 29, s. 53–97 ; Schild R., Królik H., Tomaszewski A. J., Ciepielewska E. 2011, Rydno, A Stone Age red ochre quarry and socioeconomic center. A century of research, Warsaw ; Schild R., Marczak M., Królik H. 1975, Późny mezolit. Próba wieloaspektowej analizy otwartych stanowisk piaskowych, Wrocław–Warszawa–Gdańsk–Kraków. ; Semenov S. A. 1964, Prehistoric technology. An experimental study of the oldest tools and artefacts from traces of manufacture and wear, London ; Van Gijn A., Little A. 2016, Tools, use-wear and experimentation:extracting plants from stone and bone, [w:] Wild harvest: Plants in the hominin and pre-agrarian human worlds, K. Hardy, L. Kubiak-Martens red., Oxford, s. 135–153 ; Wąs M. 2005, Technologia krzemieniarstwa kultury janisławickiej, Łódź ; Wąs M. 2006, Raw materials and flint processing strategy in the Late Mesolithic in Poland, [w:] The stone. Technique and technology, A. Wiśniewski, T. Płonka, J.M. Burdukiewicz red., Wrocław, s. 173–178 ; Wąs M. 2011, Janisławickie i wstęgowe koncepcje rdzeniowania wiórowego. Próba konfrontacji technologicznej, Acta Universitatis Lodzensis, Folia Archaeologica, 28, s. 5–23 ; Winiarska-Kabacińska M. 2016, Analiza funkcjonalna zespołów krzemiennych z regionu Wojnowa, [w:] Region Wojnowa. Arkadia łowców i zbieraczy, M. Kobusiewicz red., Poznań, s. 483–513

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

63

Start page:

29

End page:

46

Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: