Object structure
Title:

Übersichts-Blatt zu der Karte des Deutschen Reiches im maßstabe 1:100 000

Subtitle:

[Skorowidz arkuszy "Karte des Deutschen Reiches im maßstabe 1:100 000"]

Creator:

Prusy. Landesaufnahme ; Prusy. Königliche Preussische Landesaufnahme ; Niemcy. Reichsamt für Landesaufnahme

Publisher:

[wydawca nieznany]

Place of publishing:

[Miejsce nieznane]

Date issued/created:

[przed 1939]

Description:

Skala 1:100 000 ; Mapy ; 30x37 cm i mniejsze ; Południk zerowy Ferro, w póżniejszych wydaniach Greenwich ; Niemiecka seria map topograficznych. Arkusze o rozmiarach 15' szerokości i 30' długosci geograficznej. Tytuły własne arkuszy składają się z nazwy geograficznej (nazwa największej miejscowości lub innego obiektu geograficznego) i numeru porządkowego. Poszczególne arkusze miały kilka wersji / wznowień bez zmian lub uzupełnionych

Subject and Keywords:

Niemcy -- 1871-1918 (II Rzesza) -- mapy [KABA] ; Niemcy -- 1900-1945 -- mapy [KABA] ; Zabór pruski -- 1870-1914 -- mapy [KABA] ; Polska -- 1900-1945 [KABA] ; Europa środkowa i wschodnia ; skorowidz map

Relation:

Karte des Deutschen Reiches 1:100 000

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Mapa

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. C.187/0

Language:

ger

Rights:

Domena Publiczna

Terms of use:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: