Obiekt

Tytuł: Jaworzyny Pienińskiego Parku Narodowego

Twórca:

Bodziarczyk, Jan

Data wydania/powstania:

2004

Typ zasobu:

Rozdział

Inny tytuł:

Charakterystyka i mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego

Tytuł publikacji grupowej:

Charakterystyka i mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego

Wydawca:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 84-85 ; ISSN 0081-6760

Bibliografia:

Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde, 3 Aufl. Springer Verl., Wien, ss. XIV + 865. ; Bodziarczyk J. 1992. The structure of selected hart's tongue, Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. population, as related to ecological factors. Ekol. Pol. 40(3): 439-460. ; Bodziarczyk J. 1999. Struktura i warunki występowania zespołu jaworzyny górskiej Phyllitido-Aceretum Moor 1952 w Polsce. Mskr. pracy doktorskiej, Akademia Rolnicza, Kraków, ss. 135. ; Bodziarczyk J. 2000. Population dynamics of hart's tongue Phyllitis scolpendrium (L.) Newm. in the Pieniny National Park. In: P. Eliáš (ed.). Populačná biológia rastlín. Nitra, VI. p. 39-43. SEKOS, Blatislava-Nitra. ; Bodziarczyk J. 2002. Zróżnicowanie zespołu jaworzyny górskiej z języcznikiem Phyllitido-Aceretum w Polsce. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 9: 187-218. ; Bodziarczyk J., Krzus A. 2002 (in print). Analysis of the population structure of hart's tongue fern Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. as a tool for determining the relative age of the phytocoenoses. In: P. Eliáš (ed.). Plant Population Biology, VII. SEKOS, Blatislava-Nitra. ; Bodziarczyk J., Szwagrzyk J. 1995. Species composition and structure of forest stands in Phyllitido-Aceretum community. Ekol. Pol. 43(3-4): 153-173. ; Dziewolski J. 1980. Statystyczno-matematyczna metoda inwentaryzacji drzewostanów na przykładzie rezerwatu ścisłego w masywie Trzech Koron w latach 1972 i 1974. Ochr. Przyr. 43: 157-187. ; Dziewolski J. 1992. Przemiany składu gatunkowego i struktury drzewostanów Pienińskiego Parku Narodowego w okresie od 1936 do 1987roku. Pieniny - Przyroda i Człowiek 1: 41-52. ; Dziewolski J. 1992. Rozwój drzewostanów na zachodnim obszarze Pienińskiego Parku Narodowego w okresie 20 lat (1968-1988) - Development of forest stands in the western area of the Pieniny National Park during 20 years (1968-1988). Ochr. Przyr. 50, 1: 109-127. ; Dzwonko Z. 1986. Klasyfikacja numeryczna zbiorowisk leśnych polskich Karpat - Numerical classification of the Polish Carpathian forest communities. Fragm. Flor. Geobot. 30 (2): 93-167. ; Grodzińska K., Jasiewicz A., Pancer-Kotejowa E., Zarzycki K. 1982. Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego - Vegetation map of the Pieniny National Park (Western Carpathians) 1965-1968. Skala 1:10 000. Załącznik do: K. Zarzycki (red.). Przyroda Pieni w obliczu zmian. Studia Naturae, ser. B, 30. ; Kozłowska A. B., Matuszkiewicz J. M. 1993. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski - jaworzyny górskie. Fragm. Flor. Geobot. 38 (1): 277-302. ; Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego, 1998-2001. Skala 1:10 000 - Map of the plant communities of the Pieniny National Park 1998-2001. Scale 1:10 000. 2004. Pancer-Koteja E., Kaźmierczakowa R. (red.). Studia Naturae 49. ; Matuszkiewicz A. 1958. Materiały do fitosocjologicznej systematyki buczyn i pokrewnych zespołów (związek Fagion), Acta Soc. Bot. Pol. 27 (4): 673-725. ; Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa, ss. 537. ; Medwecka-Kornaś A. 1952. Zespoły leśne Jury Krakowskiej. Ochr. Przyr. 20: 133-236. ; Michalik S. 1990. Zmiany powierzchni zespołów leśnych w Ojcowskim Parku Narodowym w ostatnim trzydziestoleciu. Prądnik. Prace Muz. Szafera. 4: 65-71. ; Michalik S., Szary A. 1997. Zbiorowiska leśne Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monogr. Bieszczadzkie 1: 1-175. ; Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering Plants and Pteridophytes of Poland, A checklist. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Biodiversity of Poland. Vol. 1, ss. 442. ; Moor M. 1952. Die Fagion-Gesellschaften im Schweizer Jura. Beitr. Geobot. Landesaufnahme der Schweiz. 31: 1-201. ; Oberdorfer E. 1957. Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Jena, VEB G. Fischer Ver., ss. XXVII, 564. Pflanzensoziologie 10. ; Pancer-Kotejowa E. 1973. Zbiorowiska leśne Pienińskiego Parku Narodowego - Forest Communities of Pieniny National Park (Western Carpathians). Fragm. Flor. Geobot. 19 (2): 197-258. ; Różański W., Bodziarczyk J. 1995. Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych Pienin Centralnych na podstawie systematycznego zbioru danych. Pieniny - Przyroda i Człowiek4: 105-118. ; Sneath P.H.A., Sokal R.R. 1973. Numerical taxonomy. The principles and practice of numerical classification. Freeman a. Comp., San Francisco, ss. XV+573. ; Stružka V. 1954. Metody bioklimatickych pruzkumu. W: Praktikum fytocenologie, ekologie, klimatologie a pudoznalstwi. ČSAV, Praha, s. 259–267.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Naturae

Tom:

Nr 49

Strona pocz.:

61

Strona końc.:

86

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:120349

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-04-09

Data dodania obiektu:

2020-04-09

Liczba wyświetleń treści obiektu:

4

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/93310

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji