Object

Title: Outcrops of Triassic sedimentary rocks proposed for protection in Chrzanów district (Silesian Upland)

Creator:

Urban, Jan

Date issued/created:

1997

Resource type:

Tekst

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

21 cm ; bibliografia na stronie 121 ; ISSN 0009-6172

References:

Alexandrowicz S. 1971. Utwory triasowe w Chełmku nad Przemszą. Spraw. z pos. Kom. Nauk. PAN, Oddz. w Krakowie 14 (1970), 2: 616—619.
Alexandrowicz S., Alexandrowicz S. W. 1960. Utwory triasowe w okolicach Strzemieszyc i Sławkowa. Biul. Inst. Geol. 152: 95—171.
Assman P. 1944. Die Stratigraphie Der Oberschlesischen Trias. Teil 2: Der Muschelkalk, Abh. Reichs. Bodenforsch., N.F. 208: 1—124.
Chudzikiewicz L. 1975. Infromational conglomerates in the Gogolin Beds (Middle Triassic, Southern Poland). Roczn. PTGeol. 45: 3—20.
Chudzikiewicz L. 1983. Sedymentacja warstw gogolińskich wschodniego obrzeżenia Zagłębia Górnośląskiego. Studia Geol. Pol. 75, 1: 7—44.
Gradziński R., Radomski A. 1976. Cave ooids in a tertiary karst shaft at Pogorzyce, Southern Poland. Acta Geol. Pol. 26, 1: 395—403.
Senkowiczowa H. 1980. Możliwość sformalizowania podziału litostratygraficznego środkowego i górnego triasu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Kwart. Geol. 24, 2: 787—804.
Siedlecki S. 1952. Utwory geologiczne obszaru pomiędzy Chrzanowem a Kwaczałą. Biul. Inst. Geol. 60, ss. 153.
Szulc J. 1989. Płytkowodny basen węglanowy w strefach aktywnych sejsmicznie na przykładzie górnośląskiego basenu wapienia muszlowego. Przegl. Geol. 5: 248—251.
Urban J. 1994. Karta informacyjna obiektu przyrody nieożywionej proponowanego do ochrony — „Pogorzyce”. Maszynopis, Arch. Zarz. Zespołu Jurajskich PK Woj. Katowickiego, Dąbrowa Górnicza.
Urban J. 1996. Projekty ochrony obiektów przyrody nieożywionej „Libiąż-Moczydło” oraz „Chełmek-Skała”. Maszynopis, Arch. Woj. Kons. Przyrody, Wydz. Ekologii, Urz. Woj., Katowice.
Zawidzka K. 1975. Conodont stratigraphy and sedimentary environment of the Muschelkalk in Upper Silesia. Acta Geol. Pol. 25: 217—246.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

53

Issue:

4

Start page:

117

End page:

121

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:75775

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 4, 2020

In our library since:

Jul 24, 2019

Number of object content hits:

15

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/91890

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information