Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Jumping plant lice (Hemiptera: Psylloidea) of the Ojców National Park (Southern Poland)

Twórca:

Drohojowska Jowita ; Klasa Anna

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Psylloidea of the Ojców National Park ; Koliszki (Hemiptera: Psylloidea) Ojcowskiego Parku Narodowego (południowa Polska)

Wydawca:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

The paper lists psyllids (Hemiptera: Psylloidea) found in and around the Ojców National Park and discusses some selected species. Of the 46 confirmed species, representing the families Aphalaridae, Liviidae, Psyllidae and Triozidae, 44 are reported for the first time from the Ojców National Park. The largest group of psyllids is constituted by taxons related to forests and meadow and herbaceous communities. The following species are of particular interest. Craspedoplepta flavipennis (Foerster, 1848), a species characteristic of montane and subalpine altitudes, has its northern limit in Poland. The boreal-upland Cacopsylla nigrita (Zetterstedt, 1828) and Craspedoplepta malachitica (Dahlbom, 1851) are considered to be typical steppe species in Poland.

Bibliografia:

ALEKSANDROWICZ S.W. & ALEKSANDROWICZ Z. 2004. Ewolucja rzeźby i środowiska Płaskowyżu Ojcowskiego. In: Partyka J. (ed.),Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Vol. 1. Przyroda. Pp. 47–54. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, 416 pp.
BEDNAREK A. 1975. Materiały do poznania fauny pluskwiaków wodnych (Heteroptera) Ojcowskiego Parku Narodowego. Notatki Przyrodnicze, Poznań, 11: 10–17
BOKŁAK E. & KLASA A. 2016. Katalog pluskwiaków (Arthropoda: Insecta: Hemiptera) Ojcowskiego Parku Narodowego.Prądnik. Prace I Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 26: 1–34 . [With English Abstract and Summary]
BURCKHARDT D.& OUVRARD D.2012. A revised classification of the jumping plant-lice (Hemiptera: Psylloidea). Zootaxa3509: 1–34. DOI: 10.5281/zenodo.209825
BURCKHARDT D.& QUEIROZ D.2013. Phylogenetic relationships within the subfamily Aphalarinae including a revision of Limataphalara (Hemiptera: Psylloidea: Aphalaridae).Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae(Brno) 98 (2): 35–56.
CHŁOND D. & GORCZYCA J. 2009. Terrestrial true bugs (Hemiptera, Heteroptera) of the Ojców National Park Origin of Fauna. Annals of the Upper Silesian Museum (Entomology) 17: 5–109.
DROHOJOWSKA J., GORCZYCA J.,WĘGIEREK P., WOJCIECHOWSKI W.& SZWEDO J. 2002. Hemiptera Pluskwiaki, In: GŁOWACIŃSKI Z.(ed.), Red list of threaten and endangered animals. Edition 2. Pp. 111–114. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. [With English Abstract and Summary]
DROHOJOWSKA J. 2004. Koliszki, miodówki (Psylloidea). In: BOGDANOWICZ W.,CHUDZICKA E.,PILIPIUK I.& SKIBIŃSKA E. (eds), Fauna of Poland – Characteristics and checklist of species. Vol 1. Annelida, Arthropoda pro parte, Insecta pro parte (Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera). Pp. 252–254. Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Warszawa 509 pp. [In Polish with English summaries]
DROHOJOWSKA J.& GŁOWACKA E. 2011. The jumping plant-lice (Hemiptera: Psylloidea) of the Tatra National Park. Polish Journal of Entomology 80: 265–275.
DROHOJOWSKA J.& KLIMASZEWSKI S.M. 2000. Koliszki (Sterorrhyncha: Psyllodea) Bieszczadów. Monografie Bieszczadzkie 7: 217–222 [With English Abstract and Summary]
GŁOWACKA E. 1979. Koliszki (Psylloidea) Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Acta Biologica, Katowice 7: 45–52 . [With English Abstract and Summary]
GŁOWACKA E. 1989. Koliszki (Psylloidea) Sudetów. Acta Biologica Silesiana, Katowice 13: 21–30 . [With English Abstract and Summary]
GŁOWACKA E. & MIGULA P. 1996. Koliszki (Psylloidea) Gorców. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 15: 59–71 . [With English Abstract and Summary].
KANTURSKI M. & DROHOJOWSKA J. 2013. Koliszki (Hemiptera: Psylloidea) Garbu Tarnogórskiego. Wiadomości Entomologiczne 32 (4): 245–254 [In Polish with English Abstract and Summary]
KLASA A. & WIŚNIOWSKIB. 2016. Mączliki (Aleyrodidae, Hemiptera) Ojcowskiego Parku Narodowego. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 26: 15–34.
KLIMASZEWSKI S. M. 1963. Polnische Arten der Gattung Psylla Geofr. (Homoptera: Psyllidae). Annales Zoologici 20: 363–455. [With Polish and Russian Summary]
KLIMASZEWSKI S. M. 1969. Klucze do oznaczania owadów Polski. XVII, 3. Koliszki – Psyllodea. PWN, Warszawa, 90 pp.
KLIMASZEWSKI S. M. 1971. Koliszki (Homoptera, Psyllodea) Bieszczadów. Fragmenta Faunistica17: 161–178 [With English Abstract and Summary]
KLIMASZEWSKI S. M. 1975. Psyllodea Koliszki (Insecta: Homoptera). Fauna Polski. Vol. 3. PWN, Warszawa, 295 pp.
KONDRACKI J. 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa: 441 pp .
KOTEJA J. & ŻAK-OGAZA B. 1969. The Scale-Insect Fauna (Homoptra, Coccoidea) of the Ojców National Park in Poland. „Acta Zooologica Cracoviensia”, 14: 351–373.
LAUTERER P. & BURCKHARDT D. 2004. The West Palaearctic species of the Craspedolepta flavipennis (Foerster)complex (Hemiptera, Psylloidea). Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 77 : 251–275.
MALENOVSKY I. & LAUTERER P. 2011. Jumping plant- lice (Hemiptera: Psylloidea) of the Bilé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, Brno, 96: 105–154.
MATUSZKIEWICZ J.M. 2001. Zespoły leśne Polski. PWN, Warszawa, 357 pp.
MATUSZKIEWICZ W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa, 536 pp.
MEDWECKA-KORNAŚ A. 1977. Zespoły roślinne. In: ZABIEROWSKI K. (ed.). Przyroda Ojcowskiego Parku Narodowego, pp. 199–235. Studia Naturae, Seria B. PWN, Warszawa, 436 pp.
MEDWECKA-KORNAŚ A. 2006. Krajobrazy i roślinność Ojcowskiego Parku Narodowego w dawnej i obecnej fotografii oraz niektóre zagadnienia ich ochrony. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 16: 49–70.
MEDWECKA-KORNAŚ A.& LOSTER S.1995. Ojcowski Park Narodowy. In: MIREK Z.&WÓJCICKI J. (eds), Szata Roślinna Parków i Rezerwatów Polski Południowej. Przewodnik Sesji Terenowych 50 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Pp. 7–32 . Polish Botanical Studies (Guidebook Series) 12. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.
MOESZ G. 1920. Gubacsok Lengyelországból. Pflanzengallen aus Polen. Magyar Botanikai Lapok 18 : 26–39.
OSIADACZ B. 2006. Mszyce (Hemiptera, Sternorrhyncha, Aphidinea) związane z roślinami uprawianymi na terenieOjcowskiego Parku Narodowego. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 16: 179–183.
OSIADACZ B. & WOJCIECHOWSKI W. 2008. Aphids (Hemiptera: Aphidinea) of the Ojców National Park, structureand origin of fauna. The monograph. Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom. Natural History, 18: 172 pp.
OUVRARD D. 2018. Psyl’list – the world Psylloidea database. Available online: www.hemiptera-databases.com/psyllist.
PARTYKA J.1990.Ogólna charakterystyka Ojcowskiego Parku Narodowego-presje i zagrożenia. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 1: 19 –25
PAWŁOWSKI J. 2008. Inne bezkręgowce lądowe Ojcowskiego Parku Narodowego. In: KLASA A.& PARTYKA J. (ed.). Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego, pp. 643–658. Przyroda. Ojców, 766 pp. [With English Abstract and Summary]
PERCY D.M.,CRAMPTON-PLATT A.,SVEINSSON S.,LEMMON A.R.,LEMMON E.,OUVRARD D.& BURCKHARDT D. 2018. Resolving the psyllid tree of life; phylogenomic analyses of the superfamily Psylloidea (Hemiptera). Systematic Entomology DOI: 10.1111/syen.12302
RICHLING A. 2006. Regionalizacja fizycznogeograficzna. In: RICHLING A.&OSTASZEWSKA K. (eds), Geografia fizyczna Polski, pp. 324–334. PWN, Warszawa, 346pp.
SKRZYPCZYŃSKA M.& ZIEMNIEWICZ M. 2012. Wyrośla na liściach Fraxinus excelsior L. w Ojcowskim Parku Narodowym. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 22: 179–184. [With English Abstract and Summary]
SMRECZYŃSKI S. 1954. Materiały do fauny pluskwiaków Polski. Fragmenta Faunistica 7: 1–146 [With Russian and French Summary]
SZWEDO J. 1992. Piewiki (Homoptera, Auchenorrhyncha) wybranych zbiorowisk roślinnych Ojcowskiego Parku Narodowego. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 5: 223–233.
WIŚNIOWSKI B. 2003. Charakterystyka terenu. In: DYLEWSKA M.& WIŚNIOWSKI B. (eds), Żądłówki (Hymenoptera, Aculeata) Ojcowskiego Parku Narodowego. Pp. 9–14. Ojcowski Park Narodowy & Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, Ojców, 306 pp.

Czasopismo/Seria/cykl:

Fragmenta Faunistica

Tom:

62

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

27

Strona końc.:

37

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:71467 ; 0015-9301

Źródło:

MiIZ PAN, sygn. P.256 ; MiIZ PAN, sygn. P.4664 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-29

Data dodania obiektu:

2019-05-22

Liczba wyświetleń treści obiektu:

119

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/93037

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji