Object

Title: Protection of landslide relief elements of Mount Mogielica (Beskid Wyspowy Mts)

Creator:

Margielewski, Włodzimierz

Date issued/created:

1997

Resource Type:

Article

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 95-97 ; ISSN 0009-6172

References:

Alexandrowicz Z. 1978. Skałki piaskowcowe zachodnich Karpat fliszowych. Prace Geol. PAN 113: 1—87.
Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S. W. 1988. Ridge-top trenches and rifts in the Polish Outer Carpathians. Ann. Soc. Geol. Pol. 58: 207—228.
Alexandrowicz Z. (red.), Denisiuk Z., Michalik S., Bolland A., Czemerda A., Józefko U., Zabierowska D. 1989. Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat Polskich. Studia Naturae B, 33: 1—240.
Alexandrowicz Z., Kućmierz A., Urban J., Otęska-Budzyn J. 1992. Waloryzacja przyrody nieożywionej obszarów i obiektów chronionych w Polsce. Pań. Inst. Geol., Warszawa.
Alexandrowicz Z. (red.), Margielewski W., Urban J., Gonera M. 1996. Geoochrona Beskidu Sądeckiego i Kotliny Sądeckiej. Studia Naturae 42: 1—148.
Alexandrowicz Z., Margielewski W. (w druku). Specific geotops connected with landslides in the Polish Carpathians. Proceed. of ProGEO meeting, Sweden.
Bednarz S. 1983. Rola procesów osuwiskowych w kształtowaniu zabytków przyrody nieożywionej i ożywionej w Beskidach. Chrońmy Przyr. Ojcz. 39, 6: 92—96.
Burtan J., Skoczylas-Ciszewska K. 1966. Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, arkusz Limanowa (wyd. tymczasowe). Wyd. Geol., Warszawa.
Burtan J., Paul Z., Watycha L. 1978a. Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1 : 50 000, arkusz Mszana Górna. Wyd. Geol., Warszawa.
Burtan J., Paul Z., Watycha L. 1978b. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, arkusz Mszana Górna. Wyd. Geol., Warszawa.
Flis J. 1958. Formy terenu wywołane grawitacyjnymi ruchami mas skalnych w Sądecczyźnie. Roczn. Nauk.-Dydakt. WSP, Kraków, Geografia 8: 35—53.
Gołąb J. 1946. Przyczynki do geologii okolicy Mogielnicy na arkuszu Rabka. Biul. Pań. Inst. Geol. 29: 59—66.
Klassek G. 1994. Jaskinie pseudokrasowe w Karpatach Polskich. V Międzyn. Symp. Pseudokras., Szczyrk 1994, zbiór refer.: 5—9.
Konon A. 1996. Tektonika góry Łopień (Beskid Wyspowy). Przegl. Geol. 44, 12: 1195-1198.
Kotarba A 1986. Rola osuwisk w modelowaniu rzeźby beskidzkiej i pogórskiej. Przegl. Geogr. 58, 1—2: 119—129.
Kowalski K 1954. Jaskinie Polski. Cz. III, PWN, Warszawa.
Krygowski W. 1974. Beskidy, Makowski (część wschodnia), Wyspowy, Sądecki, Pogórze Rożnowskie i Ciężkowickie. Przewodnik turystyczny, Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa.
Margielewski W. 1992a. Formy osuwiskowe pasma Jaworzyny Krynickiej w Popradzkim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyr. Ojcz. 48, 5: 5—17.
Margielewski W. 1992b. Formy rzeźby osuwiskowej Jaworzyny Krynickiej i ich wpływ na transformację krajobrazu i siedlisk leśnych. Maszynopis, Arch. Dyr. Zarz. Popradzkiego Parku Krajobrazowego, Stary Sącz.
Margielewski W. 1994. Ochrona osuwiska Gaworzyna w Popradzkim Parku Krajobrazowym. Przegl. Geol. 42, 3: 186—193.
Nowalnicki T. 1976. Jeziorka osuwiskowe w Beskidzie Sądeckim. Wierchy 45: 182—198.
Paul Z. 1980a. Szczegółowa mapa geologiczna Polski, 1:50 000, arkusz Łącko. Wyd. Geol., Warszawa.
Paul Z. 1980b. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1 : 50 000, arkusz Łącko. Wyd. Geol., Warszawa.
Starkel L. 1960. Rozwój rzeźby Karpat fliszowych w holocenie. Prace Geogr. IG PAN 22: 1—239.
Wójcik A.,Kopciowski R., Malata T., Marciniec P., Nescieruk P. 1996. Propozycja podziału jednostek litostratygraficznych polskich Karpat zewnętrznych. Przewodnik 67 Zjazdu Pol. Tow. Geol.: 209—216,Szczyrk, 6—9 czerwca 1996 r.
Ziętara T. 1968. Rola gwałtownych ulew i powodzi w modelowaniu rzeźby Beskidów. Prace Geogr. IG PAN 60: 1—116.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

53

Issue:

4

Start page:

85

End page:

97

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:75774

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Object collections:

Last modified:

Jul 24, 2019

In our library since:

Jul 24, 2019

Number of object content hits:

46

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/91885

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information