Obiekt

Tytuł: O emigracyjnych losach Wacława Grubińskiego

Twórca:

Raźny, Joanna

Data wydania/powstania:

2006

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 4 (2006)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. XXX-lecie „Wiadomości". Materiał zebrał i ułożył T. Terlecki. Londyn 1957.
2. T. Alf-Tarczyński, Ze wspomnień o Wacławie Grubińskim. „Wiadomości” 1973, nr 32.
3. AMAR [A. Marianowicz]. „Niewinna grzesznica". „Szpilki” 1983, nr 31.
4. M. Borwicz, Ludzie, książki, spory. Paryż 1980.
5. W. Bronisławski, Odlatujący anioł. „Autograf’ 1990, nr 6, s. 99-100.
6. R. Burzyński, Gombrowicz, Molier, Grubiński. „Życie Przemyskie” 1983, nr 45.
7. P. Chynowski, Uroczo nieprzyzwoita. „Życie Warszawy” 1983, nr 134.
8. M. Czanerle, Dworek, salon, dancing. „Dialog” 1969, nr 5, s. 122-139.
9. M. Danilewicz-Zielińska, Czterdziestolecie Związku Pisarzy na Obczyźnie. 19451985. „Pamiętnik Literacki” (Londyn), t. 9 (1985).
10. M. Danilewicz-Zielińska, O literackim środowisku londyńskim. W zb.: Między Polską a światem. Kultura emigracyjna po 1939 r. Red. M. Fik. Warszawa 1992, s. 135-148.
11. M. Danilewicz-Zielińska, Przypomnienie Wacława Grubińskiego. „Kresy” 1994, nr 17, s. 210-213.
12. M. Danilewicz-Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej. Wrocław 1992.
13. E. Goll, Chlew doskonały. „Wiadomości” 1977, nr 12.
14. W. Grubiński, Bajki Ulissesa a rzeczywistość Agamemnona. „Nowa Polska” (Londyn) 1944, z. 8.
15. W. Grubiński, Głos seniora pisarzy. „Kronika” (Londyn) 1965, nr 5, s. 6.
16. W. Grubiński, Harmonia sfer. „Wiadomości” 1947, nr 50, s. 1.
17. W. Grubiński, Jan Lorentowicz. W zb.: Straty kultury polskiej 1939-1944. Red. A. Ordęga [J. Hulewicz], T. Terlecki. T. 2. Glasgow 1945, s. 315-325.
18. W. Grubiński, Książę Alonso i kardynał Torquemada. Strzęp hiszpańskiego pamiętnika. „Wiadomości” 1959, nr 29/30, s. 1
19. W. Grubiński, Lwy iśw. Grojosnaw. „Słowo Powszechne” 1957, nry 250, 262, 268, 280, 286.
20. W. Grubiński, Listy pogańskie. Londyn 1963.
21. W. Grubiński, Listy pogańskie. Wyd. 2. Warszawa 1991.
22. W. Grubiński, Między młotem a sierpem. Londyn 1948.
23. W. Grubiński, Między młotem a sierpem. Warszawa 1990.
24. W. Grubiński, Miłość Leonarda. (Nowela). „Życie” (Londyn) 1953, nr 51/52, s. 8.
25. W. Grubiński, Moja żona. W zb.: Po prostu miłość. Opowiadania pisarzy polskich. Antologia. Wybór ioprac. D. Łukawska, B. Olszańska. Warszawa 1969, s. 22-31.
26. W. Grubiński, O literaturze i literatach. Londyn 1948.
27. W. Grubiński, Pani Sapowska. Powieść. Londyn 1953.
28. W. Grubiński, Przedmowa w: A. C. Romański, Więźniowie nocy. Londyn 1956.
29. W. Grubiński, Przedmowaw: B. Prus, Nowele warszawskie. Londyn 1948.
30. W. Grubiński, Przedmowa w: J. Surynowa-Wyczółkowska, Gringa. Powieść współczesna. Londyn 1968.
31. W. Grubiński, Schadzka. W zb.: Księgi humoru polskiego. T. 4: Od Kasprowicza do Tuwima. Wybór tekstów T. Chróścielewski, H. Karwacka, E. Kozikowski. Przypisy T. Chróścielewski, Z. Spieralski. Red. T. Chróścielewski. Łódź 1968 (właśc. : 1969).
32. W. Grubiński, Sławienie próżniactwa. Teatr Polskiego Radia, program III, 16 X 1968 (20 min.).
33. W. Grubiński, S. Ludziecki, A. Zawisza, Głos prawdy o usiłowaniach usunięcia rozłamu polskiej emigracji politycznej. Londyn 1966.
34. G. Hryciuk, Polacy we Lwowie 1939-1944. Życie codzienne. Warszawa 2000.
35. M. Inglot, Sowietyzacja polskiego życia literackiego we Lwowie 1939-1941. W zb.: Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. Red. J. Kostecki, A. Brodzka. T. 2. Warszawa 1992, 164-189.
36. JASZCZ [J. A. Szczepański], Dawnych wdzięków czar. „Perspektywy” 1983, nr 26.
37. L. Kielanowski, „Nie trzeba być wieszczem..." „Wiadomości” 1973, nr 32.
38. B. Klimaszewski, E. R. Nowakowska, W. Wyskiel, Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie. 1939-1980. Warszawa 1992.
39. A. W. Krall, Co słychać w eleganckim świecie, czyli przypomnienie Wacława Grubińskiego. „Teatr” 1983, nr 9.
40. T. Kubikowski, Kacza zupa. „Teatr” 1990, nr 3, s. 19-20.
41. Kulisy twórczości. Listy 14pisarzy emigracyjnych do Juliusza Sakowskiego. 1945-1977. Red. W. Lesisz, T. Filipowicz. Wstęp L. Kielanowski. Paryż 1977.
42. S. Leg [egeżyński], Z żałobnej karty. Wacław Grubiński. „Gazeta Niedzielna” (Londyn) 1973, nr 26.
43. W. Ligęza, Korespondencja skamandrytów z archiwum Jana Lechonia. W zb. : Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. T. 1. Red. J. Kryszak, R. Moczkodan. Toruń 2001, s. 173-186.
44. Literatura a polityka. Wolne opinie. Oprac. W. Grubiński [i in]. Londyn 1948.
45. Literatura polska na obczyźnie 1940-1960. Red. T. Terlecki. T. 2. Londyn 1965.
46. Na rogu świata i nieskończoności. Wspomnienia o Franciszku Fiszerze. Zebrał i oprac. R. Loth. Warszawa 1985.
47. Z. Nowakowski, przemówienie pt. Grubiński jubilatem. „Wiadomości” 1952, nr 10.
48. Od Herberta do Herberta. Nagroda „Wiadomości" 1958-1990. Oprac. i przedmowa S. Kossowska. Postscriptum T. Nowakowski. Londyn 1993.
49. Pamięci Jana Lechonia. Oprac. S. Baliński [i in.]. Londyn 1958.
50. Pisarze i krytycy. Z recepcji nowożytnej literatury rosyjskiej w Polsce. Red. B. Galster, J. Kamionkowa, K. Sierocka. Przy współudz. A. Piorunowej. Wrocław 1975.
51. Polacy w ZSSR (1939-1942). Antologia. Oprac. i wstęp M. Czapska. Paryż 1963.
52. Polish Short Stories. By J. Weyssenhoff [i in.]. London 1943.
53. Polskaja nowiela. Ried. W. E. Arcimowicz, S. L. Krzyżanowski. Moskwa 1949.
54. J. Radzymińska, Książki iprzyjaźnie. Warszawa 1984.
55. D. Ratajczakowa, Nieobecność. Nieznany dramat emigracyjny (1939-1980). W zb.: Między Polską a światem. Kultura emigracyjna po 1939 r. Red. M. Fik. Warszawa 1992, s. 39-56.
56. W. Roszkowski, Historia Polski 1914-1991. Warszawa 1992.
57. J. Sakowski, Asy i damy. Portrety z pamięci. Paryż, b.r., s. 116. Przedruk: „Wiadomości” 1973, nr 32.
58. Z. S. Siemaszko, W sowieckim osaczeniu. 1939-1943. Londyn 1991.
59. K. Sowiński, przemówienie pt. Pożegnanie Wacława Grubińskiego. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1973, nr 158.
60. T. Terlecki, Czterej nagrodzeni. „Wiadomości” 1950, nr 50.
61. Warszawscy „Pustelnicy " i „Bywalscy ". Felietoniści i kronikarze XIX i XX wieku. Wybór i oprac. J. J. Lipski. T. 2. Warszawa 1973.
62. A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Rozmowy prowadził i przedmową opatrzył Cz. Miłosz. Do druku przygotowała L. Ciołkoszowa. Cz. 1-2. Warszawa 1998.
63. O. Watowa, Wszystko, co najważniejsze. Warszawa 1990.
64. M. Wiśniewska, Igraszki w salonie. „Sztandar Młodych” 1983, nr 114.
65. W. Wohnout, przemówienie pt. Sami nie wiecie... „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1972, nr 77.
66. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik bibliograficzny. Red. J. Czachowska, A. Szałagan. T. 3. Warszawa 1994.
67. W. J. Wysocki, Lenin ze skazą. „Ład” 1990, nr 7, s. 5.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

239

Strona końc.:

249

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:117637 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-03-19

Liczba wyświetleń treści obiektu:

5

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/92733

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji