RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: O emigracyjnych losach Wacława Grubińskiego

Creator:

Raźny, Joanna

Date issued/created:

2006

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 4 (2006)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. XXX-lecie „Wiadomości". Materiał zebrał i ułożył T. Terlecki. Londyn 1957.
2. T. Alf-Tarczyński, Ze wspomnień o Wacławie Grubińskim. „Wiadomości” 1973, nr 32.
3. AMAR [A. Marianowicz]. „Niewinna grzesznica". „Szpilki” 1983, nr 31.
4. M. Borwicz, Ludzie, książki, spory. Paryż 1980.
5. W. Bronisławski, Odlatujący anioł. „Autograf’ 1990, nr 6, s. 99-100.
6. R. Burzyński, Gombrowicz, Molier, Grubiński. „Życie Przemyskie” 1983, nr 45.
7. P. Chynowski, Uroczo nieprzyzwoita. „Życie Warszawy” 1983, nr 134.
8. M. Czanerle, Dworek, salon, dancing. „Dialog” 1969, nr 5, s. 122-139.
9. M. Danilewicz-Zielińska, Czterdziestolecie Związku Pisarzy na Obczyźnie. 19451985. „Pamiętnik Literacki” (Londyn), t. 9 (1985).
10. M. Danilewicz-Zielińska, O literackim środowisku londyńskim. W zb.: Między Polską a światem. Kultura emigracyjna po 1939 r. Red. M. Fik. Warszawa 1992, s. 135-148.
11. M. Danilewicz-Zielińska, Przypomnienie Wacława Grubińskiego. „Kresy” 1994, nr 17, s. 210-213.
12. M. Danilewicz-Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej. Wrocław 1992.
13. E. Goll, Chlew doskonały. „Wiadomości” 1977, nr 12.
14. W. Grubiński, Bajki Ulissesa a rzeczywistość Agamemnona. „Nowa Polska” (Londyn) 1944, z. 8.
15. W. Grubiński, Głos seniora pisarzy. „Kronika” (Londyn) 1965, nr 5, s. 6.
16. W. Grubiński, Harmonia sfer. „Wiadomości” 1947, nr 50, s. 1.
17. W. Grubiński, Jan Lorentowicz. W zb.: Straty kultury polskiej 1939-1944. Red. A. Ordęga [J. Hulewicz], T. Terlecki. T. 2. Glasgow 1945, s. 315-325.
18. W. Grubiński, Książę Alonso i kardynał Torquemada. Strzęp hiszpańskiego pamiętnika. „Wiadomości” 1959, nr 29/30, s. 1
19. W. Grubiński, Lwy iśw. Grojosnaw. „Słowo Powszechne” 1957, nry 250, 262, 268, 280, 286.
20. W. Grubiński, Listy pogańskie. Londyn 1963.
21. W. Grubiński, Listy pogańskie. Wyd. 2. Warszawa 1991.
22. W. Grubiński, Między młotem a sierpem. Londyn 1948.
23. W. Grubiński, Między młotem a sierpem. Warszawa 1990.
24. W. Grubiński, Miłość Leonarda. (Nowela). „Życie” (Londyn) 1953, nr 51/52, s. 8.
25. W. Grubiński, Moja żona. W zb.: Po prostu miłość. Opowiadania pisarzy polskich. Antologia. Wybór ioprac. D. Łukawska, B. Olszańska. Warszawa 1969, s. 22-31.
26. W. Grubiński, O literaturze i literatach. Londyn 1948.
27. W. Grubiński, Pani Sapowska. Powieść. Londyn 1953.
28. W. Grubiński, Przedmowa w: A. C. Romański, Więźniowie nocy. Londyn 1956.
29. W. Grubiński, Przedmowaw: B. Prus, Nowele warszawskie. Londyn 1948.
30. W. Grubiński, Przedmowa w: J. Surynowa-Wyczółkowska, Gringa. Powieść współczesna. Londyn 1968.
31. W. Grubiński, Schadzka. W zb.: Księgi humoru polskiego. T. 4: Od Kasprowicza do Tuwima. Wybór tekstów T. Chróścielewski, H. Karwacka, E. Kozikowski. Przypisy T. Chróścielewski, Z. Spieralski. Red. T. Chróścielewski. Łódź 1968 (właśc. : 1969).
32. W. Grubiński, Sławienie próżniactwa. Teatr Polskiego Radia, program III, 16 X 1968 (20 min.).
33. W. Grubiński, S. Ludziecki, A. Zawisza, Głos prawdy o usiłowaniach usunięcia rozłamu polskiej emigracji politycznej. Londyn 1966.
34. G. Hryciuk, Polacy we Lwowie 1939-1944. Życie codzienne. Warszawa 2000.
35. M. Inglot, Sowietyzacja polskiego życia literackiego we Lwowie 1939-1941. W zb.: Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne. Red. J. Kostecki, A. Brodzka. T. 2. Warszawa 1992, 164-189.
36. JASZCZ [J. A. Szczepański], Dawnych wdzięków czar. „Perspektywy” 1983, nr 26.
37. L. Kielanowski, „Nie trzeba być wieszczem..." „Wiadomości” 1973, nr 32.
38. B. Klimaszewski, E. R. Nowakowska, W. Wyskiel, Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie. 1939-1980. Warszawa 1992.
39. A. W. Krall, Co słychać w eleganckim świecie, czyli przypomnienie Wacława Grubińskiego. „Teatr” 1983, nr 9.
40. T. Kubikowski, Kacza zupa. „Teatr” 1990, nr 3, s. 19-20.
41. Kulisy twórczości. Listy 14pisarzy emigracyjnych do Juliusza Sakowskiego. 1945-1977. Red. W. Lesisz, T. Filipowicz. Wstęp L. Kielanowski. Paryż 1977.
42. S. Leg [egeżyński], Z żałobnej karty. Wacław Grubiński. „Gazeta Niedzielna” (Londyn) 1973, nr 26.
43. W. Ligęza, Korespondencja skamandrytów z archiwum Jana Lechonia. W zb. : Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. T. 1. Red. J. Kryszak, R. Moczkodan. Toruń 2001, s. 173-186.
44. Literatura a polityka. Wolne opinie. Oprac. W. Grubiński [i in]. Londyn 1948.
45. Literatura polska na obczyźnie 1940-1960. Red. T. Terlecki. T. 2. Londyn 1965.
46. Na rogu świata i nieskończoności. Wspomnienia o Franciszku Fiszerze. Zebrał i oprac. R. Loth. Warszawa 1985.
47. Z. Nowakowski, przemówienie pt. Grubiński jubilatem. „Wiadomości” 1952, nr 10.
48. Od Herberta do Herberta. Nagroda „Wiadomości" 1958-1990. Oprac. i przedmowa S. Kossowska. Postscriptum T. Nowakowski. Londyn 1993.
49. Pamięci Jana Lechonia. Oprac. S. Baliński [i in.]. Londyn 1958.
50. Pisarze i krytycy. Z recepcji nowożytnej literatury rosyjskiej w Polsce. Red. B. Galster, J. Kamionkowa, K. Sierocka. Przy współudz. A. Piorunowej. Wrocław 1975.
51. Polacy w ZSSR (1939-1942). Antologia. Oprac. i wstęp M. Czapska. Paryż 1963.
52. Polish Short Stories. By J. Weyssenhoff [i in.]. London 1943.
53. Polskaja nowiela. Ried. W. E. Arcimowicz, S. L. Krzyżanowski. Moskwa 1949.
54. J. Radzymińska, Książki iprzyjaźnie. Warszawa 1984.
55. D. Ratajczakowa, Nieobecność. Nieznany dramat emigracyjny (1939-1980). W zb.: Między Polską a światem. Kultura emigracyjna po 1939 r. Red. M. Fik. Warszawa 1992, s. 39-56.
56. W. Roszkowski, Historia Polski 1914-1991. Warszawa 1992.
57. J. Sakowski, Asy i damy. Portrety z pamięci. Paryż, b.r., s. 116. Przedruk: „Wiadomości” 1973, nr 32.
58. Z. S. Siemaszko, W sowieckim osaczeniu. 1939-1943. Londyn 1991.
59. K. Sowiński, przemówienie pt. Pożegnanie Wacława Grubińskiego. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1973, nr 158.
60. T. Terlecki, Czterej nagrodzeni. „Wiadomości” 1950, nr 50.
61. Warszawscy „Pustelnicy " i „Bywalscy ". Felietoniści i kronikarze XIX i XX wieku. Wybór i oprac. J. J. Lipski. T. 2. Warszawa 1973.
62. A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Rozmowy prowadził i przedmową opatrzył Cz. Miłosz. Do druku przygotowała L. Ciołkoszowa. Cz. 1-2. Warszawa 1998.
63. O. Watowa, Wszystko, co najważniejsze. Warszawa 1990.
64. M. Wiśniewska, Igraszki w salonie. „Sztandar Młodych” 1983, nr 114.
65. W. Wohnout, przemówienie pt. Sami nie wiecie... „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1972, nr 77.
66. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik bibliograficzny. Red. J. Czachowska, A. Szałagan. T. 3. Warszawa 1994.
67. W. J. Wysocki, Lenin ze skazą. „Ład” 1990, nr 7, s. 5.

Issue:

4

Start page:

239

End page:

249

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:117637 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 19, 2020

Number of object content downloads / hits:

73

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/92733

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information