Object structure
Title:

Stanowisko Horodok II : najbogatsze skupienie wyrobów krzemiennych, wokoło kręgi mamuta

Subtitle:

Negatywy szklane

Creator:

Sawicki, Ludwik (1893–1972)

Description:

Materiały archiwalne należące do spuścizny po prof. Ludwiku Sawickim ; Opublikowane w artykule: "Stanowisko młodszego paleolitu w Gródku na Wołyniu". W: Ziemia ; 12 (1927) 3. s. 38 ; Negatyw czarno-biały 13x18 cm ; 3 fotografie

Subject and Keywords:

paleolit górny -- Ukraina ; przedmioty krzemienne paleolitu gónego ; mamut (zwierzę) ; szczątki kostne zwierząt ; Gródek, Równe obwód-region (Ukraina)

Relation:

Negatywy szklane ze spuścizny Prof. Ludwika Sawickiego

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Fotografia naukowa

Format:

image/jpeg

Source:

ZSL n-46

Language:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN ;

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: