Object

Title: Zespół ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae) łąki koszonej i nie koszonej w Ojcowskim Parku Narodowym ; The community of weevils (Coleoptera, Curculionidae) on the mown and unmown meadow in the Ojców National Park

Creator:

Witkowski, Zbigniew

Date issued/created:

1969

Resource Type:

Article

Publisher:

Research Centre for the Protection of Nature of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 201-202

References:

Alle W. C., Emerson A. E., Park O., Park T., Schmidt K. P. 1949. Principles of Animal Ecology. W. B. Saunders Co. Philadelphia, London. ; Balogh J. 1958. Lebensgemeinschaften der Landtiere. Akademie Verlag und Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Berlin, Budapest. ; Chroliński L. 1963. Sezonowe wędrówki ryjkowców (Curculionidae) z rodzaju Apion Herbst w warunkach przyrodniczych obwodu czerniowieckiego (Seasonal migrations by weevils (Curculionidae) of the genus Apion Herbst in natural conditions of Chernovtsy district). Przegl. zool. 7, 2: 139—142. ; Cmoluch Z. 1962. Badania nad fauną ryjkowców (Colaoptera, Curculionidae) roślinnych zespołów kserotermicznych południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej (An investigation of the fauna of Coleoptera, Curculionidae of xerothermic plant communities on the south-eastern part of Lublin Plateau). Ann. UMCS, sectio C, 17: 1—69. ; Frydlewicz-Ciesielska Z. 1961. Porównanie fauny Diptera na łąkach sztucznych i naturalnych w okolicy Kuwasów nad Biebrzą (Comparison of Diptera fauna in artifical and natural meadows near Kuwasy on the River Biebrza). Ekol. pol., ser. A, 9: 317—342. ; Gumiński R. 1951. Meteorologia i klimatologia dla rolników. Państw. Wydawn. Roln. i Leśne. Warszawa. ; Hess M. 1965. Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich (Vertical climatic zones in the Polish Western Carpathians). Zeszyty Naukowe UJ 115, Prace Inst. Geogr. 33: 1—267. ; Jankowska K. (rkps). Ekologia i produkcja pierwotna łąki Arrhenatheretum eIatioris w Ojcowskim Parku Narodowym. ; Kaczmarek M., Kaczmarek W. 1956. O metodyce badań zoocenotycznych w zakresie zbiorów ilościowych naziemnej fauny bezkręgowców. EkoI. pol., ser. B, 2: 131—136. ; Kajak A. 1962. Porównanie pająków łąk sztucznych i naturalnych (Comparison of spider fauna in artifical and natural meadows). Ekol. pol., ser. A, 10: 1—20. ; Karpiński J. J. 1958. Ryjkowce (Curculionidae) w biocenozie Białowieskiego Parku Narodowego (Curculionidae in biocenosis of the Białowieża National Park). Roczniki Nauk Leśnych, 21: 29—47. ; Klein J. 1967. Charakterystyka fitoklimatu badanych powierzchni na tle warunków mezoklimatycznych Ojcowa (The phytoclimatic character of the investigated plots in relation to mesoclimatic conditions of Ojców). Studia Naturae, ser. A, 1: 25—47. ; Kosior A. 1967. Wstępne badania składu i liczebności bezkręgowców łąki Arrhenatheretum elatioris (Preliminary study of composition and abundance in the invertebrate community on the fresh meadow Arrhenatheretum eletioris). Studia Naturae ser. A, 1: 175—197. ; Kulczyński S. 1940. Torfowiska Polesia. Prace rol.-leśne PAU, 37: 457—777. ; Medwecka-Kornaś A., Kornaś J. 1963. Mapa zbiorowisk roślinnych Ojcowskiego Parku Narodowego (Vegetation map of the Ojców National Park). Ochr. Przyr. 29: 17—87. ; Medwecka-Kornaś A. (red.) 1967. Studia ekosystemów lasu bukowego i łąki w Ojcowskim Parku Narodowym (Ecosystem studies in a beech forest and meadow in the Ojców National Park). Studia Naturae, ser. A, 1: 1—213. ; Naumow N. P. 1961. Ekologia zwierząt. Państw. Wydawn. Roln. i Leśne. Warszawa. ; Odum E. P. 1959. Fundamentals of Ecology. W. B. Saunders Co. Philadelphia, London. ; Reitter E. 1916. Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. Bd. 5. K. G. Lutz Verlag. Stuttgart. ; Smreczyński S. 1965. Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. 19, zesz. 98a. Ryjkowce — Curculionidae. Wstęp i podrodzina Apioninae. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa. ; Smreczyński S. 1966. Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. 19, zesz. 98h. Ryjkowce — Curculionidae. Podrodziny Otiorhynchinae, Brachyderinae. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa. ; Sukačev V. N., Dylis N. V. 1966. Programma i metodika biogeocenologičeskich issledovanij. Izdatelstvo «Nauka». Moskva. ; Tischler W. 1965. Agrarökologie. VEB F. Fischer Verlag. Jena. ; Tretzel E. 1955. Technik und Bedeutung des Fallenfanges für ökologische Untersuchungen. ZooI. Anzeiger 155: 276—287.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 34

Start page:

185

End page:

205

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:124837

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Object collections:

Last modified:

May 22, 2020

In our library since:

May 22, 2020

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/92472

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information