RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Uncovering a Bronze Age landscape. A case study from Krotoszyn Forest (Poland)

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 53 (2015)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Book/Chapter

References:

Czebreszuk, J., Jaeger, M., Pospieszny, Ł., Cwaliński, M., Niebieszczański, J. and Stróżyk, M. 2013. Modelowe badania nieinwazyjne obszarów leśnych – Las Krotoszyn. Z badań nad przemianami krajobrazu kulturowego w pradziejach Wielkopolski. Exemplary non-invasive survey of forest areas – Krotoszyn Forest. Study of cultural landscape transformations in the prehistory of Wielkopolska (Great Poland), Fontes Archaeologici Posnanienses 49, 157-175
Jaeger, M. and Pospieszny, Ł. 2011a. Nieinwazyjne badania weryfikacyjne kurhanów kultury mogiłowej na stanowisku Smoszew 1 (pow. Krotoszyn, woj. wielkopolskie). In H. Kowalewska-Marszałek, P. Włodarczak (eds), Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p. n. e., 435-450, Kraków-Warszawa
Jaeger, M. and Pospieszny, Ł. 2011b. Tumulus Culture Barrows in the Polish Lowlands. The case of cemetery in Smoszew. In E. Borgna, S. Müller-Celka (eds), Ancestral Landscapes. Burial mounds in the Copper and Bronze Ages, Travaux de la Maison de l’Orient 58, Lyon, 97-106
Jaeger, M., Niebieszczański, J., Czebreszuk, J., Cwaliński, M., Pospieszny, Ł. and Stróżyk, M. 2014. Badania nad krajobrazem kulturowym z epoki brązu na pograniczu śląsko-wielkopolskim. In B. Frydryczak (ed.), Krajobrazy i ogrody. Ujęcie interdyscyplinarne, Poznań, 169-181
Kneisel, J., Jaeger, M., Pospieszny, Ł., and Holst, M.K. 2010. Ausgrabungen in Smoszew, Kr. Krotoszyn, Grosspolen Fpl. 1 Sommer 2009 – Ein mittelbronzezeitlicher Grabhügel, Starigard 9, 39-43
Kostrzewski, J. 1924. Kurhany z II-go okresu epoki bronzowej w okolicy Krotoszyna i Ostrowa, Przegląd Archeologiczny 2, 259-274

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

53

Start page:

493

End page:

496

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:87012 ; 0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information